Warm lopen voor...

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Vurig geloven

Er zijn veel uitdrukkingen en gezegdes die te maken hebben met vuur en vlammen. Ook in relatie met het geloofsproces kan alles wat met een vuur te maken heeft gebruikt worden.

Als je een keer samen met je kind bij een vuur zit, bijvoorbeeld voor de open haard, bij een kampvuurtje, een vuurkorf of buitenhaard, valt deze overeenkomst je misschien weer op. Met oudere kinderen zou je kunnen kijken hoeveel eigenschappen van vuur jullie kunnen bedenken. Maar in ieder geval kan je zelf iets vertellen over de overeenkomsten tussen een vuur en je geloof. Tip: verschiet je kruit niet in een keer!

brandende houtblokken in vuurkorf

In ieder mens schuilt een (klein) vuurtje, deze vonk van liefde heeft God in ons neergelegd. Die vonk kan je voorzichtig aanblazen, zo wordt deze groter en helderder.

De vonkende vlammen lijken soms wel tongen.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij allen op een plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzette. Zij raakten allen vol van heilige Geest. (Hand 2, 1-4a)

lopend vuurtje met kinderen erom heen

Vonken kunnen overslaan. Als het vuur eenmaal brandt, kan het andere takjes aansteken (mensen steken elkaar niet alleen aan als het om virussen gaat, maar kunnen dat ook veroorzaken met hun passie of hun geloof). Zo kan geloven een soort van lopend vuurtje worden (denk maar aan Pinksteren, waar vele mensen zich bij de leerlingen aansloten en zich lieten dopen)

Je kan je aan een vuur warmen, zo ook aan het vuur van het geloof. Je wordt blij van mensen met een warm hart, van echte betrokkenheid en oprechte liefde. Mensen die iets van Gods geest met zich meedragen, dragen iets mee van die Geest, die vuur en liefde is, zoals een Pinksterlied dat mooi verwoordt.

Je geloof kan soms een tijd(je) op een laag pitje staan, het vuur kan zelfs (bijna) uitdoven, maar door het nieuw leven in te blazen kan het ook weer oplaaien. Iemand moet het dan aan wakkeren of het voeden door er nieuwe brandstof bij te doen. Nieuwe zuurstof en/of brandstof is synoniem met bidden, de woorden van de bijbel te beluisteren of te lezen, naar de kerk te gaan, de sacramenten te ontvangen, iets lezen van een christelijke auteur, een gesprek met een andere gelovige, te mediteren, stil te zijn of te zingen over de geest des Heren die een nieuw begin maakt...

brandende houtblokken, vuur

Een vuur, je kan heerlijk naar de vlammen kijken: Het verveelt nooit. Deze opname van een brandend vuur gaat vergezeld met improvisaties op de piano. Ga naar..... en gun jezelf een meditatief half uurtje 'vlammen kijken'

Een vuur (van het geloof) kan gloeien, branden, verwarmen, fonkelen, oplaaien....
Dat het zo mag zijn, dat we mensen zijn die in vuur en vlam staan!

EK

Artikelen in dit thema Warm lopen voor...

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiƫle steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook