Wie zie jij in de spiegel?

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Eigen wijs

Een versje om voor te lezen, of om naar te luisteren (klik op het oor).

EIGEN WIJS

Ben jij anders dan een ander?
Ja, natuurlijk, jij bent jij,
want je bent apart geschapen
uit een ander hoopje klei.

Kijk gerust eens in de spiegel
naar het kunstwerk dat je bent:
jouw gezicht, jouw lijf en leden,
jouw karakter, jouw talent.

Zie je wel, je bent een wonder,
niets aan jou is saai en grijs!
Wees maar jij en blijf bijzonder,
zing gewoon je eigen wijs!


MdJ

Artikelen in dit thema Wie zie jij in de spiegel?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook