Een buiging voor jou

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Verhalen uit de kinderbijbel over 'heilig'

 

Heilige-grond,-brandende-braambos-IMG 7323Mozes op heilige grond
Kan het gewone heilig worden? Kan een gewone plek heilig worden? Ja dat kan. Als op die plek iets gebeurt dat je nooit had verwacht: een ontmoeting met God. En dat overkwam Mozes. Gewoon, toen hij zijn schapen liet grazen op de berg. Nou ja, het was wel een speciale berg: Horeb, de berg van God. Maar die dag gebeurde er iets buitengewoons, zelfs voor zo'n speciale berg. Een braamstruik, waar de vlammen uit sloegen, maar die niet verbrandde. Mozes kwam dichterbij, tot een stem hem riep: 'Mozes'. Hij antwoordde: 'Hier ben ik'. 'Mozes', ging de stem verder, 'doe je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig.' De plek, die daarnet zo gewoon leek, was nu vol van Gods aanwezigheid. Een heilige plek. Mozes doet zijn sandalen uit en bedekt zijn gezicht. Als je zo dicht bij God mag komen als Mozes toen mocht, dan past eerbied.

Dit verhaal vind je in bijna alle kinderbijbels. Deze illustratie is afkomstig uit 'Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen'. Verkrijgbaar in onze webwinkel.  Ga naar...

 

heilige-grond-Hanna-bij-de-tempel-prentenbijbel--IMG 7337Het Heilige der Heiligen
God geeft zijn volk de opdracht mee om volgens zijn regels te leven. Tijdens hun tocht door de woestijn geeft God aan Mozes zijn wetten mee, de tien geboden. Mozes beitelt ze op twee grote stenen. Die stenen worden bewaard in een ark, een draagbare kist. Samen met een aantal andere speciale spullen wordt deze geplaatst in het Tabernakel, de tent van God. Niet zomaar in het midden, maar achterin, achter een scherm. Het is het Heilige der Heiligen. Later kwam de ark in de Tempel in Jeruzalem te staan, ook weer op de Heiligste plek.
Godslamp-uit-prentenbijbel-IMG 7330

Het is op die Heilige plek dat er weer iemand door God geroepen werd: de kleine Samuel. Hij lag te slapen, de godslamp was bijna uitgedoofd. Toen hoorde hij een stem die hem riep: 'Samuel, Samuel'. Anders dan Mozes weet Samuel niet meteen wie hem roept. Soms kun je zelfs op een heilige plek God niet meteen herkennen.Drie keer gaat hij weer slapen, en drie keer wordt hij weer wakker geroepen. Pas dan antwoordt hij: 'Hier ben ik, Heer'.

Dit verhaal vind je o.a. in de 'Prentenbijbel' van Marijke ten Cate.
De illustraties komen uit deze bijbel.

 

 

 

 

 

 

heilig-volk-onderweg-Kijkbijbel-IMG 7340Wees heilig want Ik ben heilig
'Wees heilig, want ik ben heilig', zegt God tegen zijn volk. Israël moet (of mag!) een heilig volk zijn, dat wil zeggen: een volk dat aan God is gewijd. Een heilig volk voor een heilige God, een volk dat anders is voor een God die anders is. Door hun manier van leven moeten de Israëlieten laten zien dat ze horen bij de God die hen uit Egypte heeft bevrijd, en door de woestijn met hen mee is getrokken naar het beloofde land.

Het verhaal van de uittocht uit Egypte en verhalen over het volk van God onderweg in de woestijn vind je in alle kinderbijbels. Deze illustratie komt uit de 'Kijkbijbel' van Kees de Kort

MH

 

 

Artikelen in dit thema Een buiging voor jou

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook