Heb 't lef!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelse mensen die lef hebben

Wat een lef heb je nodig om een onbekende toekomst tegemoet te gaan. Noach, bijvoorbeeld, bouwde een ark, en Abraham ging op weg naar een nieuw land. Ze hadden het lef om al het veilige en vertrouwde achter zich te laten, en zo op weg te gaan.

Wat een lef heb je nodig om het op te nemen tegen een tegenstander die groter en sterker is dan jijzelf.

David-en-Goliath-Schitterden-bijbelverhalen-IMG 7015Zoals David, wie kent het verhaal niet. Hij is door de profeet Samuel gezalfd, hij zal ooit koning zijn. Maar voorlopig is hij nog klein, te jong om met zijn broers te vechten tegen de Filistijnen. Hij moet voor de schapen zorgen, en mag alleen wat brood en kaas brengen naar zijn broers. Daar hoort hij over de gevaarlijke tegenstander, de reus Goliat. ‘Wie hem verslaat, zal rijk beloond worden’. En David gaat niet terug naar zijn schapen maar stapt op de koning af. ‘Laat mij tegen Goliat vechten. Ik ben misschien een eenvoudige herdersjongen, maar als een leeuw of beer mijn lammeren aanvalt, dan versla ik ze. Die reus kan ik ook wel aan.’ De koning stemt toe, en geeft hem een harnas en helm. Maar die zijn veel te zwaar, dus trekt David ze weer uit. In zijn gewone kleren staat hij oog in oog met Goliat. En zonder grote wapens, maar met een enorme dosis lef verslaat de kleine herdersjongen de gigantische reus. Hij slingert een steen recht op het hoofd van Goliat, die dood neervalt. De Filistijnen zijn verslagen, en de kleine David is de grote held.

Wat een lef heb je nodig om ‘ja’ te zeggen tegen God.

mozes-bij-de-Nijl-Schittende-bijbelverhalen-IMG 7017Zoals Mozes, die door God werd geroepen. Boven op de berg krijgt hij de opdracht van God, om zijn volk te bevrijden uit Egypte en te leiden naar het beloofde land. Mozes wil niet, hij durft niet, hij vindt zichzelf niet goed genoeg. Toch zegt hij ‘ja’ tegen God, en hij gaat, wetend dat God aan zijn zijde zal zijn. En zo staat hij daar voor de machtige farao: ‘Laat mijn volk gaan’. En telkens zegt farao ‘nee’, en telkens komt Mozes terug. Tot farao eindelijk het volk Israël vrij laat en Mozes het volk uit Egypte naar de vrijheid brengt.

Of zoals Maria, een gewoon meisje, uit een gewoon dorp, verloofd met een gewone timmerman. Tot op een dag haar hele leven op zijn kop gezet werd. Dit gewone meisje krijgt de meest bijzondere boodschap die er ooit is gegeven. Plotseling is er een helder licht, er staat een engel in haar kamer. ‘Gegroet Maria, je bent gezegend, want God heeft jou uitgekozen Jij zult een kindje krijgen, je moet hem Jezus noemen, en hij zal koning zijn voor altijd, de zoon van God.’

Maria-uit-schitterende-bijbelverhalen-IMG 7019Eerst is ze bezorgd: hoe kan dit, ze is immers nog niet getrouwd? Maar de engel stelt haar gerust. En dan zegt ze ‘ja’. Volmondig, met heel haar hart zegt ze ‘ja, laat het zo gebeuren.’ En als ze een tijdje later haar nicht Elizabeth het grote nieuws gaat vertellen, zingt ze blij haar lied:
‘Feest, groot feest bij mij van binnen.
Heel mijn hart viert feest in mij
en zingt het uit dat God zo groot is,
want Hij maakt ons steeds weer vrij’.
Dit gewone meisje uit een gewoon dorp, zegt met veel lef ‘ja’ tegen dit buitengewone avontuur.

 De illustraties bij dit artikel komen uit onze nieuwste kinderbijbel: Schittende Bijbelverhalen om voor te lezen. Meer weten? Ga naar...

MH

Artikelen in dit thema Heb 't lef!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook