Heb 't lef!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Sint Joris en de draak

draak-detail-adem-IMG 7023Er heerst een doodse stilte in de stad Silena. Het is een gewone werkdag en de zon schijnt, maar er klinken geen hamers uit de werkplaatsen, de winkels zijn gesloten en er spelen geen kinderen op straat. Alle mensen zijn bijeengekomen op het plein voor het paleis van de koning. Want de afschuwelijke draak, die in het meer in de buurt van de stad huist, is op weg naar de stad om offers van hen te eisen. De draak is al zo vaak bij hun stadsmuren gekomen. De poorten werden dan gesloten, zodat hij niet binnen kon komen. Maar dan verpestte de draak alles met zijn giftige adem: het koren op de akkers, de vruchten en de planten, terwijl ook de mensen er ziek van werden.

Als men de draak een paar schapen gaf, verdween hij weer. Maar langzamerhand hadden de mensen al hun schapen aan de draak geofferd. En toen eiste de draak hun kinderen op. Niemand wilde natuurlijk zomaar zijn kind afstaan aan de draak. Daarom lootte men elke keer als de draak kwam, welke zoon of dochter aan de draak geofferd moest worden, opdat de andere mensen in leven konden blijven.

In veel gezinnen heerst rouw en verdriet omdat uit hun midden een kind is meegenomen door de draak. En nu staan we weer vol spanning te wachten. Welk kind zal er nu door het lot aangewezen worden? Het duurt langer dan anders voordat de koning op het bordes komt om dat te zeggen. Het volk wordt ongeduldgig en begint te roepen. Dan komt de koning naar buiten. Hij is doodsbleek, nog nooit hebben de mensen hem zo angstig gezien. Met gebroken stem zegt hij: 'Het lot is op prinses Margaretha gevallen. Mijn dochter moet aan de draak geofferd worden, maar dat kan niet. Er zijn ouders die veel kinderen hebben. Zij is mijn enig kind. Neem mijn zilver en mijn goud, neem mijn halve koninkrijk, maar laat mij mijn dochter houden.'

draak-detail-klein-IMG 7023De mensen worden oproerig. 'Moeten wij wel onze kinderen verliezen?' schreewen ze woedend, 'en moeten wij nu allen sterven door de giftige adem van de draak, omdat u niet bereid bent uw eigen dochter te offeren?'

Als de koning ziet dat hij zijn dochter niet kan redden, stuurt hij onder tranen zijn dochter naar de draak toe. Eenzaam loopt de prinses de stad uit. Plotseling hoort ze hoefgetrappel. Ze veegt haastig de tranen uit haar ogen en ziet een jonge ridder op zijn paard aankomen.

Het is Sint Joris. Door de kleren die ze draagt, begrijpt hij dat ze een prinses is. Hij springt van zijn paard en vraagt: 'Waar gaat u zo alleen naar toe? Ik zie dat u bang en bedroefd bent, kan ik u helpen?' Niemand kan mij helpen', snikt de prinses, 'ik moet mijn leven geven aan de draak, opdat niet alle mensen in de stad door zijn adem vergiftigd zullen worden'.

draak-1-IMG 7022' Wees niet bang', zegt Joris, 'ik zal u helpen in de naam van Christus.'
'Als u bij me brlijft, zal de draak u ook verslinden. U kunt me niet redden. Vlucht! O, ik hoor hem al aankomen!' Ze schreeuwt het uit van angst. Ze horen het afschuwelijke gesis van de draak en zien hem in de verte aankomen.

Joris maakt een kruisteken en bidt om Gods bescherming. Dan springt hij op zijn paard, geeft het de sporen en met opgeheven speer rijdt hij pijlsnel op de draak af. Dichtbij de draak stopt hij. Zijn paard steigert als de draak hem wil aanvallen. Maar op hetzelfde moment slingert Joris met zo'n grote kracht zijn speer in de draak, dat die zwaar gewond neervalt. Tot grote vreugde van de prinses, die nu snel komt aanlopen.

'Je hoeft niet meer bang te zijn', zegt Joris, hij kan je geen kwaad meer doen. Bind je ceintuur als een riem om zijn hals'. Margaretha doet wat Joris zegt en de draak volgt haar als een tamme hond, als ze met Joris naar de stad terugkeert. Maar de mensen schrikken zo van de draak, dat ze roepen: 'O, wee, nu zijn we allemaal verloren'.

' Wees niet bang', zegt Joris, 'God heeft me naar jullie toegezonden om jullie van de draak te bevrijden. Vertrouw op Christus en laat je dopen in zijn Naam.'. De koning omhelst zijn dochter. Hij en alle mensen zijn diep onder de indruk en laten zich dopen. Dan trekt Joris zijn zwaard en doodt de draak. Vier paar ossen zijn nodig om de dode draak uit de stad te slepen!

De koning wil Joris belonen voor zijn moedige daad en biedt hem de kostbaarste schatten uit zijn paleis aan.  Joris zegt:'Dank God maar voor de bevrijding van de draak.' Hij verdeelt de kostbare geschenken onder de armen en keert ter ug naar zijn eigen land.

Sint Joris en de draak, een oude christelijke legende, bewerkt door Baukje Offringa uit 'Verhalen om nooit te vergeten.

Suggesties voor uitbeelding/verwerking

- Een grote draak met zeven koppen tekenen. In die koppen laten schrijven welke machten van het kwaad er zijn waartegen gestreden moet worden in deze wereld, of maatschappij of ons eigen leven. Tegenover de 7 koppen van de draak 7 duiven met een briefje in de bek. Op elk briefje iets schrijven waarmee het kwaad bestreden kan worden. Daarop kunnen ook de namen van mensen of organisaties geschreven worden, die in onze tijd opkomen tegen onrecht, onderdrukking en marteling.

- Waaruit blijkt dat die verhaal geen sprookje is, maar een legende? (St. Joris trouwt niet met de prinses. Hij is een heilige. De legende is ontstaan in een bepaalde tijd, toen de christenen vervolgd werden, en de draak symbool was van de keizerlijke macht die hen liet martelen en doden)

- Bedenk welke andere bijbelverhalen, legendes, sprookjes of andere verhalen je kent waarin de Boze of de macht van het kwaad wordt overwonnen.

 

 

 

 

Artikelen in dit thema Heb 't lef!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiƫle steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook