Stille grond

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over stilte en grond

Op zoek naar antwoord in de stilte

Elia heeft zo ontzettend zijn best gedaan om een een goede profeet te zijn. Hij heeft gedaan wat God van hem vroeg. Koning Achab en koningin Izebel en alle mensen die hen volgden gewaarschuwd dat ze op de verkeerde goden vertrouwden. Ze zijn niet blij met hem. Ze willen hem gevangen nemen en vermoorden. Elia vlucht naar de woestijn, kruipt onder een bremstruik en legt daar het moede hoofd in de schoot.
'Wat heb ik toch verkeerd gedaan, God? Ik ben een profeet van niks. Laat mij hier maar doodgaan. Niemand luistert echt naar mij. Iedereen blijft maar achter de verkeerde goden aan gaan. Ik stop ermee."
Elia valt in slaap en als hij wakker wordt, hoort hij een strem: "Sta op, Elia, eet en drink, want anders heb je geen kracht genoeg voor je verdere reis". En op een steen ligt een koek en in een kruik zit helder, fris water. Elia eet en drinkt. Staat op en loopt veertig dagen en nachten, totdat hij bij de berg Horeb komt. Dat is berg waar Mozes God ontmoette. Elia verbergt zich daar in een grot.
Dan begint het hevig te onweren, er steekt een zware storm op, de rotsblokken rollen van de berg. 'Bent U daar, God?' roept Elia tegen de storm en de rollende donder in. Nee, in de storm is God niet. Dan verschijnt er licht en komt er vuur uit de hemel, maar ook daarin is God niet. Dan wordt het rustig buiten, de storm is uitgewoed. Het is helemaal stil. Elia gaat de grot uit, naar buiten.

Elia op de Horeb

Hij voelt alleen nog maar een heel zacht briesje. Hij slaat zijn profetenmantel om. Hij weet en voelt dat God nu aanwezig is en tot hem spreekt. "Ga terug, Elia, want er zijn in Israël nog steeds genoeg mensen die van mij houden. Wel zevenduizend mensen zijn mij trouw gebleven. Je taak is nog niet afgelopen. Je krijgt een leerling, Elisa, hij zal je opvolgen. Want Elia, ik laat mijn volk niet in de steek!" (1 Koningen 19,1-18)

het verhaal van Elia in de woestijn en op de berg Horeb vind je o.a. in "Bijbelse verhalen voor jonge kinderen" pag 214, in "Op weg" pag 132, in "Het hoogste woord" pag 119 en in Bijbel voor Kinderen op pag 125

_________

Zoveel soorten stilte

de stilte
als de meester jou een vraag stelt
en je weet het antwoord niet

de stilte
als je broertje keihard valt
vlak voor hij in huilen uitbarst

de stilte
zo fijn
als papa eindelijk de stofzuiger uitzet

de stilte
als je vraagt
waarom mama ruzie heeft met oma

de stilte
die je opzoekt
als je heel graag even alleen,
helemaal alleen met jezelf wilt zijn.

Gerrie Huiberts, uit "Het begon met licht" pag 113

_________

Stilte en innerlijke rust

In een mensenleven kan het soms ook flink "stormen". Ben je je bewust van die "stille grond" die er in elk mens verborgen is? Die innerlijke ruimte waar God in ons woont?

In het verhaal van de storm op het meer zijn de leerlingen samen met Jezus in een open vissersboot. Ze varen van de drukke kant van het meer van Galilea naar de andere kant waar geen dorpjes zijn en geen mensen wonen, op zoek naar een stille, eenzame plaats waar ze alleen kunnen zijn. Jezus is aan dek in slaap gevallen. Plotseling steekt er een zware storm op en de golven slaan over de reling heen. De leerlingen raken in paniek, maar Jezus slaapt rustig door. Dan maken ze hem wakker en roepen: "Help Jezus! We verdrinken! Doe iets!". Jezus wordt wakker en kijkt naar de zwarte lucht en de woeste golven. Hij steekt zijn handen uit en roept: "Stil".

storm op het meer

De leerlingen weten niet wat ze zien! De zwarte wolken worden grijs en verdwijnen en de lucht wordt langzaam weer blauw. De golven worden kleiner en kleiner. Jezus kijkt zijn leerlingen aan. "Waarom zijn jullie zo bang geweest? Ik was er toch? Ik laat jullie nooit in de steek, Ik ben altijd bij je".

het verhaal van de storm op het meer vind je o.a. in 'De kijkbijbel' op pag 202 en in 'Bijbel voor kinderen' op pag 176.

_______

Het koninkrijk van God en goede grond

Als Jezus de mensen iets wil vertellen dat legt hij het vaak uit met met beelden en gelijkenissen. Als hij wil vertellen over het koninkrijk van God, dan zegt hij bijvoorbeeld:
"Het koninkrijk van God lijkt op een akker waarin een schat verborgen lag. Toen iemand die schat vond, verkocht hij alles wat hij had, om die akker in zijn bezit te krijgen." (Mt 13,44)

Het mosterdzaadje wordt een boom (Op weg)

Maar ook lijkt het koninkrijk van God op een mosterdzaadje. Dat is zo klein dat het verdwijnt in de lijntjes van je hand. Maar als je het zaait - in goede grond - dan wordt het een hele grote struik waarin de vogels kunnen nestelen. (Matteüs 13,31-32)

Dit verhaal vind je o.a. in"Op weg" op pag 223 en in "Het begon met licht" op pag 141

Jezus vertelt ook over een vijgenboom waar maar geen vruchten aan willen komen. De eigenaar van de boom zegt tegen de tuinman: "Hak hem maar om, die waardeloze boom. Hij neemt alleen maar nodeloos ruimte in beslag".
Maar de tuinman zegt dan: "Mag ik de boom nog één jaar laten staan? Ik zal de grond eromheen losmaken, ik zal hem mest geven en water als het niet voldoende regent. Geef de boom nog een kans, alstublieft?"
En de boom krijgt van de eigenaar nog een laatste kans. En het jaar daarop draagt de vijgenboom wel vrucht. (Lucas 13, 6-9)

De appelboom (Hoor eens even)

het verhaal over de vijgenboom vind je o.a. in "Hoor eens even" over de appelboom op pag 6.

___________

Grond onder je voeten

grond om op te staan, grond om op te spelen
grond om wat er groeien wil eerlijk te verdelen

grond om op te wonen voor mensen groot en klein
grond om te ontdekken wie je zelf wilt zijn

grond om je te dragen als je niet verder kon
grond om in te graven naar een koele waterbron

grond om op te eten wat je zelf hebt geplant
grond om steeds op weg te gaan naar een goed, wijd land

die grond is er nooit voor één alleen
die grond gun je toch aan iedereen?

dit versje van Gerrie Huiberts staat in "Het begon met licht" op pag 63

________

Genoemde kinderbijbels:
* Kees de Kort, Kijkbijbel( vanaf 4 jaar)
* Karel Eykman/Jansje Bouman, Hoor eens even, verhalen van Jezus (vanaf 5 jaar, alleen nog tweedehands verkrijgbaar)
* D.A. Cramer-Schaap & Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (vanaf 6 jaar)
* Gerrie Huiberts & Anne Westerduin, Het begon met licht (vanaf 6 jaar)
* Bauke Offringa & Lika Tov, Op weg, verhalen uit de bijbel voor kinderen (7+)
* Marianne Busser, Ron Schroder, Pieter van Winden & Alex de Wolf, Bijbel voor kinderen (8+)
* Imme Dros e.a. & Guida Joseph, Het hoogste woord, bijbel voor kinderen (8+)

EK

Artikelen in dit thema Stille grond

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook