Wereld van ons allemaal

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Hoe praat je met je kind over de vluchtelingen

WORD TOCH WAKKER
VERTEDERD KIJK IK NAAR TV
BIJ DE VLOEDLIJN OP HET STRAND
SLAAPT LIEF EEN JONGETJE
HIJ KON MIJN KLEINZOON ZIJN
EEN JAAR OF DRIE

LIEFDEVOL WORDT HIJ OPGETILD,
WAAROM WORDT HIJ NIET WAKKER,
EN NEERGELEGD
ACHTER EEN GROTE STEEN
UIT HET ZICHT

BROK IN MIJN KEEL
BEGRIJP IK DAT ZIJN SLAAP
VOOR EEUWIG IS
DAT HIJ IS AANGESPOELD
ALSOF HIJ WRAKHOUT WAS

vluchtelingkindWij volwassenen weten het al niet, voelen ons machteloos en verdrietig, boos en beschaamd. Of misschien ook wel bang voor die stroom vluchtelingen. In de krant en op tv staan politieke meningen tegenover elkaar. Maar er is ook een andere laag dan die van de politieke opinies, de laag van de menselijkheid waar het bovenstaand gedicht van Tineke over gaat. "De beelden van het kleine mannetje op het strand kon ik maar niet van me afzetten, ik heb er wakker van gelegen", schrijft ze me, "Het contrast met Tobias - (haar  kleinzoontje) - is wel heel groot".

beelden uit het zicht houden?
vluchtelingenHerkenning. 'Mijn kleinzoon is net zo oud.' Wat zegt ons hart? Wat zegt ons geloof? En hoe praten we hierover met onze kinderen? Veel ouders hebben de krant met de foto van dat kleine jongetje aan de vloedlijn verstopt, zeer begrijpelijk. Maar als je kind dit – of andere beelden - toch heeft gezien? Wat doe je als je kind met zoiets geconfronteerd wordt?

• Let op de reactie van je kind. Het is gewoon ontzettend verdrietig. Logisch als je moet huilen. Niet gek dat je boos bent. Dat ben ik ook.
• Je moet kinderen nooit de hoop ontnemen: heel veel mensen vinden dat dit nooit meer mag gebeuren. Overal zijn nu acties, er zijn heel veel mensen die willen helpen.
• Bedenk samen met je kind: kunnen wij ook wat doen? Wat dan?

bidden als teken van verbondenheid
Niet overal kunnen we wat aan doen. Een kaarsje branden voor dit jongetje, samen voor hem bidden kan dan ook helpen: je drukt uit dat je je met hem verbonden voelt, dat je hierbij betrokken wilt zijn, maar ook dat je niet alles in de hand hebt en dat je dit uit handen moet geven.

oude papieren

Het is goed te beseffen dat de zorg voor vreemdelingen in het hart van ons joods-christelijke geloof zit. Hier enkele bijbelteksten waar je over kunt nadenken. 

"U mag een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken
want u hebt zelf als vreemdeling
in Egypte gewoond."
(naar de bijbeltekst Exodus 22.20 )

(Jezus:) ... Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
(naar de bijbeltekst Matteüs 5,6-9)

(Jezus:) "... Dan zullen de rechtvaardigen vragen: 'Maar wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?' De koning zal hun antwoorden: 'Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.' ” (naar de bijbeltekst Matteüs 25,38)

NS

 

 

Artikelen in dit thema Wereld van ons allemaal

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook