Reis naar dichtbij

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Op reis naar dichtbij

Eén van de meest raadselachtige begrippen uit het Nieuwe Testament is het koninkrijk Gods. Jezus heeft het er voortdurend over, maar wat bedoelt Hij daarmee? Om er meer inzicht in te krijgen, wil ik even stilstaan bij enkele passages uit de Bijbel.

roeping-discipelenVolg Mij!
In het evangelie is duidelijk dat Jezus ons ergens naartoe wil leiden. Het eerste wat hij tegen zijn leerlingen zegt is, ‘Kom achter Mij aan... Volg Mij’ (Marcus 1,18; 2,14).

De bestemming
Maar waarheen? Wat voor bestemming heeft Jezus in gedachten? Als we verder lezen, zien we dat Jezus steeds weer verwijst naar het koninkrijk van God – of met andere woorden naar het koninkrijk waar God heerst. Jezus leert ons bidden: Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Het koninkrijk van God lijkt dus op de hemel, maar moet nu al te vinden zijn op aarde. Aan het begin van het Marcusevangelie (Mc 1,15) zegt Jezus, ‘Het koninkrijk is ophanden.’ 'Het is midden onder u', zeggen we ook wel.

liefdadigheidHoe het eruit ziet?
Door zijn woorden en daden maakt Jezus duidelijk wat het Rijk Gods concreet voor de mens betekent: genezing voor zieken en een nieuwe kans voor zondaars (Marcus 1,29- 2,17); zicht voor blinden en vrijheid voor verdrukten (Lucas 4,18-19); kleding voor de naakten, opname voor vreemdelingen en gerechtigheid voor allen (Matteüs 25,31-46). Jezus verkondigt Gods liefde voor de mensheid en laat zien hoe wij door onze openheid voor Gods wil mee kunnen werken aan de opbouw van Gods koninkrijk. Dit is wat het betekent om Jezus na te volgen.

God doet het
Toch gaat het hier niet om de bouw van een aards paradijs. (Jezus zegt, ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld’ – Johannes 18,36.) Gods koninkrijk is geen utopie die we zelf bouwen maar Gods eeuwig leven, dat Hij graag met ons deelt. Binnentreden in, of meewerken aan, Gods koninkrijk is dus vooral een mysterieus, geestelijk gebeuren. Wij komen er dichterbij door te geloven, en jazeker door ons geloof te vertalen in daden van liefde, maar het is niet aan ons om precies te weten hoe en wanneer Gods wil volledig zal geschieden (vgl. Lucas 17,20-21). Vaak zullen we ook niet zeker weten hoe wij er het beste aan mee kunnen werken. Want het juiste pad in het geestelijk leven is niet altijd meteen evident. Soms moeten we kiezen tussen alternatieven die even goed of slecht lijken. Wat moet je dan als gelovige?

christus-koning-2Tips van Jezus
De leer van Jezus luidt:
(1) ‘Ga binnen via de nauwe poort’ (Matteüs 7,13).
Dat wil zeggen, durf offers te brengen voor je geloof. Bekeert u. Zie uit naar de ander. Laat je egocentrisme los.
(2) Vraag direct aan God of je binnen mag komen in zijn koninkrijk: ‘Voor wie klopt zal worden opengedaan’ (Matteüs 7,7). Bid dus.
En tenslotte:
(3) Vertrouw op God. ‘Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe’ (Marcus 4,26-27).

Als we deze dingen doen, zullen we zeker zien, zoals Jezus al zei, dat het koninkrijk binnen ons bereik ligt (Lucas 17,21).

TS

Artikelen in dit thema Reis naar dichtbij

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook