Wacht even!

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Ook een innerlijke voorbereiding op Kerst

autumnIn de eerste lezing van de eerste zondag van de Advent stelt de profeet Jesaja een zeer goede vraag: “Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen, waarom liet u ons hart verstenen, zodat het U niet meer vreest?” Jesaja vergelijkt ons met afgestorven bladeren, voortgeblazen door de wind.

En inderdaad, soms voel ik me net zo – ik zie mezelf wegwaaien voor mijn eigen raam – en ik vraag me af waarom God niet ingrijpt. Waarom laat Hij zich niet gelden in de Kerk, in de samenleving, en vooral in mijn leven?

Jezus een mens als wij
Een duidelijk antwoord hierop krijg ik niet. Maar wat ik wel krijg, wat we allemaal krijgen, is een nieuwe kans om kennis te maken met God, en met zijn wil voor ons leven. Dit komt naar ons toe via zijn Kerk, haar vieringen, en het kerkelijk jaar dat nu aanbreekt. In dit eerste seizoen van het jaar, de Advent, mogen we ons bezinnen op de 'komst' (de letterlijke betekenis van 'Advent') van God, die afgedaald is van zijn hemel en onder ons is komen wonen. Mooi is hoe het laatste beeld van het afgelopen jaar - Christus Koning op zijn troon – direct overgaat naar het verhaal van zijn geboorte. Samen verbeelden deze twee momenten mooi de Verlossing: “Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en… is aan de mensen gelijk geworden” (Filippenzen 2,6-7).

Memling Christus Koning

God welkom heten
In de Advent worden we geholpen God welkom te heten in ons hart met Kerst. Hoe ziet zo’n voorbereiding eruit? In de wereld van de reclame gaat de voorbereiding op Kerst aan de hand van de beste recepten, cadeaus en versieringen, waardoor we gezelligheid in huis halen. Op zich niks mis mee – integendeel, want lekker eten in een mooi huis vol met familie en vrienden is een zegen van God. Maar als we werkelijk God willen ontmoeten met Kerst – en als we werkelijk van onze versteende harten af willen – dan hebben we meer nodig dan alleen maar een materiële voorbereiding. Hier moeten we een beroep doen op de Heilige Geest, die van een hart van steen een hart van vlees kan maken.

Open staan voor vreemde verhalen
Wat vergt zo’n geestelijke omvorming van ons? Allereest een openheid naar vreemde verhalen. Gedurende de vier zondagen van de Advent krijgen we te horen over een deurwachter in de nacht, een man roepend in de woestijn, en een engel met een onvoorstelbare boodschap. Het Evangelie – hoe goed bekend ook – is altijd vreemder en uitdagender dan we denken. Verder eist de geestelijke voorbereiding op Kerst een bereidheid om het advies van de zondagslezingen te vertalen in de praktijk. Ik denk nu aan advies zoals: 'Wees waakzaam! en Bereid de weg van de Heer!' Met andere woorden, kijk goed om je heen. Wat doet God in het hier en nu? En waar heeft je buurman, je buurvrouw, de afgewezen mens buiten de eigen kring je nodig?

Johannes de Doper

Getuigen van het Licht
Wellicht de belangrijkste tip voor ons in de Adventslezingen wordt uitgesproken door Johannes de Doper. Wanneer de priesters en levieten hem vragen of hij Elia of zelfs de Messias is, zegt hij stellig, “Ik ben de Messias niet” (Johannes 1,20). Hoe graag we zelf denken beter te weten in dit leven, hoe graag we zelf in het centrum van de macht en belangstelling willen staan, we zullen niet geestelijk groeien als we God niet God laten zijn. Wij zijn het Licht niet. We kunnen alleen maar getuigen van zijn Licht – en ons verheugen dat we daarin mogen leven.

Tim Schilling

TIP: Deze digitale adventskalender van past mogelijk in jullie gezin om bij de innerlijke voorbereiding te helpen.

Artikelen in dit thema Wacht even!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook