Wie is bang voor de wolf?

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Prentenboek over Franciscus van Assisi

7759 Francis omslag2

Joyce Denham & Elena Temporin,
Franciscus van Assisi € 13,50

Franciscus is de zoon van een rijke koopman in Assisi. Hij viert altijd feest met zijn vrienden en loopt rond in de laatste mode. Franciscus droomt van een carrière als ridder. Maar wanneer hij in vol ornaat te paard zit, begint hij te twijfelen. Wie moet hij dienen? En als deze dappere ridder als krijgsgevangene in een kerker zit, breekt het licht bij hem door. 

In dit boek beleef je mee hoe Franciscus alles afwerpt van wat hem in de weg zit om zijn roeping te volgen. In armoede en eenvoud, in de schoonheid van plant en dier, zon en maan, aarde en water ontdekt hij Gods aanwezigheid.

verkrijgbaar in onze webwinkel

In dit boek vind je in korte verhalen alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Franciscus, ook zijn beroemde vogelpreek, de redding van de tortelduiven en zijn ontmoeting met de wolf van Gubbio:

In de stad Gubbio leefde een roofzuchtige wolf. De bewoners klaagden over hem bij Franciscus. 'Hij maakt onze schapen en koeien dood. Hij valt zelfs mensen aan. We leven voortdurend in angst'.
'Ik zal gaan praten met die wolf', zei Franciscus.

'Nee!', riepen de mensen. 'Doe niet zo stom!'
Maar Franciscus was vastbesloten. 'God wil dat alle schepselen in vrede samenleven. Ik zal in Gods naam naar de wolf toegaan'.
De volgende morgen ging hij op pad. Hij volgde de sporen die de wolf had achtergelaten. Toen gebeurde het. Een grommend beest dook op uit het bos met zijn tanden bloot.
Franciscus maakte een kruisteken tussen hem en het boze dier. 'Broeder wolf', beval hij, 'kom hier!'. Aarzelend kwam de wolf dichterbij.
'Broeder wolf, je gaat mij geen pijn doen, en je zult nooit meer een mens of een dier pijn doen. God vindt het niet goed dat je de schepping kwaad doet.'

illustratie uit Fransiscus verhaal wolf van Gubbio IMG 0673De wolf boog nederig zijn kop, alsof hij het begreep.
'Vandaag moet je vrede sluiten met de mensen van Gubbio', zei Franciscus verder. 'Ik weet dat je die boze dingen had omdat je honger had. De mensen zullen je vergeven, en ik zal ze zeggen dat ze je de rest van je leven iedere dag te eten moeten geven. Doen hoef je niet meer te doden. Nou, geef me een teken dat je deze overeenkomst aanvaardt'. En warempel, de wolf hief zijn rechter poot op en legde die in Franciscus' hand. De wolf volgde Franciscus naar het plein van de stad, en daar, terwijl alle bewoners van Gubbio toekeken, herhaalde Franciscus de afspraak met de wolf, die opnieuw zijn poot in de hand van Franciscus legde.
'Hoera!, riepen de kinderen. De hongerige wolf is getemd!'.
Het oude dier leefde nog twee jaar. Rustig trok hij van deur tot deur. Iedere morgen en iedere avond gaven de burgers hem te eten.
Toen de wolf stierf, waren ze verdrietig. 'Hij maakte van Gubbio een aards paradijs', treurden ze, 'waar mens en dier in vrede en vriendschap samenleefden'.

Artikelen in dit thema Wie is bang voor de wolf?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook