Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over eten, delen en samen zijn

Eten speelt in de Bijbel een belangrijke rol. Regelmatig lezen we dat Jezus bij mensen aan tafel gaat. Soms roept dat vragen op, bijvoorbeeld als hij te gast is bij Zachëus, een tollenaar. Eten is voor Jezus een moment om dankbaar te zijn voor het goede dat Hij van God krijgt en om dat te delen met alle mensen om hem heen. We zochten een aantal verhalen uit die laten zien hoe belangrijk eten is in het Koninkrijk van God.

Psalm 23
In deze psalm vergelijkt Koning David God met een herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorgt God voor de mensen. Hij leidt hen met zijn stok en zijn staf. Hij beschermt ze voor gevaar. De herder brengt ons thuis, aan Zijn tafel. Daar is eten en drinken genoeg.

Gerrie Huiberts maakte een prachtige bewerking van deze Psalm. Hij eindigt zo:

KB psalm 23Ik mag in jouw huis
als ik ben gebeten
en jij dekt de tafel
ik mag bij je eten

eerst nog een pleister
want ik heb bloed
je zalft me zachtjes
en alles komt goed

dan vul je mijn glas
met heerlijk koel drinken
we lachen de wolf uit
en gaan lekker klinken

nooit ben ik meer bang
dus hoor goed wat ik zeg
blijf in Gods huis
want je hoeft er nooit weg.

Je vindt deze psalm in de kinderbijbel 'Beginnen maar!' van Gerrie Huiberts. En in de mini-bijbel in het rode geloofskoffertje 'Beginnen maar'.


Het visioen van Jesaja
In het bijbelboek Jesaja vinden we een prachtig beeld van het Rijk van God. Je kunt het vergelijken met een berg waarop alle mensen samenkomen. Er is heerlijk eten, genoeg voor iedereen. In de Bijbel in Gewone Taal staat het als volgt:
Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak.
In Gods koninkrijk is er eten in overvloed, genoeg voor iedereen.
Je vindt dit visioen in de Bijbel in Jesaja 25,6

KB kees de kort bruiloft te kanaDe bruiloft te Kana
Het eerste wonderteken dat Jezus doet heeft ook alles met eten te maken. Jezus is te gast op een bruiloft, maar nog voordat het feest is afgelopen dreigt de wijn op te raken. Jezus draagt de bedienden op om zes vaten te vullen met water. Als de ceremoniemeester ervan proeft, is het water veranderd in heerlijke wijn. Iedereen die het proeft is verbaasd: de lekkerste wijn is voor het laatst bewaard. Wat een feest.

Je vindt het verhaal van de bruiloft te Kana o.a. in De Kijkbijbel van Kees de Kort, waaruit de illustratie komt.

 

Het feestmaal van de koning
Jezus vertelt vaak gelijkenissen om iets duidelijk te maken over het Rijk van God. Zo vertelt Hij een verhaal over een koning, die een groot feestmaal aanricht ter ere van de bruiloft van zijn zoon. Hij nodigt allerlei belangrijke mensen uit, maar allemaal hebben ze een smoesje om niet te komen. Dan vraagt de koning aan zijn bedienden om naar de straten te gaan en iedereen die ze tegenkomen uit te nodigen voor het feest: bedelaars, zwervers, verlamden, iedereen is welkom. Zo wordt de feestzaal gevuld met gasten.

KB feestmaal

Je vindt deze gelijkenis o.a. in Bijbelse verhalen voor jonge kinderen van D.A. Cramer-Schaap

KB Zaccheus Zacheüs
Zacheüs is een tollenaar. Hij werkt voor de Romeinse overheid en int belastingen. Maar Zacheüs is niet eerlijk: hij houdt geld achter voor zichzelf. Als op een dag Jezus in het dorp komt, klimt Zacheüs in een boom. Zo kan hij Jezus goed zien. Tot zijn verbazing houdt Jezus stil onder zijn boom en vraagt of Hij bij Zacheüs te gast mag zijn. Jezus wil met Zacheüs eten. De mensen mopperen, maar Zacheüs is heel gelukkig. Hij besluit om al het geld wat hij oneerlijk heeft verkregen terug te geven en de helft van zijn rijkdom te delen met de armen.

Je vindt dit Bijbelverhaal o.a. in Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen


KB Laatste avondmaal Het laatste Avondmaal
Als Jezus voor het laatst met zijn vrienden aan tafel zit, deelt hij het brood en heft hij de beker. Hij vraagt aan zijn vrienden om wijn en brood te blijven delen, tot de dag dat het rijk van God zal aanbreken. Nog steeds vieren we in de kerk de eucharistie of het Avondmaal. We denken dan aan het sterven en opstaan van Jezus, maar we vieren ook dat we bij elkaar horen.

Joanne Klink schrijft het zo:
'Toen het stil was, nam Jezus het platte brood in zijn handen, brak het en gaf ieder een stukje. Hij zei ‘Kijk, zo geef ik mijn leven voor de mensen als ik ga sterven.’ Ze aten het op. ‘Zoals al deze stukjes één brood vormen, zo horen jullie bij mij en bij God.’ Alleen doordat het gebroken werd, konden ze ieder een stukje krijgen.'

Je vindt het verhaal over de laatste maaltijd o.a. in Het huis van licht - Op weg naar het licht van Joanne Klink en in de Bijbel voor kinderen van Marianne Busser & Ron Schröder, waar de illustratie uit komt.

 

Ruth Hartog-Hoogendam

Artikelen in dit thema Winterkost

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook