Duwtje in de rug

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Vieren rond het Pinksterverhaal

Met behulp van kaarsjes en het Pinksterverhaal kan je thuis je kinderen in vuur en vlam zetten! Dit viermoment  is geschikt voor wat oudere kinderen, vanaf een jaar of zeven. Alle dingen die de Geest doet zijn bedoeld om je een duwtje in de rug te geven.

 

tafel-klaar-om-Pinksterverhaal-te-vertellen-IMG 7981

 

Nodig:

* een kaarsen-onderbord of klein dienblad

* minstens zeven kaarsen in rood, oranje en geel, of waxinelichtjes

* aansteker of lucifers

* het Pinksterverhaal. Je vindt het Pinksterverhaal in de Bijbel, het Nieuwe Testament, in het boek 'Handelingen van de apostelen' aan het begin van het tweede hoofdstuk. (Handelingen 2,1-13)

* een uitgeprinte tekst van het gebedje

* een laptop/ipad/smartphone om het Pinksterliedje samen mee te kunnen zingen

Doen:

* Ga samen met je kinderen aan tafel zitten en zet de kaarsen/lichtjes in het midden.

* Lees het Pinksterverhaal voor uit een gewone bijbel. Hieronder de tekst uit de Willibrordvertaling.

Het fijnste is om jullie eigen bijbel te gebruiken en er echt uit voor te lezen.

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: 'Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten* en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.'  Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' Maar anderen zeiden spottend: 'Ze zitten vol wijn.'

 

Bloemen-in-vuurkleuren-IMG 7983* Vraag aan de kinderen: Wat doet de heilige Geest allemaal in dit verhaal? Voorbeelden:

- veroorzaakt geraas

- laat de wind waaien

- vult het huis

- laat vurige tongen verschijnen,

- verspreidt zich en zet neer

- maakt mensen vol

- laat vreemde talen spreken

- laat iedereen elkaar verstaan

- laat mensen versteld staan

- geeft mensen de moed om te spreken

...

kaarsen-branden-na-pinksterverhaal-IMG 7986* Herhaal wat de Geest doet en steek dan een van de kaarsen aan. Bedenk bij welke dingen de Geest mensen een duwtje in de rug geeft.

* steek zo alle kaarsen aan

* bid een pinkstergebedje, bijvoorbeeld:

Geest van God, als U er niet was...
zaten wij droevig of moe in een hoek.
Geest van God, als U er niet was...
klonk overal ruzie en boos gevloek.
Geest van God, als U er niet was...
zouden wij mensen elkaar niet kennen,
zouden wij blind, met een koud hart
geld najagen en altijd maar rennen.
Geest van God, U maakt ons tot mens:
warm en vol liefde, begaan met anderen.
Maar God... als dat soms tóch niet lukt
komt U dan waaien en ons veranderen?
Amen.

 

* zing als afsluiting een Pinksterliedje over de Heilige Geest, bijvoorbeeld:

Geest van God, adem van leven

 Ellie Keller/Edith Vos

Artikelen in dit thema Duwtje in de rug

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook