Van Woestijn naar Paastuin

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

De verlamde man

Jezus ontmoet de verlamde man met zijn vier vrienden

Lees Marcus 2,1-12.
Je kunt deze tekst ook online vinden. Ga naar www.bijbel.net en klik op Willibrordvertaling. Type in het zoekvenster "Marcus 2" en klik op "ga". Het verhaal van de ontmoeting met de lamme man en zijn vier vrienden heet hier: " Toenemende tegenstand". Ga naar de bijbeltekst

In het Marcusevangelie lezen wij dat Jezus gekomen is om het goede nieuws van Gods heil te verkondigen (1,38). Hiervoor gebruikt Jezus het beeld van Gods koninkrijk. Waar de goede God heerst komt het goed, en zijn heil is verstrekkend. Het koninkrijk staat open voor iedereen – voor “elk schepsel” (16,15) zelfs – en zijn heil is alomvattend: Hij geneest lichaam en geest. En niet alleen in het hiernamaals, maar hier en nu: “Het koninkrijk is ophanden!” (1,15). Geen wonder dat dit “de blijde boodschap” heet.

Noch is het een wonder dat mensen zich aangesproken voelden door Jezus" verkondiging. In het evangelie zien wij Hem voortdurend omringd door de menigte.

“Iedereen” zocht Hem (1,37).
“Al het volk kwam naar Hem toe, en Hij gaf hun onderricht” (2,13).
“Hij vroeg zijn leerlingen een bootje voor Hem gereed te houden vanwege de menigte, om niet onder de voet gelopen te worden” (3,9).

De mensen kwamen op Hem af want niet alleen vertelde Hij over Gods heil, Hij liet het zien. Hij verkondigde “met gezag”. Hij bevestigde zijn boodschap door mensen te genezen. Zie bijvoorbeeld de man met de onreine geest, de schoonmoeder van Petrus en de melaatse (1,21-45), waarover te lezen valt aan het begin van het evangelie. Bijzonder mooi is de uitwisseling tussen Jezus en de melaatse: “Als U wilt, kunt U me rein maken,” zegt de melaatse. Diep ontroerd steekt Jezus zijn hand uit en raakt hem aan. “Ik wil het, word rein.”

Zulke bewijzen van Jezus genezende kracht zullen later de hoop wekken in de vrouw die onder vloeiingen leeft: “Als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden” (5,28). En het klopt wel: de genezing komt, door de kracht die van Jezus uitgaat. Maar let op, zegt Jezus: “Uw vertrouwen is uw redding.” God komt naar ons toe, maar wij moeten ook naar Hem toe.

Door het dak naar Jezus
Het verhaal van de verlamde man is ook een verhaal over vertrouwen op Jezus, maar één met een speciale betekenis voor mensen die het graag opnemen voor anderen. Want hier staat niet het geloof van de zieke man zelf voorop, maar dat van zijn vrienden. Zíj zijn degenen die denken hem te kunnen helpen door Jezus te benaderen. Of de man hun vertrouwen deelde wordt ons niet verteld. In die zin is dit een parabel voor gelovige ouders of grootouders die zich zorgen maken om hun (klein)kinderen. Het ouderlijk geloof kan een reddende werking hebben.

lamme man met vier vrienden in bijbels dorp

Om het verhaal kort samen te vatten: Vier vrienden willen de verlamde man naar Jezus brengen, maar hij staat binnen in een huis en nu staat de menigte in de weg. De man en zijn vrienden kunnen er niet langs. (En zo kan het zijn in het leven: we willen graag dat iemand Jezus mag ontmoeten, maar hoe?) Gelukkig zijn de vrienden doorzetters. Ze bedenken een creatief alternatief. Ze klimmen op het dak, halen de dakbedekking weg en laten het bed met de verlamde zakken naar Jezus. Hier vinden wij de letterlijke verbeelding van vers 1,45, dat voorafgaat aan dit verhaal: “En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe”!

In antwoord op “hun vertrouwen” (2,5) geneest Jezus de man, die opstaat, zijn bed pakt en naar zijn eigen huis gaat. En wat zeiden de mensen toen? Ze waren allemaal “verrukt” en ze zeiden: “Zoiets hebben we nog nooit gezien!”

Een boeiend, hoopgevend verhaal, leerzaam voor ons leven.

Dit verhaal is eenvoudig verteld en helder afgebeeld in de Kijkbijbel. Zie ook de “Aanvullende informatie” en “Leeswijzer” daar achterin.

TS

Artikelen in dit thema Van Woestijn naar Paastuin

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook