Van Woestijn naar Paastuin

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Het dochtertje van Jaïrus

WEEK 6 (5-11 april)

Jezus ontmoet Jaïrus

Lees Lucas 8, 40-56

Je kunt de tekst ook online lezen. Ga naar www.bijbel.net en klik op "Willibrordvertaling" type vervolgens in het zoekvenster " Lucas 8" in en klik op Ga. De tekst van deze ontmoeting begint bij vers 40. Ga naar de bijbel online

Dit gedeelte uit het evangelie bestaat eigenlijk uit drie stukjes.
In het eerste en laatste stuk gaat het over Jaïrus en zijn zieke dochter.
In het middelste stuk raakt een wanhopige vrouw Jezus aan en wordt genezen.
De verteller van dit verhaal, de evangelist Lucas, doet dat niet zomaar, voor hem horen deze twee genezingen ze bij elkaar.
Als een vrouw bloed verliest, is ze volgens de Joodse wetten onrein.
Twaalf jaar achter elkaar onrein zijn betekende een groot (sociaal) isolement zonder intimiteit.
Niemand mag je aanraken, ook je partner niet. En ook zelf mag je niets of niemand aanraken.

* Lees het verhaal een keer hardop voor.* Wat valt op:
- Jaïrus is bekend, hij is het hoofd van de synagoge, de vrouw is onbekend en heeft geen naam.
- het getal twaalf speelt een rol
- de ene genezing vindt ongemerkt plaats middenin de menigte, in het huis van Jaïrus stuurt Jezus iedereen weg en kiest voor beslotenheid
- de vrouw is waarschijnlijk in de overgang, het meisje staat op het punt de toenmalige huwbare leeftijd te bereiken
- De vrouw raakt Jezus aan, dit is tegen de Wet. Maar ook Jezus raakt het dode meisje aan, ook hiervan werd je volgens de Wet onrein.
- Er gaat een kracht uit van Jezus.
- Er is sprake van drie tegenstellingen
vertrouwen/wantrouwen,
van geloof/ongeloof en
van dood/leven

* Wie van de (hoofd)personen in het verhaal spreekt je het meeste aan?
Jezus, Jaïrus, de vrouw, het dochtertje, haar moeder, de omstanders?

* Vertel het verhaal na vanuit het perspectief van deze persoon.

* Hoe zou je dit verhaal nu aan je eigen kind vertellen?

Je kan dit verhaal o.a. ook vinden in de Kijkbijbel en in de bijbel uit het koffertje “het geheim van het vuur”.

EK

terug naar de eerste ontmoeting met Jezus
naar symbolen van de Goede Week en Pasen
terug naar nieuwspagina

Artikelen in dit thema Van Woestijn naar Paastuin

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook