Van Woestijn naar Paastuin

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron

WEEK 2 (8-14 maart)

Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw bij de bron

Zoek Johannes 4, 5-42 in een bijbel op.
Je kan de tekst ook online raadplegen. Ga naar www.bijbel.net en klik op Willibrordvertaling. Type in het zoekvenster "Johannes 4" en klik op Ga. De tekst begint bij vers 5.

Onderstaande tekst is een bewerking van een preek door mij gemaakt voor het Tijdschrift voor Verkondiging. Het helpt je om je in te leven in de Samaritaanse vrouw

In het verhaal van vandaag gaan we stapje voor stapje, aan de hand van van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, op ontdekkingstocht naar God: naar levend water.

Op zoek naar stilte
Misschien laten de vrouwen van het dorp de Samaritaanse vrouw links liggen en kan deze Samaritaanse niet met hen mee, om in de koelte van de vroege morgen water te gaan halen. Maar daardoor heeft ze de eerste stap eigenlijk zelf ontdekt. Om God te vinden is er stilte nodig . Ze komt in haar eentje, op een vast tijdstip, naar de bron van Jacob toe. Het is op het heetst van de dag, het middaguur, waardoor er geen levende ziel in de verre omtrek te bekennen is. Hier kan ze rustig, op afstand van haar leven in het dorp, tot zichzelf komen.

Verlangen naar God
Dan volgt de tweede stap: vandaag doet ze een bijzondere ontdekking. Er is iemand bij de bron! En wat nog verrassender is, deze Joodse man gaat met haar in gesprek. Met haar, een Samaritaanse vrouw! Klaarblijkelijk moet je om God te vinden je niets aantrekken van wat hoort en wat niet hoort. Klaarblijkelijk is het verlangen van het hart belangrijker dan de gedachten van het hoofd.

Ingaan op de uitnodiging
Dan komt de derde stap in beeld. Deze Samaritaanse is net als wij een mens met tekortkomingen, ze heeft fouten gemaakt. Ze voelt zich klein en ten prooi aan het oordeel van anderen. Maar Jezus doet niet als de anderen. Hij weet van de
groezelige feiten, maar hij ziet haar zonder oordeel aan. In zijn ogen is zij een kind van God, in staat om werkelijk te beminnen. Ook zij mag deel uitmaken van zijn kring van leerlingen. Jezus wil haar deelgenoot laten zijn van zijn leven. Jezus biedt zichzelf aan haar aan als levend water.

Jezus ontmoet de samaritaanse vrouw bij de bron en rots

Nieuwe keuze maken
Dan volgt de vierde stap. Accepteert de Samaritaanse vrouw dit? Kan zij zichzelf in dit nieuwe perspectief zien? Kan zij het oordeel verlaten, de knellende regels over hoe, waar en wat, die mensen scheiden en op het verkeerde been zetten? Dat het erom gaat of je de waarheid van jezelf onder ogen kunt zien? Het gaat er om of je Jezus wil toelaten in je leven of je God de kans en ruimte wil geven je uit te laten groeien tot een mens van geest en waarheid. Als Jezus voor jou de Messias, de Redder is, dan betekent dat, dat je moet veranderen, het oordeel achter je moet laten en je openstellen voor Hem.

Naar buiten gaan
Terug lopend naar het dorp zet ze de vijfde stap. Ze kan ook eigenlijk niet anders, na die bijzondere ervaring, die ze daar bij de bron heeft opgedaan. Ze laat haar uitvluchten varen, ze laat haar pantser vallen. Als een bron die afgesloten is geweest, gaat haar leven weer stromen. Ze wordt geraakt door die geest van waarheid waar ze naar verlangt. Door deze man, die voor haar levend water wil zijn. Ze erkent en herkent hem nu als de Messias, levensredder! Daardoor kan ze sinds lange tijd, weer de beweging naar buiten maken.

Anderen laten meedelen
Waarmee ze de zesde stap zet. Ze maakt contact met haar dorpsgenoten en ze geloven haar! Door haar woorden neemt ze anderen in de stroom mee. Haar dorpsgenoten worden aangestoken en meegenomen, ze geloven in Jezus, die ook voor hen levend water wil zijn. Waarna als laatste stap in het verhaal van Johannes, de dorpsgenoten zelf Jezus ontmoeten en hem vragen bij hen te
blijven.

En nu?
De ervaring verdiept zich nog sterker: Jezus wil voor hen en ook voor ons, levend water zijn. Wat let ons om op zoek te gaan naar Levend Water? Want ieders leven kan wel eens verdroogd en verdord zijn, door verdriet, door onrecht, door verwaarlozing, door drukte of zorgen. Hoe komen wij weer in aanraking met onze oorsprong? Met God, de bron van ons bestaan? We kunnen doen wat de
Samaritaanse deed en Jezus zeven-stappenplan volgen. We kunnen ernaar verlangen, de stilte zoeken, tijd maken en in gesprek met Jezus gaan. En dan door eenzaamheid, twijfel en oordeel heen, de geest van waarheid het werk laten doen, onszelf aanvaarden als kinderen van God en ons daarna naar buiten toe
keren, want God beminnen, doe je door je naaste te zien staan.

Mijn bron blijft op die manier stromen. Hoe voedt u in deze veertigdagentijd de uwe? Denk er eens over na om juist in deze weken tijd te maken voor God en jezelf neer te zetten bij de bron. Dan gebeuren er bijzondere dingen.

Bijbelverhaal voor jouw kinderen?
Vertel deze gebeurtenis na zoals de Samaritaanse vrouw het zou vertellen aan haar neefje uit een ander dorp, een maand na de ontmoeting met Jezus.
Je eigen bijbelverhaal voor jouw kinderen is hiermee geboren.

EK

terug naar nieuwspagina
ga naar de ontmoeting voor de derde week van de veertig dagentijd

Artikelen in dit thema Van Woestijn naar Paastuin

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook