Van Woestijn naar Paastuin

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Zes ontmoetingen met Jezus

In de veertigdagentijd 2009 gaan we in op zes verschillende bijbelverhalen.
In elk verhaal ontmoet Jezus iemand anders.

Jezus ziet Zacheus in de boom bij rots

Ieder mens draagt zijn eigen verhaal met zich mee en wil bemind en gekend zijn.
In de rubriek Wortels vind je zes bijdragen van de redactie waarin we je op verschillende manieren helpen om dichter bij het verhaal te komen en zo meer te begrijpen wat een ontmoeting met Jezus voor jezelf kan betekenen. Genezing, verandering, bekering, heelheid.....

Je zult merken dat elk redactielid zijn of haar eigen aanpak heeft om meer in het bijbelverhaal "te kruipen". Doe er je voordeel mee!

Misschien lukt het je om na lezing van de artikeltjes een ontmoeting met Jezus in je eigen woorden aan de kind(eren) te vertellen, maar we geven tevens ook aan in welke kinderbijbels je het besproken verhaal kunt vinden.

Het gaat om de volgende ontmoetingsverhalen:
Jezus ontmoet de lamme man en zijn vier vrienden
Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw bij de bron
Jezus ontmoet Bartimeüs
Jezus ontmoet Zacheüs
Jezus ontmoet de kromgebogen vrouw
Jezus ontmoet Jaïrus

Interesse? Lees verder in de eerste bijdrage in de rubriek Wortels waar Jezus de lamme man ontmoet. Vanuit dit artikel kan je doorklikken naar de volgende ontmoeting.

Jezus ontmoet Jarius in dorp met blauwe lucht

EK

terug naar nieuwspagina

Artikelen in dit thema Van Woestijn naar Paastuin

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook