Sportief zijn

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Psalm 139

parel in de hand (schat)

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta.
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
"t Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Refrein:
Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast me staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Refrein:
Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer (c) 2000 Celmar Music
http://www.youtube.com/watch?v=bY_ACWh8WaI

psalm 139Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij,
mijn God, Gij weet waar ik ga of sta.
Gij doorziet mijn gedachten van verre,
Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald,
en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd,
ja, en er komt geen woord op mijn lippen,
mijn God, of Gij hebt het al gehoord.
Gij zijt voor mij en Gij zijt achter mij,
Gij hebt uw hand op mij gelegd -
wonder van wijsheid dat mij te boven gaat,
onbereikbaar, ik kan er niet bij.

Hoe zou ik ontkomen aan uw geest
en waarheen vluchten, Gij ziet mij overal.
Beklim ik de hemel, Gij zijt in de hemel,
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
En vlieg ik mee met het morgenrood
tot aan het uiterste strand van de zee,
ook daar zal uw hand mij helpen,
ook daar houdt uw machtige hand mij vast.
of ik nu uitroep: "Duisternis, bedek mij,
laat het nacht worden om mij heen",
voor U bestaat er geen duisternis,
voor U is de nacht even licht als de dag,
de duisternis even stralend als het licht.

Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.
Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt,
ontzaglijke wonderen zijn al uw werken.
Door U ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente,
in mij was niets voor uw ogen verborgen
toen ik werd gevormd in het diepste geheim,
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.
Ik was nog ongeboren. Gij had mij al gezien,
en al mijn levensdagen stonden in uw boek
nog voordat Gij er een van had gemaakt.
Hoe moeilijk zijn uw gedachten voor mij,
God, wat een machtig geheel.
Ga ik ze tellen, ze zijn zo talrijk
als het zand aan de zee, en dan nog –
dan weet ik altijd nog niets van U.

Dood de kwaadwillige mens, o God,
weg van mij, mensen met bloed aan uw handen.
Zij spreken over U, maar om tegen U te stoken,
gebruiken uw naam wel, maar om U te verraden.
Zou ik niet haten, God, die U haten,
niet walgen van hen die zich tegen U keren?
Ik haat ze, zo fel als ik haten kan,
mijn eigen vijanden zijn het voortaan.
Peil nu mijn hart o God, en ken mij,
toets mij en weet wat er in mij omgaat.
Ik ben toch niet op een doodlopende weg?
Leid mij voort op de weg van mijn vaderen.

vertaling: H. Oosterhuis


terug naar nieuwspagina
naar: Vieren thuis bij een sportief moment

Artikelen in dit thema Sportief zijn

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook