Sportief zijn

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Feest van de apostelen Petrus en Paulus

Op 29 juni vieren we het feest van de apostelen Petrus en Paulus.

Jezus roept zijn Simon en Andreas

Petrus was één van de eerste leerlingen van Jezus. Zijn oorspronkelijke naam was Simon. Net als zijn broer Andreas was hij visser van beroep. Hij woonde in Kafarnaum en was getrouwd. De evangelies maken melding van zijn schoonmoeder. Petrus hoorde samen met Jacobus en Johannes tot de drie bevoorrechte leerlingen die getuige mochten zijn van Jezus" gedaanteverandering op de berg Tabor en ook was hij samen met hen bij Jezus in de hof van Olijven, vlak voordat Jezus gevangen werd genomen.
Petrus verloochende Jezus kort voor diens dood tot driemaal toe. Toch gaf de verrezen Heer hem de opdracht zijn schapen te weiden. Hij kreeg daarmee de functie van "rots" (Petrus betekent "rots"). Uit de Handelingen van de apostelen blijkt duidelijk dat hij de leiding van de vroege kerk op zich nam.
Hij kwam in conflict met Paulus. Moeten de heiden-christenen niet ook de Joodse Wet naleven? Net zoals de joodse-christenen dit deden?
Net als Paulus, heeft Petrus verblijf gehouden in Rome. Hij stierf er de marteldood tijdens de christenvervolgingen onder Nero (64-76)Paulus, wiens Joodse naam Saul was, werd aan het begin van de jaartelling in Tarsus (Z.O. Turkije) geboren. In het kader van zijn vorming verhuisde hij naar Jeruzalem waar hij tot de Farizeeën behoorde. Paulus heeft aanvankelijk het christendom hartgrondig verfoeid en de eerste christenen vervolgd. Maar op weg naar Damascus werd hij door God gegrepen en werd hij tot geloof geroepen.
Paulus begon te preken onder de heidenvolken. Paulus "bekering" vond plaats enkele jaren na Jezus" dood. Paulus ondernam drie grote missiereizen. Hij nam deel aan het apostelconcilie in 50 waarbij zijn zending onder de heidenen werd erkend en de heiden-christenen werden vrijgesteld van de naleving van de Joodse Wet.
Paulus werd in 56 gearresteerd en twee jaar gevangen gehouden. Na een beroep op de keizer werd hij naar Rome gebracht en bracht nog eens twee jaar in gevangenschap door. Ook Paulus is onder Nero de marteldood gestorven.

(overgenomen uit Al de dagen van ons Leven, een boek voor gelovige gezinnen)

terug naar nieuwspagina
naar: Kampioenen van de sportiviteit

Artikelen in dit thema Sportief zijn

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook