Volop leven

Knutselen en doen

Hier vind je tips en ideeën om samen met je kinderen binnen of buiten
creatief bezig te zijn rond het thema.

Kerken kijken; mini-speurtocht!In de vakantie is er bijna altijd wel een moment waarop een stad(je) in de buurt wordt bekeken. Aan het centrale plein staat dan vaak een oude kerk, misschien kan je er binnen lopen. Kinderen vinden het vaak saai, als je als ouders daar even wilt rondlopen. Hieronder vind je een korte uitleg van vaste elementen die je in iedere kerk kunt vinden. In de rubriek Vieren een ervaring van Marieke Vader en haar gezin bij 'kerken kijken'. Ga naar.....Je kan de kinderen vrij snel het verschil uitleggen tussen een romaanse en een gotische kerk: een romaanse kerk heeft rondbogen en kleine ramen, een gotische spitsbogen en hoge ramen.
De romaanse stijl (ongeveer tot de twaalfde eeuw) is ouder dan de gotische stijl (ongeveer twaalfde tot vijftiende eeuw).Als je het voor je kinderen een beetje spannend maakt, zo"n oud gebouw, dan wordt het voor hen ook leuker.
In alle katholieke kerken, in welke tijd ze ook gebouwd zijn, zijn namelijk dezelfde dingen te ontdekken! Ze zien er natuurlijk wel steeds een beetje anders uit, maar dat maakt het juist leuk.

Vaste dingen die in alle kerken aanwezig zijn, zeker als er vieringen worden gehouden:

* het tabernakelHet tabernakel is een klein, kostbaar kastje en bevindt zich meestal in het hoofdaltaar vooraan in de kerk. Het is de plaats waar het eucharistisch Brood bewaard wordt. De hosties die in een viering geconsacreerd zijn en daarmee Lichaam van Christus zijn geworden - en na de viering over zijn - worden in het tabernakel bewaard.Het is de plek waar Jezus in de gedaante van Brood onder ons aanwezig is, dus een bijzondere plek. Meestal zijn de deurtjes van het tabernakel van (blad)goud en mooi versierd met christelijke symbolen.

* een brandende godslampAls het tabernakel in gebruik is, en er dus eucharistisch Brood in bewaard wordt dat bedoeld is voor bijvoorbeeld de ziekencommunie, dan brandt de Godslamp. De lamp brandt in principe altijd, dus dag en nacht. Wie ziet het klein brandende vlammetje als eerste?

* een altaarIn 'oude' kerken is bijna altijd het hoofdaltaar nog aanwezig, waar in de tijd voor het tweede Vaticaans concilie door de priester de mis werd gelezen. De priester stond met zijn rug naar de aanwezigen toe. Na het tweede Vaticaans concilie - in de jaren zestig van de vorige eeuw - raakte een dergelijk altaar in onbruik en kwam er een altaar waar de priester achter stond, met zijn gezicht naar de aanwezigen toe.

* een lessenaar of preekstoelIn iedere viering wordt er uit de Bijbel gelezen. Het boek wordt op een lessenaar gelegd, vaak staan er twee kandelaars naast. Vanuit deze plaats wordt meestal ook gepreekt. Er staat een microfoon, zodat iedereen het goed kan horen.Vroeger werd uit de Bijbel voorgelezen en gepreekt vanaf de preekstoel. De preekstoel werd zo gemaakt dat er zoveel mogelijk van de akoestiek van de kerk gebruik werd gemaakt. Zo kon iedereen de woorden van de voorganger goed verstaan.

* een doopvontIn veel kerken vind je meteen als je binnenkomt de doopvont. Soms is er een aparte doopkapel. Tegenwoordig staat er ook vaak een (moderne) doopvont - in de vorm van een schaal of bekken - voorin de kerk. Iets anders is het kleine wijwaterbakje bij de ingang. Met wijwater maken mensen bij binnenkomst een kruisje als teken van eerbied.

* de veertien staties van de kruisweg van JezusDe 14 staties van de kruisweg van Jezus zijn ook een zo'n vast herkenningspunt. Je vindt ze langs de zij-muren, soms in de vorm van schilderijen, soms als kleine beeldhouwwerkjes vast verbonden aan de muur of als fresco's. Modern of klassiek, de kunstenaars verbeelden allemaal op hun eigen wijze, in veertien afbeeldingen, het lijdensverhaal van Jezus. De eerste statie is de ter dood veroordeling van Jezus door Pilatus, de laatste statie is de graflegging.

* een kruisbeeld

kruis brakkenstein

In elke kerk hangt een kruisbeeld van Christus. Vaak in het midden van de kerk voor het altaar. Soms aan de muur achter het altaar, altijd goed zichtbaar voor iedereen die aanwezig is. Maar ook op het altaar staat altijd een (klein) kruisbeeld.

* een MariabeeldIn iedere katholieke kerk vind je een Maria-altaar. Meestal aan een van de zijkanten van het hoofdaltaar of zelfs in een aparte zij-kapel. Je kan er natuurlijk een kaarsje opsteken.

kaarsje bij maria aansteken

Als je naar de grond kijkt, zie je vaak oude dekplaten van graven. Kunnen jullie een jaartal ontdekken?Als je naar boven kijkt, is er hoog boven het portaal een orgel!
Soms zie je ook prachtige plafondschilderingen.

Ga samen met de kinderen op zoek naar deze dingen.
Een mini-speurtocht, geschikt voor elk kerkgebouw!

EK

Artikelen in dit thema Volop leven

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook