Je wordt groter!

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Kijktafels helpen met groeien in geloof

Uit onderzoek uit de jaren negentig bleek dat kinderen van wie de ouders regelmatig naar de kerk gaan en de kinderen daar naar toe meenamen en met wie samen werd gebeden, als volwassen zich vaker tot de gelovigen rekenden, dan kinderen die dit niet meegemaakt hadden.Begin jaren "90, in de tijd dat ik als pastor werkte, kreeg ik aandacht voor liturgische bloemschikken en maakte ik op de schoorsteen van de vergaderkamer mijn eerste "kijktafeltje" als opstapje voor het bezinningsmoment waarmee de bijeenkomsten die daar plaats vonden, vaak begonnen. Er werd door de vrijwilligers en vrijwilligsters positief op gereageerd.

kijktafel vrede/vredesduifjes
vredesweek

Klaarblijkelijk is het belangrijk dat mensen iets zien, iets ervaren, iets merken van het geloof en levensovertuiging van de ander. Dit geldt helemaal voor kinderen. Je kan dus de voorwaarden scheppen die het zaadje van het geloof, dat in ieder mens is geplant, te helpen ontkiemen en tot wasdom laten komen.

JWGr plantje in de hand detail

Een van mijn volwassen dochters zei laatst tegen mij: 'Wij baden wel altijd voor het slapen gaan en gingen mee naar de kerk maar waarom maakte jij vroeger toen we klein waren geen kijktafeltjes, zoals nu? Dat had ik mooi gevonden. Jammer hoor, mam!
Tja, in de jaren tachtig was er, hoe ik er ook naar zocht in boekwinkels en elders, weinig te vinden dat mij aansprak. En thuis zoiets als een kijktafeltje maken toen mijn kinderen nog klein waren? Op dat idee was ik nooit gebracht en ook nog niet zelf opgekomen.

Kijktafel Pasen: verborgen licht bovenaanzicht
in het verborgene

Anno 2013 is er gelukkig veel meer te vinden wat de geloofsopvoeding thuis kan ondersteunen. Er zijn boekjes met voorbeeldgebeden, er zijn goede kinderbijbels voor verschillende leeftijden, er zijn abdijwinkels met mooie religieuze artikelen, gezinsvieringen in onze kerken, het project "Geloven thuis" w.o. de drie geloofskoffertjes en deze site en er is op internet veel te vinden aan achtergrondinformatie, blogs etc.

de drie koffertjes

Dat je gelooft moet allereerst zichtbaar zijn in je leven, in wat je doet en laat. En natuurlijk moet je eigen handelen niet in tegenspraak zijn met wat je vertelt over christen zijn. Naast zelf het goede voorbeeld geven, blijven bidden met je kinderen en ze meenemen naar onze geloofsgemeenschappen, belangrijke pijlers van onze geloofsopvoeding. Natuurlijk is het voorlezen uit de kinderbijbel hier een goede aanvulling op. Voor kleine kinderen zijn de parabels die Jezus ons vertelde, naverteld in hun taal, een goede eerste introductie. En later - als ze enig historisch bewustzijn hebben ontwikkeld, zo vanaf zes/zeven jaar, - kunnen de verhalen uit het Oude Testament in kinderbijbel-vorm in goede aarde vallen.

winterkijktafel met vogeljuisje, glassteentjes + onderzetter bewaar in uw hand
winter, bewaar in uw hand

Maar als je geloof ook zichtbaar wordt in je huiskamer door een kijktafeltje te maken, geef je heel concreet gestalte aan je inspiratie. Geloven wordt zo op een andere manier ervaarbaar. Geloven is zo tastbaar aanwezig in jullie woonkamer. Daarnaast biedt het mogelijkheden tot gesprek. Maar biedt ook ruimte voor een aandachtsmomentje, want je kan op een vast moment het lichtje aansteken en eventjes stil zijn. Je kan erbij bidden. Met een kijktafeltje besteed je op natuurlijke wijze aandacht aan de seizoenen, belangrijke (gezins)momenten in het jaar, en wordt je geloof van maand tot maand, van (christelijk) feest naar feest zichtbaar.

Pinksteren op ovale schaal, duif, levende steentjes, roos, vuur
Pinksteren

Najaar 2014 verschijnt in het kader van het 'project Geloven Thuis' het boek wat op dit moment als voorlopige titel 'Een verhaal op schaal' heeft. In dit boek zie je stap voor stap hoe je voor ieder seizoen, rond de christelijke feesten en een thema een kijktafel maakt. Er komt een apart hoofdstuk in met kijktafeltjes bij gezinsmomenten zoals een verjaardag of trouwdag.

EK

Artikelen in dit thema Je wordt groter!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiƫle steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook