Je wordt groter!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Verhalen over groot worden in kinderbijbels

We zochten in verschillende kinderbijbels naar verhalen waar het gaat over groeien in geloven.
Het eerste waar we aan dachten was:

Psalm 1

sta stevig als een boom uit het begon met licht

Psalm 1 is de eerste psalm van het bijbelboek Psalmen. Deze psalm vergelijkt de mens die met God gaat met een boom die geplant is aan levend water. In de kinderbijbel 'het begon met licht' maakte Gerrie Huibert er de volgende interpretatie van:

'Sta stevig als een boom,
wees maar net, lieve kind
als een boompje in de wind

In de lente valt de regen
in de lente krijg je knoppen
in de lente ga je groeien
en daar moet je niet mee stoppen

met je wortels moet je zoeken
met je wortels moet je graven
door de harde droge aarde
moet je graven naar het goede
met je wortels moet je komen
tot de diepe waterstromen.....'


Ze dicht dan verder hoe het boompje in de zomer op zijn mooist bloeit, zich niet klein laat krijgen door de herfst met zijn storm en regenvlagen en in de winter mag slapen en dromen om er in de volgende lente weer goed tegen te kunnen.

Daarna kwamen we op het verhaal van:
De roeping van Samuel

Samuel uit de Prentenbijbel

De mensen in Israƫl waren de tijd dat ze door de woestijn trokken met God in hun midden vergeten. Ze wonen nu in steden en dorpjes. Van een volk dat rondtrok met kuddes geiten en schapen is het een landbouwvolk geworden, afhankelijk van goede oogsten. Alleen de oude priester Eli en zijn jonge hulpje Samuel zijn nog in de tempel te vinden, waar gelukkig de lamp van God wel nog altijd brandt. De hoop is nog niet verloren. Op een nacht hoort de kleine Samuel een stem die hem roept. Keer op keer meldt hij zich bij Eli, maar die heeft hem niet geroepen. Het is heel iemand anders....

Als het over groot en klein gaat kan het verhaal van David en Goliath natuurlijk niet ontbreken.

David en Goliath uit Prentenbijbel

Niet altijd wint het grote en sterke. Als je vertrouwt op God en je eigen kracht en vaardigheden inzet, kan ook iemand die jong, klein en weerloos lijkt op een bijzondere wijze de machten weerstaan.

Jezus vertelde graag gelijkenissen als hij iets uit wilde leggen.
Soms lijkt iemand maar niet te willen groeien. Hij of zij blijft zonder vrucht. Maar heeft hij wel genoeg zorg gehad?
Karel Eykman vertelt het verhaal van de dorre vijgenboom (Lc 13, vers 3-6) in een Nederlandse situatie na. Omdat het boek 'Hoor eens even' niet meer verkrijgbaar is vertellen we het verhaal van 'De appelboom' voor jullie na:

'Boer Heermans heeft een kleine appelboomgaard met zes appelbomen. Hij komt aangelopen om te kijken hoe zijn appelbomen erbij staan, of er lekkere appels aan de takken hangen. Ja, de eerste boom heeft appels, de tweede ook, de derde en de vierde en ook de zesde boom: allemaal hebben ze takken vol met heerlijke blozende appels . Maar wat is er aan de hand met de vijfde boom? Boer Heermans kijkt eens onder de blaadjes, maar geen appeltje te zien. Dat is gek. Een appelboom zonder appels. Is dat eigenlijk nog wel een appelboom? Die kan je beter een niksboom noemen. Ja toch? Hij gaat een bijl halen en roept Jaap. 'Jaap' zegt hij, 'hak die boom maar om, die nummer vijf. Ik heb niks aan die boom.'

de appelboom uit hoor eens even

Boer Heermans legt de bijl alvast tegen de wortels van de boom. Dan komt Jos, zijn zoon, eraan.
Jos zegt: 'Moet Jaap die boom omhakken? Laat het hem alsjeblieft niet doen. Laat mij het nog een jaar proberen. Ik zal extra goed voor hem zorgen. Ik zal gieteren als het droog is. Ik zal Koeienpoep stoppen in de grond om hem heen. Daar groeit hij van. Maar hak hem niet om, hij hoort er ook bij!'
'Goed,' zegt boer Heermans. 'Je mag het een jaar proberen, maar als er dan nog geen appels aangroeien, dan gaat hij om.'
Jos doet erg zijn best voor boom nummer vijf. In de zomer gietert hij. In de herfst maakt hij de grond mooi zacht met zijn schop en doet koeienpoep in de grond erom heen. Hij haalt onkruid weg en in de winter krijgt de boom een jasje van stro om de stam. Dat is lekker warm.
Boom nummer vijf krijgt in de lente veel kleine bloemen en later groene blaadjes en er groeien klein bolletjes aan de takken. Dat worden appels.
Aan het begin van de herfst hebben ze hun manden vol. Van elke boom evenveel. En van elke boom zijn de appels even lekker. Van nummer, een, twee, drie, vier en nummer zes. Maar ook van nummer vijf! Zij zijn allemaal echt appelboom!


Een ander bekende gelijkenis die Jezus vertelde is de gelijkenis van de Zaaier, die uit zaaien ging.

de zaaier uit bijbel voor kinderen

De graankorrels die de boer zaaide kwamen niet allemaal in zachte vruchtbare grond terecht. Sommige kwamen op de weg terecht en konden niet ontkiemen, sommigen op een stukje akker dat nog vol met stenen zat, het ontkiemde wel, maar ging later toch dood. Op sommige plaatsen leek de grond vruchtbaar, maar er was maar een klein laagje aarde en verder rots. In de aren van deze korreltjes zat bijna geen graan.
Jezus vertelt dit aan de de mensen omdat het met zijn woorden en verhalen net zo gaat. Sommige mensen willen helemaal niet naar hem luisteren, anderen luisteren wel en zijn in het begin enthousiast, maar haken al snel daarna af. De mensen de verhalen in zich opnemen en er echt naar gaan leven, dat zijn de mensen die vrucht dragen, net als de graankorreltjes die op de vruchtbare grond vielen...

Het laatste verhaal dat we bij het thema 'je wordt groter'' vonden is het verhaal van het mosterdzaadje.

mosterdzaadje-boom uit  Op weg

Dit kleinste van alle zaadjes , je ziet het bijna niet, lijkt op het Rijk van God. Klein, zonder vergrootglas kan je het bijna niet zien, kan het uitgroeien. Als je erin gelooft, er gewoon in het klein aan begint en je niet laat ontmoedigen door mensen die zeggen: het is een druppel op een gloeiende plaat, dat kan echt het verschil niet maken.... Nee, als je er gewoon mee begint, dan kan de droom van God, zijn Rijk, groeien en kan het net als het mosterdzaadje uitgroeien tot een grote boom waar de vogels tussen de takken nestjes kunnen bouwen.

*Sta stevig als een boom: komt uit 'Het begon met licht', Gerrie Huibert & Anne Westerduin
* De roeping van Samuel: komt uit 'Prentenbijbel', Marijke ten Cate
* Het verhaal van David en Goliath staat o.a. in de 'Prentenbijbel' en 'Het begon met licht'
* Het verhaal van de appelboom is naverteld a.d.h.v. 'Hoor eens even' Karel Eyman & Jansje Bouman
* Het verhaal van de Zaaier staat o.a. in 'Bijbel voor kinderen', Marianne Busser e.a. en 'Op weg', Baukje Offringa
* Het verhaal van het mosterdzaadje staat o.a. in 'Op Weg' en 'Het begon met licht'


_______________

Uit de koffertjes:

Beginnen maar!"* in de nieuwste druk zit de groen/gele onderzetter: 'Dank voor alles wat groeit en bloeit'
* in de nieuwste druk zit de de gebedskaart 'Dank'
* een van de tafelgebedjes van de gebedskaart 'aan tafel'
* memory spelen met de dierenkaartjes van dit spel
* Hoofdstuk 9 van de kinderbijbel: Groeien uit bijna niks

Ga je mee?

De groeimeter uit tweede koffertje

* De groeimeter
* de gebedskaart 'Heel de schepping zingt voor U, lieve God almachtig'
dit liedje staat ook op de CD
* de gebedskaart 'aan tafel'
* Hoofdstuk 5 uit de kinderbijbel " Sta stevig als een boom' met o.a. Als een boompje (naar psalm 1) dit versje staat ook op de CD

Het geheim van het vuur* Het lichtje van dank
* het labyrintspel 'Karakter' en het gaan van je levensweg
* het Crea-sjabloon, hiermee maak je de prachtigste landschappen, bloemen en dieren

EK

Artikelen in dit thema Je wordt groter!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiƫle steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook