Winter-wonder

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Onze Vader: oecumenische versie

In de derde week van januari is het traditioneel de bidweek voor de eenheid van de christelijke kerken. Gelukkig is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.

biddende handenJe zou deze week samen met je kinderen het onze Vader kunnen bidden in een oecumenische versie. Dat is een mooie ervaring, zeker voor de ouders. De tekst van 'je eigen' Onze Vader is zo ingesleten in ons geheugen, dat je je telkens toch vergist. Zo realiseer je je, dat het moeite kost, aandacht en tijd en ongebaande wegen gaan, om samen toe te groeien naar één christelijke gemeenschap. Heeft Jezus het niet zelf gevraagd? Dat we allen één mogen zijn, zoals hij en de Vader één zijn.

Je zou een van deze twee teksten kunnen uitprinten en een plekje geven op de kijktafel en 's avonds voor de maaltijd, of voor het slapen gaan kunnen bidden.

Onze Vader - oecumenische tekst:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader uit de De Nieuwe Bijbelvertaling

Nog een oecumenische tekst is de NBV vertaling van Matteüs 6,9-13. Deze tekst vind je op de gebedskaart die in het tweede koffertje zit 'Ga je mee?' Haal hem tevoorschijn in deze week!

Kijktafel-bidweek-gebedskaart-dichtbij-IMG 8753
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
[Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.]
Amen.

 

Artikelen in dit thema Winter-wonder

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook