Voor de verandering

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Kijktafels voor de Goede Week en Pasen

De kijktafels voor de Goede Week kun je apart maken. Ze vormen een aparte kleine serie, wel met hetzelfde thema 'Voor de verandering'.
Als je in de Goede Week begint met de kijktafel, laat dan de zeven steentjes die je op de foto's ziet weg.

De basis hetzelfde:
* Als ondergrond een paarse placemat
* een schaal gevuld met zand
* enkele ranken klimop
* de tekst-onderzetter 'om een betere wereld' * met daarop een waxinelichtje in een glazen houder.

Palmzondag

Als je de kijktafels van de Veertigdagentijd vervolgt, keer dan het zevende steentje om: de laatste week van de Veertigdagentijd is aangebroken: we noemen deze week de Goede Week of Stille Week.

Kijktafel Palmzondag iets dichterbij IMG 1806

Op Palmzondag trekt Jezus samen met zijn leerlingen Jeruzalem binnen. Niet hoog te paard als een machtige koning, maar op een ezeltje. Jezus is anders dan andere koningen. De mensen halen hem wel binnen als een koning, eentje die staat in de traditie van koning David. Ze roepen hem volgens het Evangelie van Marcus toe: "Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het koninkrijk dat komen gaat, van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel!" (Marcus 11,9-10)

Als symbool voor deze zondag is gekozen voor een Palmpaasstok. Hij is gemaakt van een kruis van twee samengebonden takjes, versierd met geel sierlint en een touwtje waar 12 kralen aan geregen zijn. In de top is een broodhaantje te zien (van papier) samen met een klein palmtakje. In een Palmpaasstok zijn een aantal symbolen die verwijzen naar de gebeurtenissen van de Goede Week  verwerkt.

Kijktafel Palmzogan detail palmpaasstok IMG 1808* Buxus takjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok.  Ze zijn symbool voor eeuwig leven.
* Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.
* Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.
* Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.
* Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.
* Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.
* Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.
* Eieren: zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de verrijzenis.

Witte Donderdag

Kijktafel witte donderdag detail vrouw IMG 1811Haal de Palmpaasstok weg en  zet de eerste persoon op de kijktafel die - voor de verandering- op een andere manier naar Jezus kijkt dan de mensen die hem veroordelen. Het is de vrouw van Pilatus.


De vrouw van Pilatus, zij staat erbij,
en kijkt er heel ánders naar dan hij.
‘Laat Jezus gaan’, waarschuwt zij haar man,
‘Ik heb in een droom veel om hem doorstaan.
Hij is rechtvaardig, heeft niets misdaan!’

In de rubriek 'Knutselen en doen' vind je de drie afbeeldlngen in 'uitknipversie' die je kunt uitprinten, op stevig karton kunt plakken en daarna kunt uitknippen.  Ga naar....

De vrouw van Pilatus treed op in het Evangelie van Matteüs
Er staat: 'Terwijl hij (Pilatus) rechtzitting hield, stuurde zijn vrouw hem een bericht: "Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om hem moeten verduren".' (Matteüs 27, 19-20)

Kijktafel witte donderdag geheel 1 IMG 1812

Goede Vrijdag

Kijktafel Goede Vrijdag detail Goede moordenaar IMG 1824De tweede persoon die anders wordt door contact met Jezus, kennen we als 'de goede moordenaar':

De booswicht die rechts naast Jezus hangt
voelt diep berouw en is vreselijk bang.
‘Heer Jezus,’ zegt hij, ‘ik heb veel misdaan,
Heb meelij!’ En Jezus hoort hem aan.
Hij zegt: ‘Jij zult naar de hemel gaan’.

Nadat Jezus ter dood is veroordeeld, draagt hij zijn kruis tot buiten de stadmuren om daar gekruisigd te worden, tesamen met twee bandieten.In het Evangelie van Lucas staat het gesprek dat tussen de gekruisigden plaatsvindt (Lucas 23,39-42):

Kijktafel Goede Vrijdag dichterbij IMG 1822'Een van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: "Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!". Maar de ander wees hem terecht: "Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan". Daarna zei hij: "Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt!" Jezus zei tegen hem: "Ik beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs."

Maak van twee latjes een eenvoudig kruis, groter dan het kruis van de goede moordenaar. Dit is het kruis van Jezus. Als symbool hiervan hangt er een krans van prikkeldraad of doorntakjes omheen en/of \een palmtakje (waarmee Jezus werd toegejuicht als de langverwachte koning).

Zet dit kruis van Jezus samen met de uitgeknipte goede moordenaar naast elkaar op de kijktafel.

Kijktafel Goede Vrijdag geheel IMG 1823

Stille Zaterdag

Jozef van Arimatea illuOp Stille zaterdag besteden we aandacht aan de derde persoon die anders omgaat met Jezus. Het is Jozef van Arimatea, een vooraanstaand lid van de Hoge Raad, maar een lid die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God.
Hij vraagt aan Pilatus om het lichaam van Jezus vragen, kocht een linnen doek en nam hem van het kruis af.
Hij wikkelde Hem in linnen; hij legde Hem in een graf, dat in een rots was uitgehakt en rolde een steen voor de ingang van het graf. Zo staat er in Evangelie van Marcus (Mc 15, 43-46)


Jozef uit Arimatea, bedroefd en verslagen,
gaat naar Pilatus om het lichaam te vragen
van Hem die aan 't kruis zijn leven gaf.
Het lichaam van Jezus nemen ze eraf,
en brengen hem naar een voorlopig graf.

Leg het kruis van Jezus neer en de uitgeknipte versie van Jozef van Arimatea erbij op d ekijktafel.

Kijktafel Stille Zaterdag geheel1 IMG 1831

Pasen!

Kijktafel Pasen detail lelietje van dalen IMG 1837

Op de Paaskijktafel staat als symbool in een wit potje een 'Lelietje van Dalen', ze bloeien eind april/begin mei.

In de volksmond heet het lelietje van dalen 'De tranen van Maria'. De kleine witte bloemetjes lijken wel een beetje op tranen.

Het zijn de tranen van Maria Magdalena die zij huilde toen ze het lege graf vond op paasmorgen.

Verblind door haar tranen, dacht ze dat ze een tuinman aansprak. Maar toen deze haar bij haar naam noemde: 'Maria!', herkende ze Hem: het is de verrezen Heer! (Johannes 20,11-18)

 

Verander de sobere kijktafel in een vrolijke Paaskijktafel.
* Vervang de paarse placemat voor een placemat in een voorjaarskleur, bijvoorbeeld geel of lichtgroen.

* Stapel de steentjes op in de hoek op, voeg een nestje met eitjes toe of een lammetje, kuikentjes. Kijk maar wat je in huis/tuin hebt aan nieuw leven!

* Draai de tekst-onderzetter om! Deze kant is lente-geel met de tekst 'Leve het nieuwe leven'. Pak een nieuw waxinelichtje en een nieuwe klimop-rank. 

* Het zand bedekte ik met kleine groene steentjes en ik voegde nog een geel viooltje toe.

Kijktafel Pasen metkruis geheel1 IMG 1841

Wat een verandering!

Zalig Pasen!

Ellie Keller

 

Artikelen in dit thema Voor de verandering

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook