Voor de verandering

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over verandering

Aan de hand van een aantal bijbelverhalen willen we jullie uitnodigen om deze veertigdagentijd iets te veranderen in je leven, bijvoorbeeld hoe je omgaat met je bezit, je tijd of met de ander naast je. Iedere week staat er een bijbelverhaal centraal waarin iemand ontdekt hoe het ook anders kan. Verhalen om je door te laten inspireren!

ZacheusWeek 1: Anders omgaan met bezit
Zacheüs is een tollenaar. Hij werkt voor de Romeinse overheid en int belastingen. Maar Zacheüs is niet eerlijk: hij houdt geld achter voor zichzelf. Als hij Jezus ontmoet, ontdekt Zacheüs dat het ook anders kan: hij besluit de helft van zijn geld weg te geven aan de armen en als hij van iemand geld heeft afgepakt, geeft hij het vierdubbele terug.


Je vindt het verhaal van Zacheüs o.a. in Hosanna van Kolet Janssen en in Het begon met licht van Gerrie Huiberts


brood en visWeek 2: Anders omgaan met eten
Jezus heeft de hele dag verteld over het Rijk van God. Duizenden mensen hebben naar hem geluisterd. Nu is het avond geworden. Jezus vraagt zijn leerlingen om de mensen te eten te geven. Maar ze hebben veel te weinig voor zoveel mensen. Gelukkig is er een klein jongetje dat wil delen van wat hij heeft. Jezus neemt zijn broodjes en zijn vis, dankt God ervoor en deelt ervan uit, totdat iedereen genoeg heeft. Als je deelt van wat je hebt, dan is er genoeg voor iedereen.

Je vindt het verhaal van de twee broden en vijf vissen o.a. in Om te beginnen van Bara van Pelt

Week 3: Anders omgaan met je tijd
Jezus vertelt een gelijkenis. Een vader heeft twee zonen. Hij vraagt hen allebei om te komen helpen in de wijngaard. De eerste jongen zegt 'Ja, vader', maar komt niet. De tweede jongen zegt 'Nee', maar daar krijgt hij spijt van. Hij besluit zijn vader te gaan helpen. Jezus eindigt zijn gelijkenis met een vraag: wie van deze beide jongens doet de wil van zijn vader? Hoe besteden wij onze tijd? Zeggen wij ‘ja’ als iemand om hulp vraagt? Kunnen anderen van ons opaan?

Je vindt dit verhaal o.a. in Vijf verhalen van Jezus van Nick Butterworth

barmhartige samaritaanWeek 4: Anders omgaan met de ander

Hoe ga je om met anderen? Om dat duidelijk te maken vertelt Jezus een verhaal. Een man wordt op reis overvallen en blijft gewond aan de kant van de weg liggen. Een priester en een Leviet lopen met een grote boog om hem heen.

Dan komt er een Samaritaan voorbij. Hoewel hij niet tot het Joodse volk behoort, besluit hij toch om deze man te helpen. Hij zet hem op de ezel en brengt hem naar een herberg, waar hij verzorgd kan worden. Deze Samaritaan laat zien waar het om gaat: er zijn voor een ander, ook als die anders is dan jij.


Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan vind je onder andere in Verhalen uit de Bijbel van Lize Stilma

Week 5: Anders naar jezelf kijken/anders omgaan met God
Twee mensen staan in de tempel te bidden. In het hoekje staat een tollenaar. Hij schaamt zich en vraagt God: 'Wilt U alsublieft vriendelijk voor mij zijn en mij vergeven wat ik verkeerd heb gedaan?' Midden in de tempel staat een Farizeeër. Hij is trots op zichzelf en dankt God dat hij niet is zoals die slechte tollenaar. Jezus zegt: 'Naar wie zal God met plezier kijken?' Dit verhaal houdt ons een spiegel voor: hoe kijken wij naar onszelf? Scheppen we graag op over wie we zijn, of durven we toe te geven wat we verkeerd hebben gedaan?

Je vindt dit verhaal o.a. in Hosanna! van Kolet Janssen

schuldeisersWeek 6: Anders omgaan met schuld
In deze gelijkenis vertelt Jezus over een dienaar die een grote schuld heeft. Op een dag roept de koning zijn dienaren bij elkaar en vraagt hen hun schulden af te betalen. De dienaar valt wanhopig op de grond en vraagt de koning om medelijden te hebben met hem. De koning besluit om de grote schuld van de man zomaar kwijt te schelden. Op weg naar huis komt de man iemand tegen die hem iets schuldig is. Hij grijpt hem vast en eist van hem dat hij hem alles terugbetaalt. Jezus vertelt dit verhaal om ons te laten zien hoe wij met anderen moeten omgaan. God vergeeft ons iedere dag opnieuw. Het is belangrijk dat wij ook elkaar vergeven en elkaar een nieuwe kans geven.

Karel Eykman schreef een bewerking van dit verhaal. Je vindt het in 'De werksters van halfvijf en andere gelijkenissen'. Als je het boek niet hebt, kun je de tekst ook hier vinden: http://www.dbnl.org/tekst/eykm001werk01_01/eykm001werk01_01_0008.php

jezus bij pilatusWeek 7: Anders omgaan met Jezus
In deze Goede Week richten we de aandacht op een paar mensen, die trouw blijven aan Jezus. Zij durven voor Hem op te komen, terwijl iedereen Hem in de steek laat. Op Witte Donderdag kun je het verhaal lezen over de vrouw van Pilatus. Zij dringt er bij haar man op aan om zich niet met Jezus te bemoeien. Laat hem toch vrij, zegt ze, want hij heeft niets verkeerd gedaan. Op Goede Vrijdag kun je vertellen over een van de twee misdadigers, die tegelijkertijd met Jezus worden gekruisigd. Terwijl iedereen Jezus uitlegt en bespot, neemt hij het voor hem op. Op Stille Zaterdag kun je het verhaal lezen over Jozef van Arimatea. Nadat Jezus is gestorven gaat hij naar Pilatus toe en vraagt hem om het lichaam van Jezus. Hij wil het begraven en de laatste eer bewijzen. Deze drie mensen kiezen voor het goede, dwars tegen alles in.

In Koning op een ezel van Nico ter Linden komen deze drie personen allemaal voor.
De illustratie is van Kees de Kort.

De bijbelverhalen zijn uitgezocht door Ruth Hartog

Artikelen in dit thema Voor de verandering

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook