Voor de verandering

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Versjes voor in de Goede Week

Deze drie versjes gaan over drie verschillende mensen die in de dagen van Jezus' lijden en sterven anders omgaan met Jezus dan alle anderen...

Vrouw van Pilatus illu 001

 

Witte donderdag

De vrouw van Pilatus, zij staat erbij,

en kijkt er heel ánders naar dan hij.

‘Laat Jezus gaan’, waarschuwt zij haar man,

‘Ik heb in een droom veel om hem doorstaan.

Hij is rechtvaardig, heeft niets misdaan!’

 

 

 

Goede moordenaar illu 001Goede vrijdag


De moordenaar die rechts naast Jezus hangt

voelt diep berouw en is vreselijk bang.

‘Heer Jezus,’ zegt hij, ‘ik heb veel misdaan,

Heb meelij!’ En Jezus hoort hem aan.

Hij zegt: ‘Jij zult naar de hemel gaan’.Jozef van Arimatea illu

Stille zaterdag


Jozef uit Arimatea, bedroefd en verslagen,

gaat naar Pilatus om het lichaam te vragen

van Hem die aan 't kruis zijn leven gaf.

Het lichaam van Jezus nemen ze eraf,

en brengen hem naar een voorlopig graf.

 

 

 

 

(c) Marjet de Jong

Artikelen in dit thema Voor de verandering

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook