Voor de verandering

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Kijktafels voor de Veertigdagentijd 2019

Zeven kijktafels, want ieder zondag van de Veertigdagen gaan we voor een verandering!
Je kunt natuurlijk ook voor één verandering kiezen. Als je bijvoorbeeld deze Veertigdagen wilt 'ontspullen' of geld uitsparen en dat geven aan een goed doel, kies dan de eerste kijktafel die gaat over anders omgaan met bezit en verander dan in de volgende weken alleen de steentjes.
Wil je alleen anders omgaan met tijd, kies dan de kijktafel met de klok.
Je kunt natuurlijk ook twee of drie deelthema's kiezen in deze Veertigdagen.

Veertig dagen vol sprankel en zin
veertig dagen … verandering!
Een beetje anders, God dichterbij,
op weg naar Pasen … verander jij?

Het weekthema kun je aankleden met verschillende elementen. Naast bovenstaand 'refrein' is er telkens een couplet van het voorleesversje, een liedje, een prentenboek en een Bijbelverhaal afgestemd op het weekthema.

In de rubriek 'Bidden en vieren' vind je ook een klein wekelijks ritueel voor bij de kijktafel.

Wat heb je nodig?

kijktafel 40d detail lichtje IMG 1722- een paarse placemat of lapje: paars is de liturgische kleur voor inkeer, bezinning, inkeer/ommekeer. Zo verbind je je huiskamer met de liturgie van onze kerken.

- een schaal gevuld met zand: zand verwijst naar de woestijn waar het Joodse volk gedurende veertig jaar rondtrok, zodat ze leerden wat het betekent om kinderen -en volk- van God te worden. Toen dit proces voltooid was mochten zij het beloofde land binnengaan.

- zeven witte steentjes genummerd met de cijfers 1 t/m 7: zo kun je elke week het steentje van de week omdraaien

- wat ranken klimop: klimop hecht zich overal aan vast: ze staat voor Gods verbondenheid met ons en met elkaar

- een lichtje op de tekst-onderzetter met de tekst 'om een betere wereld', deze onderzetter zit in het rode koffertje 'Beginnen maar!'* en in de kaft van het Kijktafelboek *. Maar je kunt ook zelf eenvoudig zoiets maken.

Week 1: Anders omgaan met bezit

Kijktafel 40d verbeterde versie week1 geheel IMG 1789

* Zet de schaal, die gevuld is met zand op de paarse ondergrond.
* Schik wat ranken klimop langs de achterkant en zet in de ene hoek het lichtje in een glazen houder op de onderzetter.
* Leg op de voorgrond de witte steentjes met de cijfers verborgen in het zand en draai het eerste steentje met het cijfer '1'. Want het is vandaag de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 10 maart.

Kijktafel 40d twee beursjes detail IMG 1787Zet in de andere hoek het symbool van deze week. Er is gekozen voor twee portemonneetjes.
Want deze week willen we anders omgaan met ons bezit.

1
Anders omgaan met wat je bezit:

je spullen, je centen, zwart op wit,
Anders kijken: wat wil God van mij,
met wie kan ik delen, wie maak ik blij?

 

Week 2: Anders omgaan met onze aarde of ons voedsel

kijktafel 40d week2 geheel schuinboven IMG 1723

Draai op de tweede zondag zondag ( 17 maart) het tweede steentje om en keer het het steentje met het cijfer '1' naar het zand. Zo heb je meteen een soort kalender en zien je kinderen hoe lang het nog duurt voordat het Pasen wordt.

kijktafel steentjes week2 IMG 89312
Anders omgaan met eten en aarde.

Brood in je hand, besef je de waarde?
Als ik het deel en samen eet
wordt het feest op mijn mooie planeet.

Als symbool voor deze week die begint op 17 maart, is gekozen voor een wereldbolletje. Dat past goed bij het voornemen anders om te gaan met de aarde. Bijvoorbeeld door samen dingen te bedenken die jullie zorgzamer voor de aarde zouden kunnen doen. Met de fiets naar school of de supermarkt ipv met de auto, zwerfvuil opruimen in de straat of het parkje in jullie buurt: kortom wees creatief!
Kies je er samen voor anders om te gaan met eten? Leg dan gezonde dingen uit jullie speelgoed-winkeltje op de plaats van het symbool.

Week 3: Anders omgaan met tijd

kijktafel 40d detail wekker week3 IMG 1726

 

3
Anders omgaan met dagen en tijd,

als een wit vel voor me uitgespreid:
wat zal ik doen, wat aandacht geven?
Doe ik eens anders? Hoe wil ik leven?

In de derde week, die begint op zondag 24 maart, willen we voor de verandering anders omgaan met onze tijd. Vraag aan je kinderen hoe ze dat zouden willen doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan elke dag een half uur met elkaar een gezelschapsspelletje doen i.p.v. televisie of Netflix te kijken. Of samen na het eten een kopje thee te drinken om langer met elkaar te praten, elke week een wandeling te maken om te genieten van de natuur en daar foto's van te maken. Wees creatief!

kijktafel 40d week3 geheel tijd IMG 1729

Week 4: Anders omgaan met de ander

kijktafel detail steentjes week4 IMG 1763

Keer op de vierde zondag van deze vastenperiode -op 31 maart- het vierde steentje om. Ja, jullie zien het goed, we zijn op de helft! Deze zondag heet dan ook zondag 'Leatare', dat 'verheugt u' betekent. Het grote feest van Pasen komt dichterbij!

kijktafel 40d detail ander IMG 1760Als symbool voor deze week is gekozen voor poppenhuispoppetjes.
Kijk tussen het speelgoed wat voor poppetjes jullie hebben. Ze kunnen ook van lego, playmobil of karton zijn!

Wat willen jullie veranderen? Hoe zou je anders met elkaar om kunnen gaan?

4
Anders omgaan met mensen op je pad:

zie je ze echt, of als één pot nat?
Anders kijken: wie spreken me aan?
Wat ik doe voor hen, is góed gedaan.

 

kijktafel 40d geheel week4 ander IMG 1733

Week 5: Anders omgaan met God

kijktafel 40d foto biddende handen IMG 1769

 

In deze week, die begint op zondag 7 april, willen we samen nadenken over hoe we omgaan met God. Maken we -genoeg- tijd voor God in ons leven? Zouden we wat vaker naar de kerk kunnen gaan? Vraag je meestal dingen aan God of bedank je God ook ook weleens? Spreek bijvoorbeeld af dat jullie deze week elke dag een lichtje aansteken en God bedanken voor....  Of denk samen na wat jullie apart of samen zouden kunnen veranderen in jullie omgaan met God.

5
Anders omgaan met God, onze bron,

bij wie ook jouw leven ooit begon.
Anders bidden en dankbaar zijn:
schep niet op, wees gerust eens klein.

 

kijktafel 40d geheel week5 God IMG 1768

Week 6: Anders omgaan met schuld

Het bijbelverhaal van deze week vind je in het Evangelie van Matteus hoofdstuk 18 vers 21-38. Het gaat  erover dat je niet eenmaal moet vergeven maar 7x7 maal. En dat je grootmoedig kunt zijn en je kunt realiseren dat anderen je vaak vergiffenis schenken - ook als je echt een grote fout hebt gemaakt. Dat je dan niet moet zeuren over een ander die iets kleins verkeerd heeft gedaan.

kijktafel 40d detail weegschaal schuld IMG 1773Het symbool vandaag is dan ook een wip/weegschaal.
Aan de ene kant staat een zak grote schuld en aan de andere kant een kleine.

6
Anders omgaan met schuld vergeven

omdat jij ook fouten maakt in je leven.
als God jou vergeeft, kun je andersom
ook anderen vergeven en keert alles om.

 

Natuurlijk draai je weer het passende steentje om.

kijktafel 40d geheel week6 schuld IMG 1775

Week zeven, De Goede week: Anders omgaan met Jezus

De zevende zondag van de Goede Week is Palmzondag (14 april).

Kijktafel Palmzondag geheel1 IMG 1804

Er is een nieuwe klimop-rank op de kijktafel gelegd. Samen met een 'palmtakje'. In Nederland is een palmtakje een takje buxus. In de katholieke kerken worden er palmtakken gezegend, die de gelovigen mee naar huis kunnen nemen. Traditioneel wordt zo'n takje achter het kruisbeeld gestoken.

Als symbool voor deze zondag is gekozen voor een Palmpaasstok. Hij is gemaakt van een kruis van twee samengebonden takjes, versierd met geel sierlint en een touwtje waar 12 kralen aan geregen zijn. In de top is een broodhaantje te zien (van papier) samen met een klein palmtakje. In een Palmpaasstok zijn een aantal symbolen die verwijzen naar de gebeurtenissen van de Goede Week  verwerkt.

Kijktafel Palmzogan detail palmpaasstok IMG 1808* Buxus takjes: symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Ze zijn symbool voor eeuwig leven.
* Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.
* Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.
* Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.
* Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.
* Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.
Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.
* Eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis.

Ga voor de rest van de Kijktafels voor de Goede Week - waar drie figuren echt anders met Jezus omgaan dan de anderen - naar....

Ellie Keller-Hoonhout

** Het rode koffertje 'Beginnen maar!' en het 'Kijktafelboek' zijn verkrijgbaar in onze webwinkel. Deze vind je onder de knop 'Producten' bovenin het scherm.

Artikelen in dit thema Voor de verandering

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook