Wat is wijsheid?

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Wijsheid in 10 W's

Wijsheid in 10 W’s
Het is niet alleen iets voor geleerde mensen, iets om uit boeken te leren. Wijsheid is voor en in iedereen! Hier een ontdekkingsreis in tien W-woorden.

1
Wij. Wij mensen hebben het woord wijsheid bedacht, het bestaat in alle talen. Omdat wij hebben ontdekt dat er ‘iets’ bestaat dat alles goed laat verlopen. Wijsheid is in jou én je bent er middenin.


2

Werkwoord. Wijsheid is geen ‘ding’, maar iets wat blijkt uit hoe we denken en doen. Het licht op, het blinkt. In alles. En meestal achteraf, als je terugkijkt.

wijsheid w 3
3

Werkelijkheid. Als je goed kijkt naar de wereld, zon maan en sterren, licht en water, gewassen en bewegende wezens, krachten, oorzaak en gevolg, dan ervaar je wijsheid. Alles is niet zoet en lief. Maar wijs.


wijsheid w 44

Waarnemen. Om te ontdekken wat wijsheid is, kun je je innerlijke antenne geruiken, waarnemen. Opmerkzaam, oplettend leven. Als je waarneemt hoe dingen zijn, hoe ze gaan, groeit je wijsheid. Waarnemen helpt je op weg.

wijsheid w 5
5
Weten. Wetenschap is een georganiseerde vorm van waarnemen. Weten ontstaat wanneer mensen zo intens naar een verschijnsel kijken dat ze de wetten ervan ontdekken. Die hebben voorspellende waarde. Wetenschap is fijn bij het nemen van wijze beslissingen.


6

Waarheid. Zoek je naar waarheid, naar wat echt is, vast en zeker, dan ben je wijs bezig. Waarheid is altijd wijs. Samen met Goedheid en Schoonheid is ze een weg naar God.

wijsheid w 7
7
Wikken en Wegen. Bij dilemma’s zuchten we ‘Wat is wijsheid?’. We maken afwegingen en die kosten wat tijd. Die tijd nemen leidt tot wijze beslissingen. Hoe wijzer je wordt, hoe minder tijd het wikken en wegen kost. Oude mensen kunnen goed adviseren.

wijsheid w 88

Wachten. Als je iets graag wilt, krijg je dadendrang, haast. Soms kun je beter wachten dan jouw wil opleggen aan dingen. Voor ongeduldige mensen is dit een kwelling. Nou ja, je bent vrij om onwijze dingen te doen.


9

Wagen of Weggaan. Na het wikken, wegen en wachten moet je op een gegeven moment gáán, het erop wagen. Of juist ervan afzien, ervan wéggaan. Eindeloos piekeren, niet kiezen, onverschilligheid, is geen wijsheid. Denk aan het verhaal van de man die zijn talent in de grond stopte. Dat vond de heer niet wijs maar waardeloos! Matteüs 25,14-28

wijsheid w 10
10

Wonder. Kijk je met je hart, dan kun je verwondering voelen bij de wijsheid die in je en om je heen is. Je kunt er zelfs geborgenheid en liefde in ervaren, in de Wijze waarop alles in elkaar zit. Vandaar dat mensen zijn gaan zeggen: ‘God, U hebt ons lief. Uw werken zijn wonderbaarlijk. Wij loven U! We love U!’ 

TIP: Werkvormen bij deze punten.
- Kun je bij een of meer van de punten een voorbeeld uit eigen ervaring noemen?
- Bedenk een bekend gezegde of spreekwoord bij een of meer van de punten. Bijvoorbeeld ‘Hoe ouder hoe wijzer’ bij 7.
- Kun je nog meer wijze woorden noemen met een w? Waarom wijs?
- Aan welk bijbelverhaal doen een of meer punten je denken? Bijvoorbeeld ‘Stop je talent niet in de grond’ bij punt 9.

 Tekst & illu Marjet de Jong

Artikelen in dit thema Wat is wijsheid?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook