Thema: Wat is wijsheid? 2021

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelse wijsheid

Wijsheid is een belangrijk begrip in de Bijbel. Er zijn zelfs speciale wijsheidsboeken, zoals Spreuken en Prediker. Naast deze wijsheidsteksten zijn er ook verhalen over wijsheid, zoals over de wijze koning Salomo. Jezus sprak ook graag over wijsheid, soms rechtstreeks, soms in de vorm van gelijkenissen. In de Bijbel heeft wijsheid te maken met het doen wat God wil. In Spreuken 9: 10 staat het zo:
Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de heilige God.

Prediker 11

predikerIn Prediker 11 worden we opgeroepen om van het leven te genieten. Prediker heeft ontdekt dat het leven vluchtig is. Veel van wat we doen, is zinloos, zegt hij. Maar dit is geen reden om het hoofd te laten hangen. Juist in de dagen dat het goed met je gaat, dat je sterk en jong bent, moet je van het leven genieten en je ogen de kost geven. Karel Eykman maakte een bewerking van dit hoofdstuk:

‘Licht is zo zoet
en zon doet goed aan je ogen.
Het houdt je hart vast
als wolken en regen komen.
Houd dat goed vast
door elke minuut die je leeft
te beleven.
Het is houvast voor later.’

Uit: Het hoogste woord, Karel Eykman

 

Koning Salomo

salomoSalomo is de zoon van David. Als hij koning wordt, is hij nog erg jong. Op een nacht verschijnt God in een droom aan hem. Vraag maar wat je wil, ik zal het je geven, zegt God. Salomo vraagt niet om rijkdom of om een lang en gelukkig leven. Hij vraagt aan God wijsheid. Wijsheid om zijn land en volk te kunnen besturen. Zo kan hij een goede koning zijn. De wijsheid van Salomo werd overal bekend. Hij spreekt recht tussen mensen en doet dat op een eerlijke manier. Als twee vrouwen bij hem komen, die beiden beweren de moeder van hetzelfde kindje te zijn, weet Salomo de juiste moeder aan te wijzen. Hij kan onderscheid maken tussen leugen en waarheid.

Je vindt het verhaal over Salomo o.a. in Alle mensen van A.F. Troost

 

De wijze en de dwaze meisjes

Dwaze en wijze maagdenJezus vertelt graag gelijkenissen. Een van de verhalen die Hij vertelt gaan over tien meisjes, die wachten op de bruidegom. Als het wachten lang duurt, raken hun olielampjes op. Vijf meisjes hebben aan reserve-olie gedacht, de andere vijf zijn dat vergeten. Nu missen zij het feest.

Je vindt het verhaal over de dwaze en de wijze meisjes o.a. in Het begon met licht van Gerrie Huiberts

 

 

Het huis op de rots

illustratie huis op de rotsJezus vertelt nog een gelijkenis over wijsheid. Twee mensen willen een huis bouwen. De ene kiest voor de gemakkelijkste weg en bouwt zijn huis op het zand. De ander wil meer moeite doen en bouwt zijn huis op de rots. Als de storm opsteekt en de regen komt, is al snel duidelijk wie van deze twee de verstandigste keuze heeft gemaakt. Jezus zegt: als je mijn woorden hoort en er naar handelt, dan lijk je op iemand die zijn huis bouwt op de rots. Maar als je mijn woorden in de wind slaat, dan lijk je op iemand van wie het huis wegwaait als het moeilijk wordt.

Je vindt dit verhaal o.a. in Acht verhalen van Jezus van Nick Butterworth

Ruth Hartog - Hoogendam

 

Artikelen in dit thema Thema: Wat is wijsheid? 2021

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook