Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Zelf aan de slag met de Bijbel

Tips voor volwassenen

Als ouder ben je misschien door het voorlezen van de kinderbijbel nieuwsgierig geworden naar de "gewone" bijbel. Maar hoe moet je beginnen? Daarvoor geven we enkele suggesties.

1. Kies een geschikte vertaling
De oorspronkelijke taal van het Oude Testament is het Hebreeuws, die van het Nieuwe Testament, het Grieks. Alle Nederlandse bijbels zijn vertalingen. Sommige vertalingen zijn eenvoudiger dan anderen, sommige poëtischer, sommige meer protestants of katholiek. Kies een vertaling die bij jou past. De meest voorkomende vertalingen in het Nederlands zijn de (katholieke) Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling (beschikbaar in een protestantse en/of katholieke editie).2. Let op, je treft hier grote variëteit!
De bijbel is niet één boek dat in één ruk geschreven werd, maar een bibliotheek van uiteenlopende verhalen, geschreven door verschillende auteurs in de loop der eeuwen onder variërende omstandigheden. Je vindt er geschiedenis, verkondiging, wetten, profetie, poëzie, hymnen, gebeden, brieven en meer. Kies uit deze rijkdom wat je zelf op een gegeven moment het meest aanspreekt. De Psalmen passen bijvoorbeeld heel goed bij het bidden over onze dagelijkse zorgen, de verhalen over Jezus geven inzicht in hoe we God in ons leven kunnen toelaten.

barmhartige samaritaan

3. Vul het lezen aan met achtergrondinformatie
De meeste bijbels voor volwassenen bevatten inleidingen, historische landkaarten en meer informatie die de verhalen toelichten. Zulke extra"s kunnen je de weg wijzen als je geen raad weet met een bepaalde passage of boek van de bijbel. Er zijn ook goed toegankelijke boeken geschreven, die de geschiedenis rondom de bijbel en de aard van de verschillende verhalen verduidelijken. Een goed voorbeeld hiervan is de compacte Bijbelgids van Michael Keene, te bestellen bij de Katholieke Bijbelstichting. (ISBN 90-6173-846-6)

kwartetkaart woestijn

4. Lees niet van voren naar achter
Het gebeurt vaker dat iemand die graag de bijbel wil lezen, bij Genesis begint, met de bedoeling om door te lezen tot en met het laatste bijbelboek: het boek Openbaring. Maar vaak wordt zijn of haar enthousiasme al gedempt in Leviticus en zo niet daar, dan toch zeker in Numeri, want dit zijn best saaie opsommingen en wetten of ingewikkelde verhalen uit een heel andere tijd. Het is verstandiger om te beginnen bij een verhaal dat meer voor de hand ligt. Voor christenen is dat vaak één van de vier evangeliën van het Nieuwe Testament: Matteüs, Marcus, Lukas of Johannes. Uit het Oude Testament zijn onder meer de boeken Genesis, Exodus, Psalmen en Job toegankelijker voor nieuwe lezers van de bijbel, dankzij de bekendheid van de verhalen in de bredere cultuur.

evangelist Marcus

5. De bijbel is geen braaf boek
Wanneer sommigen aan de bijbel denken, denken ze aan een braaf boek voor brave mensen, maar dat klopt niet! De bijbel is eerder een encyclopedie van de mensheid in al haar goedheid en slechtheid. Het bevat talloze aangrijpende voorbeelden van hoe we zijn en hoe we kunnen groeien in onze relatie met onze naasten en met God. De bijbel is boek dat tegelijkertijd troostend en uitdagend is, ons een spiegel voorhoudt én tegelijkertijd een verrekijker is, die ons uitzicht vergroot.

duif met olijftak

6. Bidden en reflectie verdiepen het lezen van de bijbel
De bijbel is het woord van God, een boek dat ons dichter bij Hem wil brengen. Geestelijke openheid verrijkt de leeservaring – en daardoor ons leven. Veel inspiratie!

wijnstok

TS

Artikelen in dit thema Ster

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook