Als een mantel

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Kleren maken de man, bijbelse verhalen over mantels.

Kleren maken de man, zeggen we wel eens. Ook in de bijbel kunnen we soms bijzondere mensen herkennen aan de kleren die ze dragen.

Zon, maan en sterren buigen voor Jozef in mantel, uit KB 'Op weg'

veelkleurige mantel van Jozef
De bekendste mantel is die van Jozef, uit het Oude Testament. Jozef, de dromer. Jozef, de lievelingszoon van zijn vader Jakob. Jozef die door zijn jaloerse broers in een put wordt gegooid verkocht wordt en weggevoerd naar Egypte en het daar tot onderkoning schopt. De veelkleurige mantel die hij van zijn vader kreeg is zelfs het onderwerp geworden van een musical, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Die mantel was een teken dat God een speciale bedoeling met Jozef had. Ook al was hij niet de oudste zoon, toch werd aan hem de zegen van Abraham, Isaak en Jakob doorgegeven.

Het verhaal van Jozef de Dromer/Jozef in Egypte vonden we o.a in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen' en 'Op Weg'.

de mantel van Jozef, uit 'Op weg'

doorgeef-profetenmantel
Jozef kreeg de mantel van zijn vader. De profeet Elisa kreeg, letterlijk, een mantel toegeworpen. God had aan Elia, de grootste profeet uit het Oude Testament, laten weten dat Elisa zijn opvolger moest worden. Elia zocht hem op en, zonder iets te zeggen, wierp hij zijn profetenmantel naar Elisa toe. Elisa begreep het direct. Dit was niet zo maar een mantel, dit was God die hem riep. Hij liet alles achter en volgde Elia. Later, als Elia in de hemel wordt opgenomen, valt zijn mantel van hem af. Weer is het Elisa die hem oppikt en om zijn eigen schouders slaat. Hij is Elia nu definitief opgevolgd.

David met koningsmantel uit KB

koningsmantel
Niet alleen profeten en zieners zijn te herkennen aan hun mantels. Ook koningen hebben er een. Zolang je het koningschap waard bent, draag je deze met ere. Koning Saul was het koningschap niet waard, hij stelde God en zijn volk teleur. In twee verhalen horen we hoe hij zijn koninklijke waardigheid kwijtraakt. De eerste keer gebeurt dat wanneer de profeet Samuel hem komt vertellen hoe zeer hij tekort schiet. Saul verweert zich maar kan Samuel niet overtuigen van zijn goede bedoelingen. Bij het afscheid scheurt Saul een stuk van zijn mantel af. Dit is het teken dat God iemand anders als koning wil. Die iemand anders is David, de grootste koning van Israël.

Samuel en Saul met stuk van de mantel

De overwinnaar van Goliath groeit uit tot de grote concurrent van koning Saul. Saul probeert tevergeefs David uit de weg te ruimen. Totdat David eens de kans krijgt om Saul te doden. Maar David doet het niet. In plaats daarvan snijdt hij een stuk van Sauls mantel af. De beschadigde mantel als symbool voor een beschadigd koningschap.

De verhalen van Saul, Samuel en David en het verhaal van Elia en Elisa vonden we in 'Het Hoogste Woord' en in 'Bijbel voor kinderen'.

als je meer mantels hebt
Een mantel beschermt je tegen de kou en functioneert tevens als deken. In het bijbelboek Exodus (22, 25-26) wordt medemenselijkheid tot wet gemaakt: 'als u iemands mantel in onderpand neemt (wegens schulden), dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet erin slapen. Roept hij Mij om hulp, dan zal ik hem verhoren, want ik ben vol medelijden' .
Johannes de Doper, die een doopsel van bekering preekt, sluit hier in in de tijd van Jezus op aan. Hij roept de mensen op dat als zij twee jassen hebben, er een moeten weggeven aan wie niets heeft'.

Johannes de Doper

mantels en de koning van de Joden
In de laatste week van Jezus leven zien we dan de inwoners van Jeruzalem Jezus inhalen als een koning. Uit eerbied -en als beeld van overgave- spreiden ze hun mantels uit op de weg.

mantels op de weg met Palmzondag

En Jezus draagt op de dag van zijn veroordeling door Pilatus ook een mantel. De soldaten hebben Jezus een doornenkroon gegeven en hem een purperen mantel omgedaan. Gekleed met deze symbolen van het koningschap begroeten zij hem spottend: 'Gegroet, koning van de Joden!'

De verhalen van Johannes de Doper, de intocht in Jeruzalem en Jezus veroordeling van Pilatus vind je in veel kinderbijbels o.a. in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen' , in 'Het begon met Licht' en in 'Bijbel voor kinderen'.

Genoemde kinderbijbels:
- D.A. Cramer-Schaap & Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen
- Baukje Offringa & Lika Tov, Op weg, verhalen uit de bijbel voor kinderen
- Imme Dros e.a., Het hoogste woord, Bijbel voor kinderen
- Marianne Busser & Ron Schroder, Pieter van Winden, Bijbel voor kinderen
- Gerrie Huibert & Anne Westerduin, Het begon met Licht.

MH/EK

Artikelen in dit thema Als een mantel

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook