Hoor de muziek!

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Thuis de dag vieren

Vieren en muziek – het hoort gewoon bij elkaar. Iets vieren zonder muziek is haast niet mogelijk. Bij een verjaardag hoort "Lang zal ze leven", liefst met veel toeters en bellen, bij Kerstmis horen kerstliedjes, zelfs bij een afscheid horen afscheidsliedjes ("Dag Sinterklaasje").

in de gloria

Door een passend lied te zingen markeer je een moment. Een lied is ook heel geschikt om een overgang te markeren, het begin of einde aan te geven. Veel (kleuter)scholen beginnen daarom ook de dag of bepaalde activiteiten met een liedje. En in de kerk zorgt ook vaak de muziek voor de structuur binnen de viering: openingslied, tussenzang, alleluia bij het evangelie, "pauze-lied" tijdens de collecte, communiezang, slotlied. Aan de liederen hoor je bij welk deel van de mis we zijn, zeker voor kinderen die nog niet alles wat in de kerk gebeurt begrijpen.
Thuis zijn ook liederen heel geschikt om te markeren dat we iets willen gaan vieren. Zeker als je je misschien een beetje onwennig voelt om thuis met je gezin te vieren, kan het goed werken om te beginnen met een liedje. In het begin of met heel kleine kinderen kun je misschien zelfs de hele "viering" wel beperken tot alleen een lied zingen. Daarvoor hoef je echt niet heel muzikaal te zijn.Zorg voor vaste liedjes op vaste momenten. Als je een vast ritueel wil invoeren, bijvoorbeeld rondom de adventskaarsen, een bezinning in de vastentijd, een Bijbelverhaal lezen op zondag of bij het slapen gaan, kies dan een vast lied om het ritueel mee te beginnen en te eindigen. Een paar voorbeelden.

Bij het opstaan
Een vrolijk liedje om te danken voor weer een nieuwe dag, bijvoorbeeld 'Dank u.'

Dank u
Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor deze nieuwe dag
dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held"re kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan!
dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan!


Nu moet ik eerlijk zeggen dat wij op doordeweekse dagen eigenlijk geen tijd hebben (of maken…) voor een ochtendritueel met liedjes. Maar je kunt natuurlijk wel tijdens het (helpen met) aankleden een lied zingen. Onbewust ervaar je dan toch dat de nieuwe dag iets is dat je krijgt en waarvoor je dankbaar mag zijn.

voor dit eten en drinken danken wij u heer + muziek

Bij het eten
Je kunt de maaltijd natuurlijk beginnen met een gewoon gebed, maar bij kleine kinderen werkt het vaak beter om een liedje te zingen. Dit boekje werkt bij ons heel goed. Wij zingen altijd het liedje "Voor dit eten en drinken danken wij u, Heer." Kort, maar krachtig. Grotere kinderen mogen om de beurt zelf een gebed uit het boekje kiezen en voorlezen.
Andere suggesties: Tafelliedje uit het rode koffertje (cd nr. 40)

kom bij ons aan tafel voorkant

Voor het slapen
Misschien wel het beste moment om een vast ritueel in te stellen. Bijvoorbeeld: vraag je kinderen om iets te noemen dat ze moeilijk vonden die dag en iets dat ze leuk vonden. Vervolgens kun je in een gebed God vragen om te helpen bij de moeilijke dingen en God danken voor de mooie dingen. Sluit dan af met een lied. Als je zelf veel liederen kent, kun je misschien iets bedenken dat past bij waar jullie voor gebeden hebben. Maar je kunt ook telkens hetzelfde lied zingen. Onze ervaring is dat Taizé-liederen hier goed werken. Van de meditatieve toon word je heerlijk slaperig…;)
Cd's met muziek uit Taize en hun zangbundel zijn verkrijgbaar bij Docete. Ga naar....

ingelijste gebedskaart voor het slapen gaan

Andere slaapliedjes:
Slaapversje uit het rode koffertje (cd nr. 42)
Je hoeft niet bang te zijn: beluister het op youtube: Je hoeft niet bang te zijn

"Gezinsviering"
In veel kerken heb je gezinsvieringen. Maar je kunt ook zelf thuis een mini-viering houden door een Bijbelverhaal te lezen en daar samen even over te praten of een knutsel over te maken. Begin en eindig natuurlijk met een lied. Bijvoorbeeld:

Goedemorgen allemaal

Goedemorgen allemaal
Goedemorgen, welkom allemaal,
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.
God, ik vraag U, kom in onze kring,
wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal.


pinksteren over de hele wereld

Kijk eens om je heen

Kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Geef elkaar de hand, wij zijn niet alleen
Want wij moeten samen delen,
Samen zingen, samen spelen
Ook al zijn wij nog maar klein,
Samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name
Zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze vader zijn.


dansende kinderen

Hoort hoe God met mensen omgaat
Natuurlijk niet allemaal! Neem altijd het 1e en laatste couplet altijd + wat past bij het Bijbelverhaal!

1. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

2. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij Adam koning schiep
die zou heersen over alles
wat Hij in het leven riep.

3. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.

4. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Noach uitzicht bood
die Hij redde uit het water,
uit het duister van de dood.

5. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij deed met Abraham
die Hij nageslacht beloofde
talrijker dan korrels zand.

6. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Mozes riep bij naam
die zijn volk de weg moest wijzen
naar het land van Kanaän.

7. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.

8. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Jona moed insprak
die de mensen moest bekeren
tot vertrouwen in de Naam.

9. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Elia sprak
die de storm van angst en twijfel
met een stille bries doorbrak.

10. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.

11. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Maria kwam
die Hij van het woord vervulde
eens beloofd aan Abraham.

12. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

13. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.


If you"re happy

En verder
Maak een vrolijk geluid voor de Heer: beluister op youtube!

LvdZ

Artikelen in dit thema Hoor de muziek!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook