Hoor de muziek!

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Liederen en muziek in de bijbel

David danst voor de ark uit: Op weg

In de bijbel wordt vaak muziek gemaakt. Er is zelfs een heel bijbelboek vol met liederen, het boek Psalmen waarin 150 psalmen zijn opgenomen. Veel van deze psalmen zijn op muziek gezet en ze worden al eeuwen lang door gelovigen gezongen: op gregoriaanse melodieën in kloosters, maar ook moderne componisten en schrijver laten zich door deze psalmen inspireren. Menig kerklied vindt zijn basis in een psalm!

alles wat adem heeft ps 150 noten

In de bijdrage in de rubriek 'verhalenvertellen' tippen we enkele bijbelverhalen in kinderbijbels waarin muziek wordt gemaakt en/of gezongen.

Liederen

In de zangbundel "Gezangen voor liturgie" staan in het hoofdstuk "kantieken" ( pag 259) ook de belangrijkste liederen uit de bijbel, die niet uit het boek Psalmen komen.

Zo is er het Schelfzee-lied gezongen door Miriam, de zus van Mozes, waar Gods bevrijdend handelen wordt bezongen, omdat hij de ellende van zijn volk heeft gezien en hen uit Egypte heeft geleid, waarbij het leger van Farao werd verzwolgen door de golven.

kijkbijbel, miriam tamboerijn

Dan volgt het doodslied uit het boek Job en de hymne van de drie jongelingen die in de leeuwenkuil waren opgesloten uit het boek Daniel.

Het bekendste lied uit de bijbel is wel het Magnificat, het danklied van Maria wat ze zong tijdens haar bezoek aan Elisabeth, die net als zij een kind verwacht. Een lied vol verwijzingen naar het Oude Testament, waar God opkomt voor machtelozen en kleine mensen. (Lc 1, 46-56)

Ook de lofzang van Simeon is bekend: hij zingt het als hij het kind Jezus, door zijn vader en moeder naar de tempel gebracht, met eigen ogen heeft gezien.

opdracht in de tempel uit prentenbijbel

Het Hooglied vormt ook een apart bijbelboek. Het is een lied over twee geliefden. Vaak wordt een gedeelte uit het hooglied gelezen op huwelijksvieringen.

Wat ben je mooi, mijn vriendin, wat ben je mooi!
Je ogen achter je sluier zijn als duiven;
je lokken zijn als een kudde geiten
die neergolven van Giliads bergen...

(Hooglied 4, 1)


Muziek

In de bijbel wordt vaak muziek gemaakt, er klinkt engelenzang en er zijn hemelkoren van serafijnen en cherubijnen die God loven, daarom zetelt God op tronen van gezang. Karakteristieke bijbelse muziekinstrumenten zijn o.a. de ramshoorn, citer, harp en trom.

blaast de ramshoorn uit het Hoogste woord

Door het blazen op de ramshoorn en het gejuich van het volk, vallen de muren van Jericho. Maar ook als de stadsmuren van Jeruzalem herbouwd zijn, na de ballingschap is er optocht met muziek!

prentenbijbel: optocht met muziek na herbouw muren Jeruzalem

EK

Artikelen in dit thema Hoor de muziek!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook