Hoor de muziek!

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Zingen bij de kijktafels

Het instrument wat we allemaal bij ons hebben - groot en klein- is onze stem.
We kunnen allerlei geluiden maken, praten en zingen!Zingen is dubbel bidden! Zeggen we wel eens.
Als je zingt gebeurt er iets bijzonders: de tekst spreekt dubbel, want de manier waarop de tekst op muziek is gezet, geeft de tekst een meerwaarde.

Als je zingt, breng dat een andere dimensie met zich mee: je ziel komt naar buiten. Ja, zingen doe je met hart en ziel....

Als je God wil bedanken, dan zingen we vaak een loflied. Je zwaait God lof toe omdat je blij bent met alles wat God gemaakt heeft: de planten, de dieren, de mensen. Maar ook het weer en de seizoenen!

boom in vier jaargetijden

Zingen bij de kijktafels 'Kijk en hoor de muziek'

In het lied in de vuuroven uit de bundel "Gezangen voor Liturgie" 491, zingen de rivieren en brengen dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw lof aan God.

sneeuw+ijskristallen/zilver

Kinderen zingen graag, zeker als je het samen doet, want samen zingen is een goede ervaring: ieder heeft zijn eigen stem, zijn eigen noot, zijn eigen geluid en samen klinkt dat toch prachtig!

Probeer het eens: samen enkele liedjes of coupletten leren van bekende kerkliederen. We tippen er enkele:

een kerstvertelling voorkant

Een lied wat nog past in de kersttijd en waarin volop muziek wordt gemaakt is Midden in de winternacht: door herders en vogels wordt gezongen en op citers, fluiten, trom en beltrom gespeeld. Op youtube vind je de pianobegeleiding. Ga naar.......

Midden in de winternacht, ging de hemel open
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!


Een ander bekend liedje is Zingt een nieuw lied alle landen, de tekst is gebaseerd op psalm 98 waarin alle landen worden opgeroepen te zingen voor God:

zingt een nieuw lied alle landen

of Zingt voor de Heer van liefde en trouw waar zelfs het gras meedoet......

zingt voor de heer van liefde en trouw noten

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.

Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.


Al deze -vrij eenvoudige- liedjes zijn door kinderen te begeleiden met xylofoon, een triangel, blokfluit of zelfgemaakte instrumenten.

kinderen spelen blokfluit

Wat ook erg leuk is, is samen een canon te zingen, waarbij de ene helft van de zangers begint en de andere helft van de zangers later moet invallen. Als je bij het volgende refreintje uit psalm 150 na "heeft" invalt, is een nieuwe canon geboren!

alles wat adem heeft ps 150 noten

Genieten kan je ook door samen naar muziek of zang te luisteren. Zet de CD uit een van de koffertjes op of luister eens samen naar de muziek 'Winter' uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi. Ga naar....EK

Artikelen in dit thema Hoor de muziek!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook