Vrede maken

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Het zonnelied voor kinderen

kijktafel met zonnelied + Franciscus-kruis

In het koffertje "Ga je mee?" vind je bij de gebedskaarten de tekst naar het Zonnelied van Sint Franciscus. Haal deze kaart tevoorschijn rond 4 oktober, Dierendag.
De tekst van dit gebed : "Heel de schepping zingt voor U, lieve God almachtig!" is ook op muziek gezet en staat op de CD uit hetzelfde koffertje. Je kunt de kaart bij de kijktafel zetten.
Ben je niet zo creatief? Zet de kaart in de gebedskaarthouder op een kaarsenbord of klein kleedje en daarbij een waxine-lichtje. Als het lichtje brandt kan je het liedje samen zingen, een mooi moment is zo geboren!

Hieronder staat de originele tekst van dit prachtige gebed van Franciscus van Assisi:

Wees geloofd, mijn Heer
door al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij
en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet,
klaar, kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder wind en de luchten
en wolken en heldere hemel
en ook door weer,
dat gij Uw schepselen geeft.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
zo nuttig en nederig
zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
Schoon is hij en vrolijk
en krachtig en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en ons
velerlei vruchten schenkt
en kleurige bloemen en gras.

Wees geloofd, mijn Heer, door hen die
om Uw liefdes wil vergeven,
die onzekerheid en verdriet verdragen.
Zalig zij die in vrede volharden.
Zij worden door U gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, de lijfelijke dood.
Zalig degenen die zij verzoend vindt
met Uw heiligste wil.
Hen kan de tweede dood niet deren.

Looft en prijst mijn Heer!


Fransiscus broeder wind

EK

Artikelen in dit thema Vrede maken

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook