Vrede maken

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Vertellen wat je heb meegemaakt en dit samen vieren!

Als emoties je in de weg zitten, er geen plaats is om ze te uiten, dan kan het zijn dat er op een gegeven moment een uitbarsting komt van woede, verdriet, onbegrip of iets anders. Hoe leer je je kinderen hun emoties op zo"n manier te uiten, dat het voor henzelf en de omgeving hanteerbaar blijft?Praten over hoe je je voelt en voelen dat de ander goed naar je luistert en je serieus neemt, is denk ik een eerste vereiste.
Op zich zijn emoties "waardevrij", daar bedoel ik mee dat ze er gewoon zijn, ze dienen zich aan. Een emotie is niet goed of fout. Het komt erop aan hoe je ermee omgaat. Pas als je handelt kan het voor anderen kwetsend, beledigend, vervelend, pijnlijk ... of juist fijn, prettig, troostend zijn.Neem een vast moment in de week - bijvoorbeeld op zondag tijdens het eten als er een kaarsje brandt - de ruimte om aan elkaar te vertellen wat iedereen heeft meegemaakt en hoe je je daarbij voelde. Je kan iedere keer een vraag stellen rond een tweetal (tegengestelde) emoties.

Voorbeeld vragen:
Heb je deze week iets gedaan waar je trots op bent, of wat juist is mislukt?
Is er deze week iets gebeurd waar je verdrietig van werd, of juist heel blij?
Is er iets waar je boos over bent geworden? Of juist tevreden over was?
Was er iets waar je ongeduldig van werd? Of ging er iets heel gesmeerd?
Waar moest je van huilen? Heb je ergens erg om moeten lachen?
Heb je je geërgerd? Voelde je je gewaardeerd?
Was je ergens bang voor? Heb je iets voor het eerst gedaan?
Heb je iemand geholpen? Ging dat goed of liep het verkeerd?
Waar kreeg je goede zin van? Wat heb je met tegenzin gedaan?
Heb je ergens op/voor geoefend? Lukt het wel of juist niet?
Heb je je pijn gedaan? Heeft iemand je getroost? Vond je dat fijn of juist niet?
Was er iets dat heel moeilijk was? Of juist heel makkelijk?

gewichtheffende vader

Doe als vader en moeder zelf ook mee en vertel ook jouw ervaring. Je kinderen leren zo emoties te benoemen en je laat zelf ook zien hoe je met jouw emoties bent omgegaan.

Je kunt deze verhalen - als jullie allemaal iets aan elkaar verteld hebben - ook aan God toevertrouwen.

Goede God,
Deze week is er weer van alles gebeurd,
in ons en om ons heen.
We vertrouwen dat allemaal aan U toe.
Bij U is het veilig, ontferm U over ons.
Amen.


EK

Artikelen in dit thema Vrede maken

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook