Vrede maken

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Bronnen van vrede

In juni ben ik voor het eerst in Ieper geweest, een schitterend mooie stad met een tragisch verleden. Daar en in het omliggende Vlaamse platteland (wereldbekend als 'Flanders fields') bevond zich één van de grootste oorlogsfronten van de eerste wereldoorlog. Tussen 1914 en 1918 sneuvelden honderdduizenden burgers en soldaten. Tot de dag van vandaag is men zich bewust van het feit hoe daar geleden is en hoe kostbaar het is om Ieper nu een 'Vredesstad' te kunnen noemen. De vele begraafplaatsen en de 'Last Post' dat dagelijks geblazen wordt bij de Menenpoort voorkomen dat men vergeet. Ook draagt het pas gerenoveerde oorlogsmuseum, net klaar voor de honderd-jaar herdenkingen, daaraan bij.

begraafplaats Ieper

Oorlogsherinneringen
Omdat mijn eigen vader soldaat was in de Vietnam oorlog, ben ik me sterk bewust van de desastreuze gevolgen van geweld en van hoe ongrijpbaar vrede kan zijn. Vierenveertig jaar na dato lijdt mijn vader nog steeds dagelijks onder de herinneringen van toen. Nog steeds is vrede voor hem ver weg. Daarom was ik in het Ieperse oorlogsmuseum vooral onder de indruk, niet van de posters, wapens en films, maar van een gedicht dat geprojecteerd werd op een muur. Daarin sprak de soldaat-dichter zijn wens uit, dat hij zich alleen de mooie dingen van Vlaanderen zou herinneren, de bloemen en kleuren van het veranderend seizoen.

gedicht het goede herinneren

Internationale dag van de vrede
21 September staat bekend als de Internationale Dag van Vrede en dit jaar valt de vredesweek in Nederland op 15-23 september. Dit is dus een bijzondere tijd om na te denken over wat vrede is en hoe ze gesticht kan worden. Voor christenen geldt dat dubbel, want Jezus Christus, de Zoon van God, noemen we ook 'de Vredevorst' en Hij zei nadrukkelijk dat Hij kwam om vrede te brengen: 'Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie…' (Johannes 14,27).

boer in weiland

Blijvende vrede
Soms denken mensen dat het christelijk geloof zich exclusief richt op een innerlijke, spirituele vrede, maar dat is een misvatting. God is mens geworden uit liefde voor de wereld die Hij geschapen heeft. De enige echte, blijvende vrede vinden wij niet in een vlucht van deze wereld, maar door ons liefhebben (van alle mensen) in deze wereld. Maar om dat te kunnen doen hebben we God nodig. God is liefde. Hij maakt vrede stichten werkelijk mogelijk.Het voorbeeld van Jezus
Hoe dat in de praktijk gaat, lezen we in het Nieuwe Testament. Zie de verzoenende, verwelkomende houding van Jezus tegenover Zacheüs (Lucas 19) en met de overspelige vrouw (Johannes 8). Zie zijn voorbeeld van dienstbaarheid in de voetwassing (Johannes 13). Zie zijn conflicthantering onder de disputerende discipelen (Marcus 10,35-45). Hoor zijn troostende zaligspreuken in de Bergrede (Matteüs 5): “Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”ouders hebben voorbeeldfunctie
We hebben woorden, daden en de juiste inspiratie nodig. Thuis kunnen ouders vredestichters zijn door hun liefde, hun goed voorbeeld, hun instructie en hun tijdige, geschikte interventie. Conflicten zijn niet uit te bannen, zij horen bij het leven. Belangrijke is daarom het aanleren van een respectvolle houding en van goede technieken van conflicthantering. Ouders zetten de toon in hun eigen omgaan en gesprekken met elkaar. Onze nadrukkelijke instructie leert kinderen problemen goed te benoemen en de “zaak” (bron van conflict) los te koppelen van de relatie. (Zie het bekende boek, Getting to Yes.) En ja, soms moet je er tussenkomen, wanneer de ruzie tussen broer en zus uit de hand loopt. Maar niet te snel en niet overdadig. Laat ze het eerst zelf proberen op te lossen.
Ter afsluiting wil ik graag verwijzen naar een passend, Engelstalig lied over vrede dat ook vrij gemakkelijk zal zijn voor Nederlandstalige kinderen. Het heet Peace is flowing like a river.

Vrede zij met u!

TS

Artikelen in dit thema Vrede maken

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook