Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Schaarste of overvloed: een kwestie van vertrouwen

Laatst bij de kapper hoorde ik waarom je nu langer moest wachten voor een afspraak. “We hebben een tekort aan personeel”, legde ze uit. “En nu mensen dat weten, boeken ze meerdere keren vooruit. Ze boeken nu al voor Kerst.” Het deed me denken aan de lege schappen in de coronatijd. Oorspronkelijk was er geen echt tekort aan wc-papier en rijst, maar de vrees ervoor zorgde voor paniek. Het werd ieder-voor-zich en daardoor kwam toch wel een tekort. ​

In onze individualistische samenleving zien we de ander gauw als concurrent. Met het veiligstellen van ons comfort als hoofddoel, proberen we te voorkomen dat we door gebrek aan iets moeten ‘lijden’. Online bedrijven spelen in op deze angst met teksten als: “Nog maar twee exemplaren in voorraad!”

Daarom is er ook zoveel angst voor de instroom van migranten. Men vreest dat het binnenlaten van vreemdelingen ten koste zal gaan van de eigen welvaart. Zelf ben ik er ook niet immuun voor, hoe graag ik het anders zou willen. In het algemeen zorg ik eerst goed voor mijn eigen situatie voordat ik kijk of ik iets voor de ander kan betekenen.

Vertrouwen
Jezus stelt ons echter een andere houding voor, de houding van vertrouwen. Zijn boodschap: schaarste is een illusie. Waar men op God vertrouwt, en waar men meedoet met Gods liefhebben van de naasten, daar vindt men overvloed.

Misschien is geen parabel belangrijker voor onze tijd dan de parabel van de broodvermenigvuldiging. Want hier zien we dat wat op schaarste lijkt – vijf broden en twee vissen voor vijfduizend mensen – veel meer dan genoeg wordt wanneer men durft te vertrouwen en te geven. Overvloed (in geld dan) zien we vaak genoeg bij ondernemers die iets aandurven, maar geef mij liever de entrepreneurs van de liefde!

catholic worker 2Hoe kom je aan het nodige vertrouwen? Hoe durf je het aan? Hoe weet je in onze tijd dat het leven goed en zinvol is? Hier is een rol weggelegd voor kerken en gelovigen. Verwacht niet dat de overheid de mensheid diep van binnen gaat genezen. Daar is de overheid niet voor bedoeld. Zij gaat niet over de existentiële basis, ze is een uitvoerend orgaan, werkzaam op het niveau van de praktijk. We moeten zelf met de fundamentele normen en waarden komen, en met de genezende idealen.

Omdat ik niet wil dat mijn leven beheerst word door angst, ga ik stappen ondernemen. Eerst ga ik mijn angsten goed onder ogen zien. Ik ga ze één voor één noemen. Daarna ga ik op zoek naar praktische stappen om er tegenin te gaan, misschien door vrijwilligerswerk te gaan doen. En vooral ga ik bidden: dat God mij (en u!) in vertrouwen zal doen groeien.

Tim Schilling

Artikelen in dit thema Overvloedig

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook