Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Overvloed in de Bijbel

Wanneer je denkt aan overvloed in de Bijbel komen er allerlei verhalen in je op. De wonderbare broodvermenigvuldiging is vast de bekendste, die staat bij elke evangelist minstens één keer. Maar er zijn rijke boeren, grote feesten met veel wijn, en magere en vette koeien.

Brood uit de hemel

overvloed broodvermenigvuldiging‘Jezus geeft veel mensen te eten’ of ‘De Wonderbare broodvermenigvuldiging’, zoals we het verhaal ook wel noemen is het eerste verhaal dat opkomt wanneer je denkt aan overvloed in de Bijbel. Dat is ook geen wonder. Dit verhaal waarin Jezus een grote menigte mensen brood te eten geeft wordt maar liefst zes keer verteld door de evangelisten. Zelfs het aantal keren dat het verhaal langs komt is dus overvloedig. In de meeste kinderbijbels staat het verhaal zoals het in het evangelie van Johannes te lezen is. De leerlingen van Jezus waarschuwen dat het laat is en dat de mensen naar huis moeten om te eten, Jezus suggereert dat de leerlingen de mensen te eten geven maar zij weten niet hoe. Dan vindt één van hen een kleine jongen die brood en vis bij zich heeft. Hij komt naar voren en biedt Jezus zijn schamele vijf broden en twee vissen aan om te delen. Met het brood in de handen dankt Jezus God en het brood wordt gedeeld onder de mensen die in groepen bij elkaar zijn gaan zitten. Tenslotte blijken er twaalf manden brood en vis over te zijn.

cover mijn eigen kinderbijbel kleinovervloed mannaIn dit verhaal hoor je de echo van het mannaverhaal dat in het Oude Testament staat. Tijdens hun tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land krijgen de Israëlieten honger en dorst. Ze mopperen op Mozes dat hij ze uit Egypte weggehaald heeft om in de woestijn dood te gaan van de honger. Mozes bidt tot God en God laat het iedere nacht manna regenen uit de hemel. Het smaakt een beetje zoet. Er is meer dan genoeg voor iedereen, maar niemand mag meer manna verzamelen dan er gegeten kan worden op één dag.

Beide verhalen kan je vinden in Mijn eigen kinderbijbel, Catherine de Vries en Kristen Tuinstra met illustraties van Kelly Pully.

 

De rijke boer

overvloed rijke boerJezus vertelde een gelijkenis over een rijke boer met vruchtbare landerijen. De opbrengst van zijn land paste niet in zijn schuren en daarom bouwde hij grotere schuren. Daarin zou hij alle oogsten en al zijn andere bezittingen kunnen opslaan. En dan zou hij kunnen gaan rentenieren. Maar helaas, God had andere plannen met hem. In de nacht overleed de rijke man en er was niemand die kon genieten van alles wat hij had verzameld. Je overvloed oppotten voor jezelf is niet te rijmen met het Koninkrijk van God.

cover acht verhalenDe vrolijke tekeningen van Nick Butterworth en Mick Inkpen maken deze boodschap op aanstekelijke wijze duidelijk.
Acht verhalen van Jezus, Nick Butterworth en Mick Inkpen

 

 

 

  Verspilde olie?

cover cramer schaap kleinHet was niet lang voor zijn dood, dat Jezus uit eten ging bij Simon, een Farizeeër. Simon had Hem uitgenodigd, maar een echt attente gastheer was hij niet. Zo vergat hij om de voeten van Jezus en zijn vrienden te laten wassen. Niettemin waren zij druk in gesprek toen er plotseling een vrouw binnenkwam met een albasten vaasje. Ze goot de kostbare inhoud van dit vaasje uit over het hoofd van Jezus. Om haar heen begonnen de aanwezigen te sputteren. “Wat een geldverspilling, een heel flesje dure olie uitgieten over het hoofd van één persoon.” Die olie zou goed geld opgebracht hebben op de markt en dan had er een arm gezin mee geholpen kunnen worden. Een herkenbaar argument, ook in onze dagen hoor je regelmatig dat iemand voorstelt om kerkelijke schatten te verkopen met het oog op de zorg voor de armen. Maar Jezus wijst deze redenering af. Soms mag je, ook in de uiting van je geloof, gewoon royaal zijn.

Bijbelse verhalen voor jonge kinderen, D.A. Cramer-Schaap en Annemarie van Haeringen

 

De beste wijn

overvloed kana Jezus is met zijn vrienden en zijn moeder Maria op een bruiloft. Het is een gezellig feest. Maar dan merkt Maria dat de wijn op is. En zonder wijn is het feestelijke van de trouwerij er wel af. Daarom stapt Maria op Jezus toe. Jezus aarzelt, maar loopt dan naar de zes grote kruiken die er staan om voeten mee te wassen. ‘Schep deze kruiken vol met water,’ zegt Hij tegen de bedienden. Als de kruiken vol zijn mogen ze het water proeven. Het is de lekkerste wijn die ze ooit gehad hebben. Wijn is in de Bijbel een teken van vreugde. De vreugde die Jezus ons kan brengen is mooier, overvloediger dan alle andere vreugde.
cover prentenbijbel klein

De afbeeldingen en feestelijke kleuren bij dit verhaal in de Prentenbijbel helpen beslist om dit te ervaren.

Prentenbijbel, Marijke ten Cate

 

 

 

 


Koeien die koeien eten

overvloed koeienDe farao, de koning van Egypte heeft een vreemde droom. Hij ziet in zijn droom dat zeven magere koeien zeven dikke koeien opeten. Maar ze blijven mager. Dat is een vreemde droom. Gelukkig blijkt er in de gevangenis iemand te zitten die dromen uit kan leggen. Deze gevangene, genaamd Jozef, zoon van Jacob legt de droom van de farao precies uit. Er zullen zeven jaren komen van overvloedige oogsten. Maar deze zullen gevolgd worden door zeven jaren van schaarste en hongersnood. Jozef adviseert daarom de farao om voorraden aan te leggen in de zeven goede jaren, zodat het land de zeven slechte jaren ook goed kan doorkomen. De farao is onder de indruk van dit goede advies en stelt Jozef aan om dit advies uit te voeren. Zo kan Jozef Egypte redden van de hongersnood. En ook zijn eigen familie zal overleven dankzij zijn goede planning.
cover kijkbijbelHet lange verhaal uit Genesis over Jozef wordt in de Kijkbijbel mooi samengevat. De tekeningen van Kees de Kort van de magere en vette koeien en het verzamelen van de overvloedige oogst maken het verhaal levendig.

Kijkbijbel, Verhalen uit het oude en het nieuwe testament, Kees de Kort

Wies Sarot

Artikelen in dit thema Overvloedig

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook