Als ik een boom ben

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

29 september : Feest van St. Michaël

engel hema kerststal

Lange tijd hebben engelen een marginaal bestaan geleid. Nu staan ze weer volop in de belangstelling. Veel mensen voelen zich beschermd door hun bewaar- of beschermengel. In het rode geloofskoffertje zit een gebedskaart met een oud gebed uit onze traditie over de veertien engeltjes. Dit gebed geeft helemaal de sfeer van bescherming aan die engelen kunnen bieden.

Jacob droomt van ladder ill Cramer/Schaap

In de bijbel komen we vaak engelen tegen. Hagar heeft een ontmoeting met een engel als zij de woestijn in is gevlucht, zie Genesis hoofdstuk 16. We kennen ook de Jacobsladder, waarlangs Gods engelen op en af gingen (Genesis hoofdstuk 28) en het gevecht van Jacob met de engel (Genesis hoofdstuk 32). Ook in het Nieuwe Testament lezen we verhalen over engelen. Heel bekend is natuurlijk het verhaal van de engel Gabriël die aan Maria komt vertellen dat zij een kind verwacht (Lucas hoofdstuk 1). De engel Michaël vinden we in het laatste boek van de bijbel, Openbaring. In hoofdstuk 12 kunnen we lezen dat er oorlog uitbrak in de hemel, waarbij Michaël en zijn engelen de strijd aanbonden met de draak. De draak wordt verslagen.

Tekst St. Michealsfeest uit Van Zomerdans tot Winterkrans

In de kunst zien we Michaël dan ook vaak afgebeeld met een harnas en een zwaard, waarmee hij de draak verslaat. Een andere veel voorkomende afbeelding is die van Michaël met een weegschaal in zijn hand: aan het einde der tijden weegt Michaël de zielen van alle mensen. Michaël de zielenweger. Op onderstaand plaatje zie je dan ook een weegschaal afgebeeld.

Op 29 september vieren we het feest van de aartsengel Michaël. Dit feest vindt plaats in de herfst. Nadat we in het voorjaar en de zomer naar buiten zijn gegaan, zowel letterlijk als ook figuurlijk, zien we nu dat de natuur zich in zichzelf gaat keren. Ook wij trekken ons in deze periode meer terug in onszelf. We gaan letterlijk meer naar binnen, want het wordt kouder en natter buiten. Maar we gaan ons ook weer meer op ons innerlijke leven richten. Denk maar eens aan al die cursussen die weer beginnen in september.
Michaël die de draak verslaat laat zien dat het goede uiteindelijk het kwade overwint. Het Michaëlsfeest heeft daarmee dezelfde boodschap als het Paasfeest dat we in het voorjaar vieren: het leven overwint de dood. Beide feesten staan voor een nieuw begin.

St. Michaelsfeest kijktafel 2

Boekentip voor je zelf:
Herbert Vorgrimler e.a., Boodschappers uit hogere sferen; De cultuurgeschiedenis van de engel.
(Kok / Davidsfonds, 2002) ISBN 90-806883-1-2.
Een schitterend kijk- en leesboek over engelen. Er wordt aandacht besteed aan engelen in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, in de Islam, in de katholieke traditie, in de poëzie. En dit alles zeer rijk geïllustreerd.

Boekentip voor je kind:
Dominique Falda, De engel en het kind. Een stille gebeurtenis in twaalf taferelen.
(De Vier Windstreken, 1995) ISBN 90 5579 061 3
Een prachtig prentenboek over de ontmoeting tussen een engel die op aarde komt en een kind. Want: "Kinderen geloven in engelen. Daarom kruisen hun wegen af en toe."

MB

terug naar nieuwspagina
lees verder in Wortels. Ga naar achtergrondinformatie over St. Fransiscus

Artikelen in dit thema Als ik een boom ben

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook