Er gaat wat gebeuren

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Symbolen van de Goede Week en Pasen

Bij ons paasfeest horen veel symbolen. Ze komen uit verschillende culturen.
Sommige zijn Germaans of heidens. Ze hangen met de natuur samen, met voorjaar en vruchtbaarheid. Pasen betekent dan: na de doodse winter komt het leven weer te voorschijn! Andere symbolen zijn christelijk. Die verwijzen naar het nieuwe leven dat is geopend door de verrijzenis van Jezus. Pasen betekent voor christenen: God is sterker dan de dood, de verrijzenis van Jezus is een belofte aan ons. Ten slotte is er Joodse en bijbelse symboliek te ontdekken.
Om wegwijs te worden in de symbooltaal van Pasen hier een "taal-les"!


Het kruis

smeedijzeren kruis

Het kruis is het bekendste symbool van christenen. Het wijst naar de kruisdood van Jezus Christus op Goede Vrijdag. Tegelijk is het kruis het paassymbool van de verrezen Christus. Soms hangt er een witte doek over de dwarsbalk. Die stelt de lijkwade voor, achtergelaten na de verrijzenis. In de kerk is het kruis op Goede Vrijdag bedekt met een paarse doek. Paars is de kleur van rouw en soberheid. Een kruisvorm wordt ook gebruikt als basis voor de Palmpaasstok.

palmpaasstokken

Palmpasen of Palmzondag is de zondag vóór Pasen. De week daartussen heet de Goede Week. Een Palmpaasstok is leuk om te maken en weg te geven. Maak er ook één voor jullie eigen woonkamer. In de Goede Week kun je op de kijktafel een kruisbeeldje neerzetten. Als je er geen hebt: het is zó gemaakt van twee stukjes lat of tak. Zet er bijvoorbeeld een waxinelichtje, een bloem, een open kinderbijbel, een gebedje of gedichtje bij. Wat er goed bij past is een "palmtakje", meestal buxus.

kijktafel palmzondag met kruis,takje + kalender

De palmtak

palmtakje

De palmtak, meestal buxus, verwijst naar de juichende mensen die langs de weg stonden bij Jezus" intocht in Jeruzalem. In de kerk wordt dit verhaal op Palmzondag voorgelezen. Dan worden palmtakjes gewijd. Iedereen neemt een gewijd palmtakje mee naar huis en plaatst het bij een kruisbeeld. Daar blijft het een heel jaar staan. Vóór aswoensdag neem je het weer mee en wordt het verbrand tot as. Het askruisje is dus de as van het palmtakje dat een heel jaar van ons leven heeft "meegemaakt". Buxus wordt als symbool van vreugde en boete verwerkt in de palmpaasstok. Als groenblijvende struik is hij tevens symbool voor hoop en onvergankelijk leven.

De haan

Goede Week 2011, Goede Vrijdag met kruis en haan

De haan siert in de vorm van een broodhaantje de palmpaasstok. Hij verwijst naar het verhaal waarin Petrus opschept over zijn trouw aan Jezus en een paar uur later bij hoog en laag beweert dat hij hem niet kent. Hij was gewaarschuwd dat zijn gelofte geen nacht zou standhouden. De haan staat voor de nieuwe dag, vandaar dat je hem vindt op de torenspits.
Hij kondigt de verrijzenis aan. Ook is de haan een symbool van vruchtbaarheid. Zonder haan geen kuikentjes.

KB blz 63 kuikentjes

Het lam

boterlammetje

Het heeft als paassymbool een sterk bijbelse achtergrond. Kleinvee was het belangrijkste bezit voor de gewone mensen in bijbelse tijden. Ook werd het lam geofferd om God te danken en vergeving af te smeken. Jezus wordt het lam van God genoemd, hij offert als het ware zichzelf. Dit wordt in de eucharistieviering (heilige mis) gevierd. Elke eucharistie is in feite een viering van Pasen in geconcentreerde vorm.
Daarnaast is het lammetje voor ons een vrolijke lentebode. Daarom is het boter-lam een graag gezien gerecht op de paasontbijt tafel.

Het kuiken

Het kuiken is een paassymbool uit de natuur. Het is een oerbeeld voor nieuw onschuldig leven. Het breekt zelf door de harde eischaal heen. Het ziet er kwetsbaar en sterk uit.
Jezus vergelijkt God met een hen die haar kuikentjes onder haar vleugels koestert.
.
paasopstelling met onderzetter+kip+kuikentjes+tuinkers

Het ei

paaseieren verven

Het ei is wel het allerbekendste paasfenomeen! De gesloten vorm gevuld met leven is symbolisch voor al het jonge leven. Het wordt in overvloed gegeten in allerlei gerechten. Het wordt als decoratie gebruikt: geverfd, versierd, opgehangen. Het wordt getekend en geknutseld. Het wordt verstopt "door de paashaas" en gevonden door kinderen. Het heeft iets van een cadeautje van moeder natuur, een overduidelijk symbool van leven en overvloed, van vrolijkheid.

De haas

paastuin 2011, detail met haasjes

De haas ten slotte heeft de minste bijbelse papieren. Hij gaat vrolijk door het leven en vermenigvuldigt zich uitbundig. Vandaar dat hij bij het paasfeest als feest van vruchtbaarheid en overvloed past. Maar waarom nu juist hij eieren rondbrengt...?

De paastak

paastakken

De paastak is een opkomende paasdecoratie van de laatste jaren. Het is meestal een tak van een kronkelwilg waaraan betekenisvolle decoraties hangen zoals versierde eieren. Aan het versieren kan het hele gezin meedoen. De doodse tak zelf verrast ons na enige tijd met frisgroene blaadjes.

Bloemen

voorjaarsbloemen

Bloemen geven Pasen een extra feestelijk karakter. Op Goede Vrijdag worden aan de voet van het kruis bloemen neergelegd, die in paasbloemstukken worden verwerkt. Ook thuis haal je de lente binnen in de vorm van primula"s, tulpen, narcissen en hyacinthen. Ingezaaide tuinkers ontkiemt snel genoeg om kleine kinderen verwonderd te doen staan over de natuur.
Alles wat ontkiemt en groeit benadrukt dat we het nieuwe leven vieren!

tuinkers net opgekomen

In de koffer "Beginnen maar!" vind je de gele tekstonderzetter "Leve het nieuwe leven"

Pasen, open graf met gele onderzetter, kip, haan en kuikentjes

MdJ

Artikelen in dit thema Er gaat wat gebeuren

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook