Alles heeft een verhaal

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Het verhaal van God en de mensen

Toen Nico ter Linden de bijbelse verhalen navertelde koos hij als titel voor deze verhalen: "Het verhaal gaat...". Het verhaal gaat, dat God en de mensen samen geschiedenis schrijven.Persoonlijk
Vanaf het scheppingsverhaal is het duidelijk: de mens wordt geschapen als een verantwoordelijk wezen. De mens kan -anders dan het dier- antwoord geven op Gods liefde. We hebben de vrijheid en de keus om wel of niet te antwoorden, om ver-antwoord te zijn. We hebben de keus om te beantwoorden aan het doel waarmee God ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen: zijn liefde hart, handen en voeten geven. Want God zag dat de mens geschikt voor zijn doel: zeer goed!
Stapje voor stapje, verhaal voor verhaal, start dan in het eerste bijbelboek Genesis, de geschiedenis van God en de mensen. Verhalen van vallen en opstaan, verhalen van afdwalen en opnieuw beginnen, verhalen van keer- en ommekeer, verhalen van in de put zitten en van geslaagd zijn. Het zijn verhalen over de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jakob, de God van Sara, Rebekka en Rachel. Verhalen over hoe God met zijn mensen omgaat en zich verbindt met hun persoonlijke geschiedenis.

KB Pagina16-Ruth-en-Naomi

Artikelen in dit thema Alles heeft een verhaal

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook