De deur gaat open!

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van hoe je kunt kijken en spelen passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Adventsstraatje 'de deur gaat open!'

Adventsstraatje 'De deur gaat open!'
Deze kijktafel is geschikt voor kinderen tot negen jaar

Kijktafel-Advent-Adventsstraatje-start-IMG 8697

* knutsel de vier adventshuisjes (als je al wat grotere kinderen hebt kunnen die erbij helpen)
Hoe je deze huisjes maakt doet Marjet de Jong je voor in de rubriek 'Knutselen en doen' elders op de site.
* neem een gekleurd lapje of placemat - paars is de kleur van de Advent- en leg dit op de plaats waar je kijktafel komt te staan. Ik koos voor een hemelsblauwe kleur, de kleur van de hemel die met Kerstmis open gaat.
* schik aan de achterzijde wat adventsgroen (takjes van een conifeer, sparrengroen, rozemarijn, klimop: in ieder geval van planten en bomen die in de winter groen blijven)
* zet hiervoor de vier adventshuisje en verstop achter elk deurtje het symbool van die week.
In het eerste huisje een engel, in het tweede huisje een ezeltje, het derde huisje een bordje 'vol' en in het vierde huisje een schaapje. Je kunt hiervoor de beeldjes van je kerstgroep gebruiken. In dit voorbeeld komt de engel, het ezeltje ezel en het schaapje uit de Hema-kerststal.
het verhaal van kerstmis vk* als je een klein laagje zand onderin de huisjes doet, blijven ze mooi rechtop staan.
* zet voor de huisjes vier waxinelichtjes of kleine witte of paarse stompkaarsje.
* leg het boek waaruit je gaat voorlezen op de vier zondagen van de Advent klaar. Bereid dit goed voor, zodat je iedere zondag het juiste stuk van het verhaal leest. Dit kan je kinderbijbel zijn of het prentenboek 'Het verhaal van Kerstmis'. Kijk in onze webwinkel daar kan je 'Schitterende bijbelverhalen' bestellen een kinderbijbel voor 4-8 jaar, 'Het begon met Licht' voor 8 jaar en ouder en ook het prentenboek 'Het verhaal van Kerstmis'' is daar verkrijgbaar.
* print het versje met vijf coupletten wat speciaal voor bij  het Adventsstraatje gemaakt is, uit. Je vind het versje in de rubriek 'Bidden en vieren'.

DE EERSTE ZONDAG: HET HUISJE VAN MARIA

Kijktafel-Advent-Adventstraatje-eerste-zondag-geheel-1-IMG 8706

 

Het eerste huisje heeft een gouden dak en door de ramen schijnt helder licht.

Dit is het huisje van Maria waar de engel op bezoek komt!

Maak op de eerste zondag het eerste deurtje open en de engel wordt zichtbaar!

 

Je kunt hier het bijpassende versje zeggen:
Kijktafel-Advent-Adventsstraatje-detail-engel-2-IMG 8710De eerste zondag van de advent
denken we terug aan het moment
dat de engel Gabriël bij Maria kwam
en Maria zijn boodschap ter harte nam.
Ze zei: 'Ja, ik wil, eenvoudig en klein,
van de zoon van God de moeder zijn'.

Je vind het hele versje in de rubriek 'Bidden en Vieren' elders op de site. Steek het eerste kaarsje aan.
Vertel daarna het verhaal van de engel die bij Maria op bezoek komt. Je kunt hiervoor je kinderbijbel gebruiken of het hoofdstuk ' Maria en de engel' uit het 'Verhaal van Kerstmis'.

TIP: Iedere dag van de week steek je - op een vast moment, bijvoorbeeld tijdens aan het begin van de maaltijd - de kaarsjes aan van het Adventsstraatje. Je kan dan telkens het couplet van de week van het versje zeggen. Zo leven jullie zichtbaar toe naar het Kerstfeest.

Doe op zaterdag het deurtje van het eerste huisje dicht en zet de engel ervoor.

DE TWEEDE ZONDAG: DE WERKPLAATS VAN JOZEF

Kijktafel-Advent-Adventsstraatje-tweede-zondag-geheel-IMG 8715

 

Het tweede huisje heeft een rood dak, gewoon zoals veel huizen dat hebben.

Het is de timmerwerkplaats van Jozef, waar ook zijn ezeltje zijn verblijf heeft!

Maak op de tweede zondag het deurtje open en het ezeltje wordt zichtbaar.

 

 

 

Zeg het tweede couplet van het versje:
Kijktafel-Adventsstraatje-detail-ezel-IMG 8716De tweede zondag van de advent
denken we terug aan het moment
dat Maria en Jozef uit hun stil bestaan
met een ezeltje op reis zijn gegaan.
Maria zwanger, de nachten koud,
maar gezien door God die van hen houdt.

Steek het tweede kaarsje aan en vertel daarna het verhaal van de droom van Jozef, de oproep voor de volkstelling en hoe Maria en Jozef samen met het ezeltje de lange reis naar Betlehem  beginnen. In het Verhaal van Kerstmis zijn dit het tweede - Jozef droomt- en derde hoofdstuk - Op reis naar Betlehem-.

Laat gedurende de tweede week van de Advent telkens twee lichtjes branden van het Adventsstraatje. Doe op zaterdag het deurtje van de werkplaats van Jozef dicht en zet het ezeltje ervoor.

DE DERDE ZONDAG: DE HERBERG

Kijktafel-Adventsstraatje-derde-zondag-geheel-2-IMG 8720

Het derde huisje heeft een trappetje, een logo met lepel en vork en een oranje dak. Dit is onmiskenbaar een herberg!

Door oranje gloed door de ramen zie je hoe warm en hoe vol het in de herberg is.

Kijktafel-Advent-Adventsstraatje-derde-zondag-herberg-vol-IMG 8719Maak op de derde zondag het deurtje van de herberg open en het bordje 'vol' wordt zichtbaar!

Zeg het derde couplet van het versje:
De derde zondag van de advent
denken we terug aan het moment
dat Maria en Jozef in een vreemde stad
geen herberg vonden die plaats voor hen had.
Geen deur van genade, geen bed en brood
voor een man, een vrouw, een kind in de schoot.

Steek het kaarsje aan en vertel het verhaal van de herbergier die Jozef en Maria niet wil binnen laten. Niet overal gaan er deuren open! In het verhaal van Kerstmis is dit het vierde hoofdstuk 'Geen plaats in de herberg' lees het verhaal tot 'er is genoeg stro en hooi waar je op kunt slapen'

Laat tijdens de derde week van de Advent telkens de drie lichtjes branden. Maak op zaterdag de deur van de herberg weer dicht.

VIERDE WEEK: DE SCHAAPSSTAL

Kijktafel-Advent-Adventstraatje-vierde-zondag-geheel-IMG 8732

Het vierde huisje van het Adventsstraatje is de stal waar Jezus geboren gaat worden!

Je ziet aan aan het gouden dak en de ster! Dit is een hele bijzondere schaapsstal!

Maak op de vierde zondag het deurtje van de stal open en het schaapje wordt zichtbaar.

 

 

Zeg het versje van de zondag:
Kijktafel-Advent-detail-schaapje-IMG 8729De vierde zondag van de advent
denken we terug aan het moment
dat Jozef Maria naar binnen bracht
in een simpele schaapsstal voor de nacht.
Een open deur, een bed van strooi,
een kribbetje gevuld met hooi.

Steek het vierde kaarsje aan en vertel hoe Jozef en Maria bij de stal aankomen. In het 'verhaal van Kerstmis' begin je op pag 19 bij 'Jozef nam een lamp' en lees tot aan 'ze was dankbaar dat ze eindelijk kom uitrusten'. Je kunt op deze zondag ook over de herders vertellen die op het veld de wacht houden. Het stukje van het Kerstverhaal waar Jezus geboren wordt bewaar je natuurlijk voor Kerstmis!

Laat gedurende de vierde week alle vier de kaarsjes branden. Nog een paar dagen en dan is Kerstmis!

KERSTMIS, eerste manier

Kerstgroep-met-laatste-adventshuisje-erbij-IMG 8683

Zet met Kerstmis het laatste huisje van het Adventsstraatje bij jullie Kerstgroep. De engel, de ezel en het schaapje zie je zo weer terug, maar nu samen met Maria en Jozef en het pasgeboren kindje Jezus. Zo maak je een natuurlijke overgang van de Adventstijd naar Kerstmis toe.

Zeg op Kerstmorgen, bijvoorbeeld tijdens het kerstontbijt, het kerst-couplet van het versje en steek alle kaarsjes aan!
Wees welkom, pasgeboren kind
dat alle mensen samenbindt.
Je komt van ver, van God vandaan,
waar de hemel open is gegaan.
Wees welkom, Jezuskindje klein,
een vredeskoning zul je zijn!

Lees op Kerstmis over de geboorte van Jezus! In het 'Verhaal van Kerstmis' is dit het vijfde hoofdstuk - Geboren in een stal- en het zesde hoofdstuk 'Herders op de velden'.

KERSTMIS, tweede manier

Verander het vierde huisje in de kerststal, door Maria, Jozef en het kindje in de kribbe voor het vierde huisje neer te zetten. Als je alle figuurtjes zelf hebt geknutselt ziet de kijktafel er zo uit.

Adventsstraat1-van-Lidwien-

FIGUREN BIJ HET ADVENTSTRAAT ZELF KNUTSELEN

Je kunt de figuurtjes bij het Adventsstraatje dus ook zelf knutselen.  In de rubriek 'knutselen en doen' vind je hiervoor de werkbeschrijving.

adventsstraat2-maria,-jozef-en-kind-

-----------
Serie 'open de deur van je hart'
Deze serie kijktafels voor de vier zondagen van de Advent is geschikt voor iedereen die 9 jaar of ouder is.

Kijktafel-Open-je-hart-start-geheel-IMG 8601

Wat zie je?
De traditionele kleur van de Advent is paars, dit is de kleur van inkeer en voorbereiding. Als ondergrond is dus gekozen voor een paarse placemat. Daarop staat een glazen schaal gevuld met een laagje zand. In het zand staat een gevlochten open hart. In het hart hangt aan een dun koordje een sleutel. Dergelijke harten zijn in veel winkels te vinden. Je kunt elke sleutel gebruiken die je hebt. De schaal is opgevuld met wat sober adventsgroen. Naast de schaal staan vier waxinelichtjes in glazen houdertjes op een rij. Onder het eerste lichtje is de tekst-onderzetter 'verlangen naar Kerstmis' gelegd. Deze onderzetter komt uit de laatste herdruk van het rode koffertje 'Beginnen maar'*. In eerdere drukken staat er op de adventsonderzetter "wachten op kerstmis'. De tekst-onderzetter met de tekst 'verlangen naar kerstmis' zit ook verborgen in de kaft van het Kijktafelboek.** Elke zondag schuift de onderzetter een plaatsje/lichtje op.

Wat betekenen de symbolen?
* Het hart verwijst naar ons eigen hart. In de Advent bereiden we ons voor op de komst van Jezus. Zetten we ons hart open voor zijn komst? Kan Jezus met Kerstmis temidden van ons geboren worden? Is hij echt welkom?
* de sleutel staat symbool voor de manier(en) waarop we ons hart kunnen openen. Op elke zondag van de Advent kijken we naar iemand die een belangrijke rol speelt bij de komst van Jezus.

open-je-hart-detail-eerste-zondag-engel-IMG 8607De eerste zondag: Maria
In het hart zetten we een engeltje. Deze engel is naar Maria toegestuurd om aan haar te vertellen dat zij de moeder van Maria zou worden. (dit verhaal staat in het Evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk vers 26-38)

Als Maria haar hart niet had geopend voor God, als zij niet 'ja' had gezegd op de vraag of zij de moeder van Jezus wilde worden, dan was onze God geen mens geworden en was de Messias, de verlosser, nooit geboren.

In de Advent wordt ook aan ons gevraagd of wij een plaats willen inruimen voor God. Of we plaats willen maken in ons hart voor Jezus. Dat hij bij ons zijn intrek kan nemen en om ons zo te helpen steeds meer een mens te worden naar Gods hart.

Open-je-hart-tweede-zondag-met-ezeltje-IMG 8611De tweede zondag: Jozef
Op deze zondag zetten we het ezeltje van Jozef in het hart. Jozef is verloofd met Maria - en er wordt door de Evangelist uitdrukkelijk verteld dat Maria en Jozef niet met elkaar samenleven als man en vrouw. 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man? (Lc 1, 34). Een ook als Jozef hoort dat Maria zwanger is, begrijpt hij niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. (Mt 1, 18-25) Hij laat Maria niet in de steek en hij voedt Jezus op als zijn eigen zoon. Bijzonder! Jozef laat zijn hart spreken en laat zijn keuzes niet van vragen en twijfels afhangen.  Geloven is nog altijd meer een zaak van het hart dan van het verstand. Als er een oproep komt voor een volkstelling begint hij samen met Maria aan de reis naar Bethlehem, de stad van zijn voorvader, koning David. Helemaal te voet - samen met het ezeltje - vanuit het noorden van Israël waar Nazareth ligt, naar het verre zuiden waar Bethlehem ligt. Zou de Messias niet uit het huis van David voortkomen?

open-je-hart-derde-zondag-vol-IMG 8615

De derde zondag: de herbergier
Op deze zondag staat de herbergier centraal. Hij schreef het bordje 'vol' en spijkerde het op de deur van zijn herberg. We horen dit ook in onze tijd:  'Vol is vol' Genoeg is genoeg'. Het gaat dan over vreemdelingen en vluchtelingen. Mensen die vanuit het Midden-oosten en Afrika naar ons noorden trekken op zoek naar een veilige plek. We sluiten onze deur, we sluiten ons hart; uit angst voor terrorisme, voor het vreemde, voor het anders-zijn. Kan je als je je hart op slot hebt gedaan wel echt Kerstmis vieren?

 

Open-je-hart-vierde-zondag-met-schaapje-IMG 8619De vierde zondag: de herders
We zetten een schaapje in het hart. Het staat symbool voor de kudde van de herders in het veld. Herders, zwierven buiten de bewoonde plaatsen op zoek naar weidegrond en helder water. Waken in de nacht om hun schapen te beschermen tegen hongerige roofdieren. Zoeken het verloren schaap en tellen of alle schapen er nog wel zijn. Weten aan de stand van de sterren en de zon waar ze zich bevinden. Mensen die en zorgzaam zijn en dicht bij de natuur leven: eenvoudig en simpel. Zouden het daarom de herders zijn die als eerste horen over het 'pasgeboren kind in doeken gewikkeld' en het 'vrede aan alle mensen van goede wil'? Misschien moeten wij in ons hart wat meer herders worden, met een luisterend hart en gespitste oren, dan horen wij met Kerstmis de boodschap, die ook voor onze oren bestemd is...

Open-je-hart-Kerstmis-IMG 8630

 

Kerstmis

Zet met Kerstmis een klein mini-kerstgroepje onder het hart.

Het lichtje brandt op de andere kant van de tekstonderzetter. Deze kant is goud-geel en draagt de tekst 'Blij dat u er bent voor ons' , een passende tekst voor de Kersttijd.

Net als het hart van Maria, Jozef en de herder heeft ook ons hart zich geopend voor de komst van Jezus.

Dat het een mooie tijd mag zijn, waarin we ook ons huis openstellen voor wie warmte en geborgenheid zoekt...

EK

**Het koffertje 'Beginnen maar! en Kijktafelboek zijn verkrijgbaar in onze webwinkel. In het Kijktafelboek staan vier prachtige kijktafels voor de Advent, vier kijktafels voor Kerstmis en ook vier voorbeelden voor het feest van Driekoningen. Naast uitleg en achtergrondinformatie over de kijktafel wordt er van elk belangrijke christelijke feest verteld wat we precies vieren en welke symbolen en kernwoorden bij ieder feest horen. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over christelijke symbolen -traditionele en nieuwe- en deze op een eenvoudige manier een plaats wil geven in zijn/haar huis.

De kinderbijbel 'Schittende bijbelverhalen', 'Het begon met licht' en het prentenboek 'Het verhaal van Kerstmis' zijn verkrijgbaar in onze webwinkel. Klik voor meer informatie op de knop 'producten' boven of onder in het scherm van deze site.

Artikelen in dit thema De deur gaat open!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook