De deur gaat open!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Verhalen over Sint Nicolaas

Daar wordt aan de deur geklopt, Sint Nicolaasverhalen, liedjes en recepten van Ineke Verschuren

Daar-wordt-aan-de-deur-geklopt-voorkant-boek-IMG 8579

Dit boek bestaat uit drie gedeelten:

- voorleesverhalen voor Sint Nicolaas voor kinderen van 2 tot 9 van bekende schrijver als SAnnie M.G. Schmidt, Paul Biegel, Ruth Ainsworth en Mies Bouhuys.
- Legendes van Nicolaas van Myra
- Russische legenden van de barmhartige Nikola
- afgewisseld met alle bekende en vertrouwde sinterklaasliedjes en recepten van traditionele lekkernijen zoals speculaasjes, taaitaai, perpernotten, borstplaat en marsepein.

Het is echt een klassieker en zou in geen gezin mogen ontbreken. Het geeft door de legendes en de verhalen uit Rusland, waarvan Sint Nicolaas de patroonheilige is, een goed beeld waarom we Sint Nicolaas met het Sinterklaasfeest op 5 december, nog altijd in ere houden.

 

 

DE OVERVLOEDIGE OOGST
Ineke Verschuren

Het was een hete dag, net zo heet als het de vorige dag geweest was, en de dag daarvoor. De boeren konden zich niet meer herinneren wanneer er regen was gevallen en wanneer de zon begonnen was dag in dag uit verzengend te schijnen. Met sombere gezichten zaten ze voor hun armelijke hutten en spraken over de mislukte oogst en het ongeluk dat juist hen getroffen had.
De brandende zon had hun graanoogst verschroeid. Ze vroegen zich af of Elias, de gestrenge, vertoornd op hen was, of dat God de Heer hen wilde laten beseffen hoe zondig ze waren en dat dit een waarschuwing was. Maar wat moesten ze met deze verschrikkelijke droogte, terwijl ze bijna geen eten meer hadden? De akkers van de arme boeren lagen er verdroogd en kaal bij. Ja, de rijke boeren hadden nog een schamele oogst gehad, doordat zij hun akkers konden bevloeien, maar weldra zou er onder de arme boeren hongersnood heersen.

illustratie-bij-overvloedige-oogstTerwijl ze zo met elkaar over hun ongeluk praatten, kwam er een oude grijze man aan. Geen van de boeren kende hem; hij kwam vast niet uit deze streek.
'Waarom kijken jullie zo bedrukt?' vroeg hij de boeren, terwijl hij bij hen bleef stilstaan. Is er een ongeluk gebeurd?'
Een van de boeren stond op en wees naar de velden. 'Zie je niet hoe onze akkers eruit zien? De verzengende zon heeft alles verbrand!' De oude man keek om zich heen en richtte daarna zijn blik van de een naar de ander. Hij schudde zachtjes zijn hoofd en sprak: 'Beste mensen, als jullie nog een handvol roggekorrels hebt, breng me die dan.' De boeren keken elkaar verbaasd aan en keken toen achterdochtig naar de oude man. Ze begrepen niet wat hij wilde. Wilde hij hen voor de gek houden en hen bespotten in hun ellende?
Ze overlegden met elkaar en besloten ten slotte toch maar een handjevol rogge te halen. Je kon nooit weten wat die oude grijsaard ermee zou doen.

Zorgvuldig nam de oude man de roggekorrels in ontvangst en liet zich van de ene hut naar de andere brengen. Bij iedere boerderij bekeek hij alles zorgvuldig. De boeren keken elkaar verbaasd aan, toen ze zagen dat hij op ieder erf, vlak voor de deuren van de broodovens, een roggekorrel neerlegde.
Toen hij overal geweest was, vroeg de grijsaard nadrukkelijk: 'Ben ik overal geweest? Heb ik geen boerderij overgeslagen?' De arme boeren knikten en begonnen met elkaar te overleggen wat de zin van dit alles zou zijn. Intussen letten ze niet op de oude man en hij verliet de armelijke hutten zonder dat iemand het merkte. Pas toen ze hem tegen de avond wilden uitnodigen voor een schamele maaltijd, merkten ze dat hij was verdwenen. Het werd avond en de boeren legden zich ter ruste.

De volgende ochtend werden ze wakker en keken somber uit het raam om te zien of er eindelijk regenwolken in aantocht waren om hun ellende te keren. Maar wat ze zagen, deed hen zo verbaasd staan, dat ze geen woord konden uitbrengen. Daar waar de oude man voor iedere ovendeur een graankorrel had neergelegd, groeide een rijpe roggeaar en overal stak uit de schoorstenen wederom een rijpe roggeaar. En terwijl zij rondkeken in hun huizen ontdekten ze dat het kleine lampje voor de icoon van Nicolaas helder brandde. Buiten gekomen zagen ze dat op hun akkers het rijpe graan in de wind heen en weer wiegde. Toen begrepen ze wie die oude man geweest was die hen gisteren op zo vreemde wijze had bezocht: het was Nikola de barmhartige.

Bette Westera & Barbara de Wolf, Hoe oud is Sinterklaas

hoe-oud-is-sinterklaas-vk

 

Een nieuw Sinterklaasboek (6+) van Bette Westera en Barbara de Wolf Sinterklaas is weer in het land en Mees heeft een heleboel vragen:

Hoe oud is Sinterklaas? Waarom zijn de Pieten niet meer allemaal zwart? Wat doet die doos met Sinterklaaskleren in de gang? En is het paard waarop Sinterklaas rijdt niet gewoon Bingo van de manege?

Zes eigentijdse Sinterklaasverhalen én een verrassend inkijkje in de herkomst van onze Sinterklaastraditie. Het ideale schoencadeau voor gelovige én ongelovige kinderen...

 

 

 

Prentenboek: Jim Forest & Vladislav Andrejev, Saint Nicholas and the Nine Gold Coins

St-Nicholas-voorkantWil je je verdiepen in het verhaal van St. Nicolaas vóórdat hij naar Nederland kwam in de stoomboot? Dat kan aan de hand van de deze mooie nieuwe vertelling.

Dit prachtige prentenboek verteld het verhaal van bisschop van Myra die een wanhopige vader met drie dochters - die niet kunnen trouwen omdat hij te arm is om hen een bruidschat mee te geven - in het geheim helpt.

In veel legendes handelt de bisschop van Myra in het verborgene. Sint Nicolaas wordt in de verhalen uit Rusland vaak pas later herkend, omdat hij vermomd is. Leuke details die ook in de Nederlandse manier om Sint Nicolaas te vieren terugkomen. Wat zijn wij allemaal niet vermomd als Sint Nicolaas en vervullen wij niet de verlangens van kinderen...

Nine-gold-coins-spread

Het is nog niet vertaald in het Nederlands, maar je kan het verhaal in je 'eigen' vertaling aan de hand van de tekst en de afbeeldingen zo aan je kinderen vertellen.

NS/TS/EK

 

 

 

 

Artikelen in dit thema De deur gaat open!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook