Leven inblazen

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Bidden om levensadem

Met Pinksteren krijgen we de heilige Geest: we ontvangen kracht, levensmoed en levensadem. Zo kunnen we enthousiast elke dag weer verder gaan.

Heilige Geest

Goede God,
Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
als we verdrietig zijn,
zodat we weer blij in ons hart mogen worden
en lichtjes in onze ogen krijgen.

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
als we bang zijn,
zodat we de moed voelen
om te doen wat we willen doen.

Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
voor iedereen die alleen is,
dat zij op zoek durven gaan naar vriendschap,
zodat ze een fijner leven krijgen.
Amen

 

wind

(On)zichtbaar 

De wind waait hard:                                                                                                          je ziet de bomen neerbuigen,                                                                                                          je ziet de boten vooruitgaan,                                                                                                         maar de wind zelf,                                                                                                          die zie je niet                                                                                                         De wind blaast zachtjes:                                                                                                         hij speelt in je haren,                                                                                                         hij droogt het linnen                                                                                                         op de waslijn,                                                                                                         maar de wind zelf,                                                                                                        die zie je niet.

 

 


Huub Oosterhuis schreef een mooi lied over hoe wij zelf volstromen met levensadem. Het wordt bij doopvieringen maar ook bij Pasen en Pinksteren gebruikt. De tekst is geïnspireerd op het bijbelboek Ezechiël (37,9).

levensadem vogeltjeDat wij volstromen
met levensadem
en schreeuwen

eindelijk geboren

Dat wij volstromen
met levensadem
en lachen
eindelijk geboren

Dat wij volstromen
met levensadem
en weten
eindelijk geboren

 

Vrij

God,
Mag ik U iets vragen.
Hoe kan het 
dat U ons leven inblaast, laat bewegen en leven,
en dat U ons toch vrij laat om te kiezen?
Zou het niet beter zijn als U
met ons zou spelen zoals een poppenspeler?
Of als U ons zou programmeren
zoals een game waarin iedereen samenwerkt.
Dan zouden we elkaar geen nare dingen aandoen.
Waarom laat u ons vrij
om elke seconde te beslissen wat we zeggen, wat we doen,
naar wie we luisteren, waarnaar we kijken.
Denkt U echt dat we dat zelf kunnen? 
Dank U wel.
Help ons om steeds uw goede voorbeeld te volgen.
En als we tegenvallen, vergeeft U ons dan?
Amen

We doen het samen

Lieve God,
U hebt ons
de heilige Geest gestuurd
om goed te vol te stromen met goede zin
en enthousiast te zijn.
enthousiasmeU blaast ons nieuw leven in.

Wij vragen U
help ons om ook onze vrienden enthousiast te maken.
Samen met ...(vul je eigen vrienden of familieleden in)
willen we genieten van uw schepping.
Help ons zuinig te zijn
op de mooie dingen die U hebt gemaakt,
op de dieren, op de planten, op de mensen.
En het allermeest op ... (op wie of wat ben jij heel zuinig?)
Amen


Marjet de Jons
Edith Vos

 

 

 

Artikelen in dit thema Leven inblazen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook