Leven inblazen

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

De symbolen van Pinksteren

vuurtje stokenVuur
In het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen staat beschreven wat er op Pinkstermorgen gebeurde: 'Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.'

In spreekwoorden komen we vaak nog tegen wat er gebeurt als mensen worden 'aangestoken'. Denk bijvoorbeeld aan: in vuur en vlam staan, iets vurig verdedigen, ergens warm voor lopen, brandend enthousiasme, als een lopend vuurtje rondgaan of daar spatten de vonken van af.De duif
jezus doopDe duif verwijst naar de geest van God. 
In het scheppingsverhaal staat dat 'de geest Gods zweefde over de wateren' en in het Evangelie van Marcus staat dat na zijn doop door Johannes 'de Geest op Jezus neerdaalde in de gedaante van een duif'.

 

 

 

 

 Wind, adem
windZowel het Hebreeuwse als het Griekse woord voor 'geest' betekent ook wind of adem.
In het Pinksterverhaal (Handelingen 2,1-12) staat: 'Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren'.
Wind wakkert aan, blaast je vooruit, waait je hoofd schoon.
Adem is de basis van ons bestaan. Zonder adem geen leven! We zeggen niet voor niets dat iemand de geest geeft of zijn laatste adem uitblaast. En we kunnen elkaar figuurlijk leven inblazen, weer in beweging zetten, aanwakkeren, enthousiast maken.

 

Zeven

pinksteren zeven 2009 siteHet getal zeven verwijst naar de zeven gaven van de Geest:

• Wijsheid

• Verstand

• Inzicht

• Sterkte

• Kennis

• Ontzag 

• Liefde voor God

(De zeven gaven van de Geest zijn te vinden in Jesaja 11,1 en 2)

 

 

Er zijn ook vruchten van de Geest:

Meisje wolk Anne Westerduin• Liefde
 
• Blijheid
 
• Vrede
 
• Geduld
 
• Vriendelijkheid 

• Goedheid
 
• Trouw

• Zachtheid

• Ingetogenheid

(De negen vruchten van de Geest zijn te vinden in een brief van Paulus, Galaten 5,22-23

Het woord Pinksteren
Dat is afgeleid van het Griekse 'pentekoste' dat 'vijftigste dag' betekent.
Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen. Tel maar na! (En wat valt er op de veertigste dag?)

Edith Vos


Artikelen in dit thema Leven inblazen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook