Leven inblazen

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen die leven inblazen

Er zijn in de Bijbel veel verhalen te vinden die laten zien dat mensen die niet verder konden, opeens nieuwe kracht kregen om door te gaan. Ze kregen leven ingeblazen, maar niet altijd letterlijk. 

Levend dankzij Gods adem
Het boek Genesis begint met twee verschillende scheppingsverhalen. Het eerste scheppingsverhaal vertelt ons over het ritme van de week en de grootheid van God die zelfs de zon en de maan, godenfiguren in de omliggende tradities, gemaakt heeft. Dit verhaal vind je in de meeste kinderbijbels. In het tweede scheppingsverhaal is de schepping van de mens als een man en een vrouw één van de belangrijkste thema’s. hoogste woordIn dit verhaal horen we hoe God de mens vormt uit een brok klei, uit de aarde. Zo wordt de band van de mens met de aarde onderstreept. Maar de mens leeft dan nog niet. ‘Het was nog maar een grote pop,’ zo vertelt Remco Ekkers in Het hoogste woord. Pas als God de levensadem in onze neus blaast, pas dan komen wij tot leven. Het is Gods adem waardoor wij leven en bewegen. 

Te lezen in Het hoogste woord, Bijbel voor kinderen, onder redactie van Hanna van Dorssen, met illustraties van Guida Joseph. Het hoogste woord is bedoeld  voor kinderen vanaf 9 jaar. 
 

 

 

In de Geest van Jezus
schitterende bijbelverhalen pinksterenLeef je? Leef je wel echt? Leef je wel echt als je bang in je huis blijft, als je je eigen mening niet durft te geven, als je niet durft te zeggen waar je in gelooft of van wie je houdt? Leef je wel echt als je jezelf verstopt omdat je bang bent? In het Pinksterverhaal horen we hoe de Geest van God de angstige gedachten uit het hoofd van de vrienden van Jezus blaast. Ze krijgen er vurig enthousiasme voor terug. Ze durven weer, gaan de straat op en zijn zo vol van verhalen over Jezus dat mensen verwonderd blijven staan luisteren. Wat een mooie verhalen. Wat een fantastische boodschap. Mensen uit alle hoeken van de wereld blijken aangesproken te worden door het goede nieuws dat de apostelen doorvertellen. Ze laten zich dopen en vertellen op hun beurt verder over Jezus. En Jezus zelf blijft erbij, door zijn Geest.
 
SchitterendeBijbelverhalenHet Pinksterverhaal staat in vrijwel iedere kinderbijbel. Zo kan je het terugvinden in Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen, Marie-Hèléne Delval en Ulises Wensell. 

 

 

Een doornstruik die begint te praten
doornstruik kleuterbijbel voor jouDe bevrijding van het volk Israël uit het slavenbestaan in Egypte begint ver buiten Egypte. De herder Mozes, uit Egypte gevlucht nadat hij betrapt was op het doodslaan van een slavendrijver, ziet in de woestijn een doornstruik in brand staan. Dat was op zich niet ongewoon. Zijn aandacht wordt echter getrokken door het feit dat de struik wel brandt, maar niet verbrandt. Als hij dichterbij de struik komt klinkt er een stem uit de struik. Deze stem, die de stem van JHWH blijkt te zijn, geeft hem opdracht terug naar Egypte te gaan om het volk van Israël te bevrijden uit slavernij.
kleuterbijbel voor jouHet is een van de belangrijkste bijbelverhalen die we hebben en we kunnen dit verhaal dan ook terug vinden in vrijwel iedere kinderbijbel. Niet altijd wordt er echter bij verteld dat Gods opdracht aan Mozes klonk vanuit een doornstruik.
 
Kleuterbijbel voor jou, Sarah J. Dodd en Raffaella Ligi, Ark Media 2016. 

 

 


Als je lijf kon spreken
lijf het begon met licht awIn zijn brief aan de inwoners van Korinthe laat Paulus onze ledematen spreken. Door hen aan het woord te laten illustreert hij dat alle delen van het lichaam even onmisbaar zijn voor het goed functioneren van ons lijf. Zo is het ook met alle mensen in de kerk, niemand kan gemist worden, we vullen elkaar aan. Paulus schrijft: ‘Als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog dus ik hoor niet bij het lichaam’ hoort het dan werkelijk niet bij het lichaam?’  

Karel Eykman schreef daar een beeldend gedicht bij. Ook in de brief aan de Romeinen gebruikt Paulus dit beeld van een lichaam dat op elkaar aangewezen is. Gebaseerd op die tekst vinden we in Het begon met licht een gedicht. Voor oudere kinderen een sprekend beeld dat uitlegt dat we er overal, in ons gezin, in de kerk, op school op vooruit gaan als we elkaar de ruimte geven om onze eigen talenten te ontplooien.
  
was ik een schaaphet begon met licht
Was ik een schaap, dan wist ik het wel.
De bijbel in verhalen en gedichten, Karel Eykman, van Gennep Amsterdam.
Het begon met licht. Bijbelverhalen voor groot en klein, Gerrie Huiberts en Anne Westerduin, KBS Adveniat.  


Dorkas krijgt een tweede leven 

dorkas bijbelverhalen voor jouIn Joppe woonde een bijzondere vrouw, Dorkas. Dorkas probeerde iedereen altijd te helpen. Maar helaas werd ze plotseling ziek en ze stierf. Haar vrienden zijn helemaal van slag. Maar dan heeft iemand een idee: de apostel Petrus is in de buurt. En Petrus is een volgeling van Jezus. Misschien kan hij wat Jezus ook kon: mensen uit de dood doen opstaan. Petrus is niet zo blij met deze opdracht. Hij waarschuwt de mensen die hem komen halen dat hij God niet is. Toch is hij bereid om te komen bidden bij Dorkas. Als Petrus aan Jezus vraagt om leven voor Dorkas staat zij op van haar bed. Wat een wonder van God! 
bijbelverhalen voor jouIn het boek Bijbelverhalen voor jou wordt dit verhaal uit Handelingen 9 niet alleen verteld, maar er wordt ook toelichting gegeven. 

Bijbelverhalen voor jou, Francine Rivers en Shannon Rivers Coibion, Callenbach Kampen

 


Gist brengt het meel tot leven 
gist vertelbijbel
Het is in de Bijbel maar een klein verhaaltje, een korte gelijkenis van Jezus over het koninkrijk van God. De gelijkenis gaat over een vrouw die een brood ging bakken. Ze nam een beetje gist en mengde dat door een flinke hoeveelheid meel. Ze zette het mengsel een poosje weg en in de warmte kwam het meel tot leven en ging rijzen. Het werd steeds meer. In de oven werd het meel een prachtig bruin brood. Zo kon de vrouw haar hele gezin voeden en ook nog wat brood uitdelen aan de mensen die honger hadden.
vertelbijbelWe hebben niet veel nodig, zo wil Jezus ons vertellen, een klein beetje is genoeg om het Koninkrijk van God tot leven te brengen in onze wereld. 

Vertelbijbel, 27 gelijkenissen van Jezus, Bob Hartman en Krisztina Kállai Nagy, Ark media. 

 

 

 

Eva en de Pinksterbel
Eva leert van haar vader bellen blazen. Heel voorzichtig je adem blazen tegen dat kleine rondje van je belleblaas. Zo maak je met sop en je eigen adem prachtige kunstwerkjes. Elke bel krijgt een mooie kleur, rood, paars, blauw, groen…

eva en de pinksterbelAlle kleuren van de regenboog, dat teken van verbondenheid tussen God en de mensen komen voorbij. En al die kleuren van de regenboog zijn ook terug te vinden in de dieren en planten om Eva heen. Als ze de bellen achterna loopt ontdekt ze steeds meer van de wereld. Is het ook niet zo voor ons: als we de heilige Geest, Gods adem achterna gaan, dan wordt de wereld steeds groter voor ons en kunnen we ons verwonderen over en werken in Gods schepping.

Eva en de Pinksterbel, Cockie Gerritsen, Marijke van Grafhorst, ill.: Frans Kalb, SGO
Eva en de Pinksterbel is alleen nog tweedehands verkrijgbaar. 

 

Wies Sarot

Artikelen in dit thema Leven inblazen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook