Leven inblazen

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Nieuw leven inblazen

(Opnieuw) geboren worden

In den beginne blies God levensadem in de neus van Adam, en zo kwam de mens tot leven (Genesis 2,7). Later in de geschiedenis daalde God neer als wind om het bijna uitgedoofde vuur in de mens aan te wakkeren (Handelingen 2,1-4). “Waarachtig,” zegt Jezus, “alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien” (Johannes 3,3). Nikodemus wist niet wat hij ermee moest, toen Jezus dit zei. Opnieuw geboren worden? Waarom is dat nodig. We leven nu al, toch? 
 
Dat is zeer de vraag. Kijk om je heen. We leven in een tijd met merkwaardige niveaus van verslaving, burnout en depressie. Angst over de toekomst leidt tot paniek, conflict en verlamming. Het is helaas goed mogelijk om ‘dood’ door het leven te gaan. Vaak komt dit door een gebrek aan perspectief en hoop. Men vindt geen zin in het leven. Misschien komen juist daarom zombies zo vaak voor in video games: omdat ze voor ons herkenbaar zijn uit ons dagelijkse leven. Misschien voelen we onszelf soms een zombie. 
 
Maar dit is niet Gods wil. God voert ons graag naar de waterbronnen van het leven (Apokalyps 7,17). Na het Pinkster neerdalen van de Geest gingen de leerlingen, in opdracht van Jezus, naar buiten om nieuw leven in te blazen in de mensen om hen heen. Petrus deed dat op zeer letterlijke wijze toen hij de verlamde Eneas genas, en de overledene Tabita deed verrijzen (Handelingen 9,32-41). Filippus deed het op een subtielere manier toen hij in Samaria de goede boodschap verkondigde (8,4-13). 
 
Mogen wij dit ook doen, mensen tot leven wekken? Nieuw leven inblazen?
 
IMG_2875Zeker. Door heel mijn leven heen heb ik dit zien gebeuren. Ik zag het bijvoorbeeld toen de zachtmoedige, geduldige Mrs. Brown ons les gaf. Hoe kinderen zich bij haar veilig voelden en zichzelf konden zijn. Ik zag het ook toen Jeff Anderson de leidinggevende was in een zomerkamp. Hij zorgde ervoor dat elke dag een nieuw avontuur werd, en dat we ’s avonds naast het meer tot rust konden komen. En ik voelde het ook toen father Michael ons toespraak in de kerk. Hij kon zo mooi over God vertellen. Door alle drie kreeg ik hoop en energie. Dankzij alle drie kreeg ik meer zin in het leven.
 
Wat zij gedaan hebben, kunnen wij ook. Meestal gaat dit ‘nieuw leven inblazen’ aan de hand van kleine dingen. Zie je echt de mensen om je heen? Luister je echt naar hun woorden? Mensen hongeren om gezien en gehoord te worden. 
 
Zodra we God uitnodigen, kan God door ons heen werken. Vraag het dus aan God. Kom heilige Geest!
In de diepste zin kunnen wij niemand redden, maar God wél. Daarom is het belangrijk dat God aangeroepen en genoemd wordt. 
 
God biedt het levende water aan. Mogen we daarvan drinken!
 
Tim Schilling 

Artikelen in dit thema Leven inblazen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook