Stenen gaan leven I

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van hoe je kunt kijken en spelen passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Stenen gaan leven: 40dagentijd en Goede Week 2010

Voor de veertig-dagentijd 2010 maakte Marieke Vader samen met haar kinderen de kijktafels de passen bij ons thema 'stenen gaan leven'

de BASIS van de kijktafel

basisschaal  stenen gaan leven + tafelkalender

De basis van de kijktafel bestaat uit een grote glazen schaal met niet te hoge rand. Vul de schaal met een laagje zand en zet er een klimopje (hedera) in. Klimop staat voor trouw. De kijktafel lukt ook goed met een kaarsen-onderbord of andere platte schaal. Als er maar een laagje zand in/op kan liggen....
Verder heb je steentjes nodig. Je kan ze buiten zoeken of kopen bij het tuincentrum. Kijk bij de woningdecoratie-,de aquarium- of buitenafdeling. In principe zijn witte en zwarte kiezelstenen, kleine en grote, voldoende om de kijktafels te kunnen maken.

De liturgische kleur voor de veertig-dagentijd is paars. Heb je een paars kleedje of servet? Zet de schaal daar dan op. Je kan ook voor een paarse kaars kiezen. Op de tafelkalender uit het koffertje "Ga je mee", staat bij iedere zondag het weekthema toegelicht. Heb je de kalender? Zet hem open bij de juiste bladzijde.

week 1: AANPAKKEN
21 febr - 27 febr

In deze week vullen we basis-schaal met 'struikelstenen'. Dit zijn zwarte of donkere kiezelstenen. Waar loop je telkens tegenop? Waar struikel je als het ware keer op keer over? Welke dingen in je leven zijn bijvoorbeeld 'te?' Praat je teveel, te weinig? Eet je teveel? Te weinig? Ben je te druk? Te ongeduldig? Te verlegen? Te onaardig? Te rommelig, te precies, te bang, te hebberig, te...... (vul zelf maar in)

aanpakken, struikelstenen in schaal leggen

De kijktafel voor de eerste week is klaar. Aan het einde van de week ligt de schaal vol 'struikelstenen', ze staan voor dingen die je wilt veranderen, die je wilt aanpakken in deze veertig-dagentijd. We kunnen niet alles tegelijk. Kies er een of twee uit. Die dingen ga je aanpakken. Vertel aan elkaar wat het is, wat je wilt gaan aanpakken.

aanpakken overzicht

Je kan ook poppetjes in de kijktafel zetten. Deze helpen je kinderen om zich te identificeren met wat er op de kijktafel gebeurt. Je ziet hier een vader, moeder, jongen en een meisje. Kijk naar je eigen gezinssamenstelling en zoek er passende poppetjes erbij, bijvoorbeeld uit de duplo of lego-figuurtjes die je hebt.

aanpakken overzicht + poppetjes

week 2 : RUIMTE MAKEN
28 febr- 6 maart

Leg alle struikelstenen van de eerste week rond het klimop-plantje bij elkaar. Zo maak je letterlijk ruimte in de kijktafel-opstelling.

ruimte maken, witte steentjes aan zijkant leggen

Daarna maak je met kleine witte steentjes -of witte kiezelstenen- een afgebakende ruimte. Ruimte voor stilte? Ruimte voor God? In ieder geval gaan we ruimte maken in ons huis. De rommelkist-of kast eindelijk eens opruimen. De door elkaar geraakte puzzelstukjes in de goede doos doen. De speelgoed-bakken sorteren. Kapotte dingen repareren of als dat niet meer gaat, weggooien. Is er speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt? Misschien kunnen jullie het weggeven. De kledingkasten zijn -zo tegen het voorjaar aan- ook aan een uitzoekbeurtje toe. Welke kleding is te klein geworden? Breng ze naar de kringloopwinkel.

ruimte maken bovenaanzicht

Moet de schuur misschien opgeruimd? Ga samen op woensdag-of zaterdagmiddag aan de slag. Dit kleine jongetje helpt ook mee....

poppetjes pakt steen op (aanpakken, ruimte maken)

week 3: CONTACT MAKEN
7 maart - 13 maart

In de derde week van ons project 'stenen gaan leven', symboliseren we op de kijktafel 'contact maken'. We doen dat door met duplo-of legosteentjes een muur te bouwen. De steentjes passen in elkaar en maken zo letterlijk 'contact'.

contact maken muur bouwen van lego-stenen

Door aandacht te besteden aan ons bidden, intensiveren we ons contact met God. Maar in deze week denken we ook aan familie, vrienden en bekenden. Met wie hebben we al lang geen contact meer gehad? Bel ze op, stuur een (zelfgemaakt)kaartje, een brief of een e-mail.

contact maken overzichtsfoto

Misschien kunnen jullie zelfs een afspraak maken om elkaar weer te ontmoeten. Misschien mag een vriendje of vriendinnetje dat verhuisd is een nachtje komen komen logeren.....

contact maken met poppetjes close-up

week 4: SAMEN DOEN
14 maart - 20 maart

De vierde week staat in het teken van 'samen doen'. Als je met grote mensen of andere kinderen samenwerkt, ontdek je al gauw hoe verschillend iedereen is. De een hoef je maar een keer iets uit te leggen, de ander is heel erg handig. Die jongen betrekt de anderen er de hele tijd bij, dat meisje prutst liever in haar eentje, die vrouw bruist van de ideeën, die man is heel hulpvaardig......
We symboliseren deze ervaring door 'edelsteentjes' te maken. Ieder mens schittert op zijn eigen manier. Beschilder kiezelsteentjes met goud-of zilververf.

kiezels transformeren tot edelsteenjes met goudverf

Een makkelijke, eenvoudige manier: als je kiezelsteentjes in aluminiumfolie verpakt, krijgen ze ook een kostbare uitstraling. Je kan de beschilderde steentjes of de steentjes in zilverfolie ook nog mooi versieren, zo worden het wel echte pareltjes....

vier edelsteentjes in het zand

Leg de 'edelsteentjes' als symbool van samenwerken en samen doen met mensen met verschillende, onmisbare talenten op de kijktafel. Mensen vullen elkaar aan, als we samenwerken met elkaar, als we dingen samen doen, genieten we veel meer en gaan de dingen heel wat beter.....

stgl samen doen edelsteentjes + poppetjes

Spreek met elkaar af dat je deze week vooral veel dingen samen doet. Hoe maak je tijd voor elkaar? De vrijgekomen tijd gebruik je om samen spelletjes te doen, te tekenen, te knutselen, te zingen, te sporten, te wandelen....

stgl samen doen; edelstenen

week 5: DE GROTE WERELD; je steentje bijdragen
21 maart - 27 maart

Als symbool voor 'de grote wereld' kan je kiezelsteentjes in verschillende, felle kleuren verven. Een alternatief is kiezelsteentjes te gebruiken in groene- of aardetinten.

steentjes verven groen

Leg de 'edelsteentjes' aan de kant en maak plaats voor cirkel van gekleurde steentjes.

stgl de grote wereld poppetjes en kring gekleurde stenen

Als je de gekleurde stenen om de edelsteentjes heen legt, maak je een door de combinatie van 'samen doen' en de 'grote wereld' een nieuw symbool dat staat voor 'je steentje bijdragen'.

stgl samen doen in de grote wereld

We proberen deze week stil te staan bij mensen die het arm en ellendig hebben. Zij wonen vaak ver weg, maar toch horen we bij elkaar. Wat doen zij voor ons? Je hebt vast wel dingen in huis die daar vandaan komen (kleding, voorwerpen, muziek). Wat kunnen wij voor hen doen?
Spaar deze week samen geld bij elkaar om aan een goed doel te geven. Een doel dat helpt om de wereld, met al wat erop leeft - mensen-planten-dieren- beter te maken. De vastenactie is zo'n goed doel.
Jullie kunnen 'je steentje bijdragen' door geld te sparen door minder te eten, te drinken, te roken, te snoepen. Of door minder frutseltjes te kopen, door geld te verdienen met karweitjes. Spaar het geld in een mooi versierd doosje of een spaarboxje van de vastenactie. Zet het bij/op de kijktafel.

stgl de grote wereld 1 + spaarboxje

week 6: De Goede Week: mee-beleven
28 maart - 4 april

Palmzondag

De Goede Week begint met Palmzondag. Op deze dag wordt in de kerk het hele lijdensverhaal gelezen. We staat stil bij alles wat Jezus de komende week gaat meemaken. Zet de kijktafel op een paarse ondergrond. Paars is de kleur van inkeer en bezinning, maar ook de kleur van rouw.

stgl kruis van verschillende stenen

Maak een kruis met behulp van alle steentjes die in de afgelopen vijf weken een rol op de kijktafel hebben gespeeld. De zwarte struikelstenen, de 'ruimte-maak' steentjes, de edelsteentjes, de grote-wereld-steentjes. Het hart van het kruis bestaat natuurlijk uit een edelsteentje, het corpus uit alle steentjes die staan voor de dingen die niet goed gaan in ons leven. De 'handen' strekken zich uit naar heel de wereld en het hoofd en de voeten, verbinden de aarde met de hemel. Het kruis wordt omlijst door de 'ruimte-steentjes'. Het lijden van Jezus leidt uiteindelijk niet tot de dood, maar maakt ruimte voor nieuw Leven.

stgl kruis van verschillende stenen met palmtakjes en buxus

Op Palmzondag vieren we ook de intocht in Jeruzalem. Jezus trekt, gezeten op een ezeltje, Jeruzalem binnen. Leg kleine palmtakjes (buxus) op de kijktafel. Gebruik hiervoor de palmtakjes die jullie uit de (gezins)viering hebben meegenomen!

stgl palmzondag bouwen 'kruis'

Marieke's zoon wilde ook een kruis maken. En natuurlijk moeten vader, moeder, grote zus en hijzelf ook meedoen, want het is feest in Jeruzalem. Maak ruim baan, haal de takken van de bomen en zwaai naar hem: de nieuwe koning is in aantocht!

stgl toegejuigd met palmen

Zij zingen:
"Hosanna, zoon van David,
Gezegend die komt in de naam van de Heer
Hij is de Koning van Israël
Hosanna in den hoge!"

stgl toegejuigd met palmen close-up

Witte Donderdag

We maken van alle steentjes een berg. Deze berg staat symbool voor ons leven; onze ervaringen, onze contacten, ons doen en laten. Ze bevat de licht-en schaduwzijden van ons leven.

stgl alle stenen samen gevormd tot een berg van ons leven

Op Witte Donderdag dag vierde Jezus voor de laatste keer het Joodse Pesach met zijn leerlingen. Het feest waarop de Joden de uittocht uit Egypte herdenken: de uittocht uit het land van onderdrukking, slavernij en dood, dwars door de rietzee (of rode zee), op weg naar het beloofde Land! Van dood naar leven!

Het ongedesemde brood en de wijn, voedsel en drank bij dit laatste avondmaal, geeft Jezus een nieuwe betekenis mee. Dit brood is mijn lichaam, gebroken voor jullie en deze wijn is mijn bloed, vergoten ter vergeving van alle zonden. Deel dit brood en deze wijn met elkaar, zoals ik jullie leven deelde. Doe dit tot mijn gedachtenis!

gebroken brood, gebroken leven

Goede Vrijdag

Ga met je kind(eren) in het park of bos op zoek naar de mooiste afgevallen tak om een kruis van de maken. Maak dit kruis van takken, door twee takjes met een dun touwtje kruislings te verbinden. Plant dit kruis midden tussen de stenen, die symbool staan voor ons leven, onze liefde en ons lijden.

Kruis geworteld in ons leven, liefde en lijden

Jezus sterft aan het kruis, niet omdat hij een misdadiger was, maar omdat hij met zijn leven liet zien wie God was: barmhartig, liefdevol, vergevingsgezind. "Wie mij ziet, ziet de Vader". Daar voelden de religieuze leiders uit die dagen zich door bedreigd. Marcus, een van de evangelisten, laat de honderdman, de soldaat die bij Jezus lijden en sterven aanwezig was, ons geloof als eerste verwoorden: "Waarlijk, deze mens was een zoon van God".

Kruis midden in de stenen: ontferm U over ons leven

Het kwaad in de wereld, het lijden van zoveel mensen. Dat laat niemand onberoerd. Wij treuren en lijden vandaag met hen mee.

stgl: verdrietig onder het kruis

Stille Zaterdag

We zetten het kruis op zijn kant. Jezus is van het kruis afgehaald. Hij is in doeken gewikkeld, in een nieuw graf gelegd. Zware, grote steen ervoor. Soldaten houden er de wacht. Zo, daar kan niets meer mee gebeuren.......

stgl stille zaterdag

Pasen

Haal alle stenen weg van de kijktafel. Van alle stenen die de afgelopen weken zijn gebruikt leggen we er slechts eentje neer. Samen met enkele (paas)eitjes. Net kleine steentjes nietwaar? Stenen gaan leven!
Geef de gele onderzetter met de tekst: 'Leve het nieuwe leven' met daarop een brandend lichtje een plaats op de kijktafel. Heb je deze onderzetter niet? Kies dan voor een brandend 'paas-kaarsje', want 'het licht van Christus' mag op geen enkele paas-kijktafel ontbreken!

stgl Pasen close-up

Als je op Paasmorgen het paasverhaal wil vertellen, zet dan de kinderbijbel open bij het paasverhaal. Hieronder zie je de engelen bij de weggerolde steen uit "Bijbelse verhalen voor Jonge Kinderen".

stgl Pasen met KBCramer-Schaap

Met behulp van een glas en een beetje vochtig zand, kan je ook een echt 'graf' maken in de paas-tuin.

stgl Graf close-up + getuige

Maak van de kijjktafel een vrolijke lente-tuin. Plant kleine narcisjes of andere bloembolletjes in een stukje aarde. Met 'nepgras' en vrolijke bloemetjes maak je een lente-sfeer.

stgl graf + stenen + grafsteen

Je kan poppetjes in de graftuin zetten: zij staan symbool voor de eerste getuigen van deze bijzonder paas-ervaring. Maria Magdalena is de eerste getuige van de Verrijzenis. Zij ontmoet de levende Heer in de graftuin. Hij noemt haar bij haar naam en zij herkent Jezus in de man, waarvan ze dacht dat hij de tuinman was......
Daarna reppen ook de andere leerlingen zich naar het lege graf.
Langzaam aan dringt het bij de leerlingen door: "Wat zoekt Gij de levende bij de doden. Hij is niet hier. Hij gaat U voor naar Gallilea". Gallilea staat voor de plaats waar zich het gewone leven afspeelt. Daar in het gewone leven zullen zij Jezus herkennen. Hij woont midden onder hen, als ze leven in zijn geest!

kijktafel Pasen + poppetjes

Stenen gaan leven:
Vreugde wint het van het verdriet.
Het licht wint het van de duisternis.
Het (L)leven wint het van de dood.

Zalig Pasen!

MV & EK

Artikelen in dit thema Stenen gaan leven I

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook