Stenen gaan leven I

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Stenen in bijbels perspectief

hoopje kiezelstenen

Inleiding
Het geloof dat stenen bezield zijn, overdraagbare kracht in zich hebben, neemt in onze westerse samenleving toe. Hoeveel mensen lopen niet met een steentje om hun hals, omdat zij vermoeden of zeker weten dat die steen een positieve werking op hen heeft? We leggen een verbinding tussen steen en spiritualiteit, tussen steen en therapie. Dit idee vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed, dat stenen kracht of energie in zich hebben. Stenen spreken en dat is dan niet alleen overdrachtelijk bedoeld.

bouwen GV

Rol in de bijbel
De bijbel kent ook tal van teksten waarin stenen een rol spelen. Dat is niet vreemd, want het landschap in het midden-oosten is bezaaid met stenen, van kleine kiezels tot onwrikbare rotsblokken. De steen speelt op velerlei wijzen een rol in de bijbelse samenleving. We zien hem o.a. als bouwmateriaal, werktuig, wapen, hoofdkussen, putdeksel, juweel, gewicht, stoel, richtlood, godsbeeld en altaar of gedenksteen.

kaartje spel stenen tafelen

Hard en duurzaam
Een vast gegeven is, dat als er sprake is van steen, de aspecten hardheid en duurzaamheid hier een rol spelen.
De tien woorden ten leven worden in steen gebeiteld. Het zijn woorden met eeuwigheidswaarde. De stenen tafelen werden in de ark van het Verbond bewaard, deze stond in het "heilige der heiligen" een aparte ruimte van de tempel.
In het eerste gebod horen we dat we van God geen (stenen) beeld mogen maken. Onze God leeft en is geen menselijk product.
Stenen worden 'opgericht' tot een gedenkteken. Soms wordt er een altaar mee gebouwd. Plaatsen waar tot in lengte van jaren de mensen worden herinnerd aan een bijzondere gebeurtenis tussen God en mens.

levende steentjes

Diamanten
Zacharia, een van de profeten, gebruikt het steenmotief in zijn boodschap. Stenen vormen het fundament, maar als ze niet de sfeer van de Torah ademen, de sfeer van de eerste vijf boeken van de bijbel, dan houden zij geen stand. Als mensen vernieuwd worden door Gods genade, worden ze vergeleken met diamanten. Diamanten weerspiegelen het licht van de Eeuwige, zijn glans en zijn heerlijkheid. Aan het einde der tijden zal uiteindelijk God zijn Volk, met Jeruzalem als middelpunt, tot een grote steen maken, ontilbaar en onwrikbaar voor de volken; duurzaam en veilig!

prisma diamant

Stenen schreeuwen
We horen in de bijbel brood uit stenen scheppen, stenen die gaan spreken, stenen die het onrecht uitschreeuwen. Wie zich niet aan Gods geboden stoort zal uiteindelijk tot een puinhoop worden.

hoog van de toren GV

Grafsteen
Over de zware steen die voor het graf van Jezus wordt gerold vertellen alle vier de evangelisten. De steen voor het graf verbeeldt het definitieve en de ernst van de dood. De steen bewaakt als het ware die gedachte. De steen ligt daar, onwrikbaar, met daarachter de dood als een onneembare vesting. En dan gebeurt het onmogelijke, niet verstaanbare: hij wentelde de steen weg (Matteus 28,2), de steen was afgewenteld (Marcus 16,4), zij vonden de steen van het graf afgewenteld (Lucas 24,2), zij namen de steen weg (Joh 11,41) De steen is weg! Het graf is leeg. Anders gezegd: het leven is terug!

grote steen (graf)

Hoeksteen
Een hoeksteen was in de bouwkunde van het oude Israël de basis van elke bouw. Hij wordt als eerste gelegd. Als de hoeksteen niet voldoet aan de eisen van zijn positie, dan werd hij al snel afgekeurd.
In de eerste christengemeenten zien we het gebruik van dit beeld toegepast op Jezus.
Het beeld van hoeksteen komt uit Psalm 118 vers 22.: “De steen die de bouwers verwierpen, thans is hij tot hoeksteen geworden.”: Een verworpen en veracht mens of groep zal ooit een centrale plaats innemen.
Jezus is veracht door de joodse bouwlieden (toenmalige godsdienstige leiders), maar God heeft hem tot hoeksteen gemaakt van de nieuwe wereldwijde gemeenschap van christenen.

christus hoeksteen

EK

Bron: Dr. C.J.den Heyer en Dr. P. Schelling, Symbolen in de bijbel, woorden en hun betekenis

terug naar nieuwspagina
lees verder in de rubriek Wortels

Artikelen in dit thema Stenen gaan leven I

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook